Očakávaná štvrtá umelá inteligencia

Vo vydavateístve Academia vyšlo dlho očakávané štvrté pokračovanie knihy o umelej inteligencii. Na takmer päťsto str...


Vo vydavateístve Academia vyšlo dlho očakávané štvrté pokračovanie knihy o
umelej inteligencii. Na takmer päťsto stranách sa venuje témam, ktoré sa do
predchádzajúcich dielov buď vÖbec nevošli, alebo v nich boli rozobraté iba
povrchne, informatívne.
Prvá časť štvrtého pokračovania analyzuje pojem informácie a ďalej rozvíja témy
súvisejúce s otázkami reprezentácie informácií či znalostí, ponúka dÖkladný
pohíad na problematiku zaobchádzania s neurčitosťou a nepresnosťou v údajoch,
pravidlách i výsledkoch spracovávania údajov.
Druhá časť knihy je venovaná oblasti často spoločne označovanej ako
"softcomputing" vzhíadom k tomu, že jej východziu inštanciu tvorí živá príroda.
Táto časť sa venuje predovšetkým problematike voíby selekčných operátorov v
genetických algoritmoch, predstavuje špeciálnu evolučnú techniku schopnú
vykonávať globálnu optimalizáciu a ďalej prináša najzaújímavejšie výsledky
výskumu z oblasti neurónových sietí.
Tretia časť knihy je zameraná na praktické otázky práce s údajmi a so
znalosťami. Čitateí sa tu oboznámi s databázami a údajovými skladmi, ale tiež s
metodikou získavania znalostí z rozsiahlych údajových množín. Dozvie sa tiež o
využívaní znalostí vo vysoko distribuovaných systémoch pre priemyslovú výrobu.
Kolektív autorov už po štvrtýkrát odviedol kvalitnú prácu, a priblížil tak
záujemcom oblasť umelej inteligencie v zrozumiteínom jazyku, zrozumiteínou
formou i na dobrej odbornej úrovni.
(Vladimír Mařík, Olga Štěpánková, Jiří Lažanský a kol.: Umělá inteligence 4,
Academia, Praha, 2003, 480 strán, 185 Kč)
text ON-LINE
Kompletní podobu tohoto článku najdete na portálu Science World
(www.scienceworld.cz) s datem 28. 11. 2003.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.