Ochrana dat, aplikace a rok 2000, nový informační systém

TOKEN chrání data K zajištění bezpečnosti dat na síťových počítačích s instalovanými Windows NT (verze 3.1 a vy...


TOKEN chrání data
K zajištění bezpečnosti dat na síťových počítačích s instalovanými Windows NT
(verze 3.1 a vyšší) a zabránění neoprávněného přístupu slouží produkt TOKEN ID
společnosti COMPELSON Trade, s. r. o., která je jedním z mála českých výrobců
původního hardwaru. Produkt zajišťuje bezpečné přihlašování dvojím jištěním
jednak je nutná znalost příslušného hesla, jednak produkt vyžaduje bezpečnostní
čipovou kartu. Systém priorit umožňuje definovat hierarchii přístupu uživatelů
a v kombinaci s fyzickým zabezpečením budov a kanceláří je nutno se prokazovat
bezpečnostní kartou, což brání "zapomenutí" karty ve čtecím zařízení. TOKEN ID
pracuje s bezkontaktními systémy PCS Tiris, Impro, EM a Cotag.
Produkt snižuje nároky na kvalitu a frekvenci obměny hesel, neboť brání jejich
zjištění druhou osobou. Počítač totiž zároveň s heslem vyžaduje bezpečnostní
čipovou kartu. Reakce počítače po vyjmutí karty je přitom bezprostřední a lze
ji navolit. Výběr je mezi zablokováním počítače, automatickým odhlášením
počítače, volbou z nabídkového menu anebo nulovou reakcí.
Instalace produktu TOKEN ID společnosti COMPELSON Trade, s. r. o. podporuje
operační systém Windows NT 3.51 a vyšší, nutná je čtečka čipových karet
(Service Pack 5), pro Windows NT 4.0 Service Pack 3.
Přežijí vaše aplikace rok 2000?
Společnost Compuware Corporation oznámila nové verze svých produktů File-AID/CS
a QARun. Nové verze nabídnou zákazníkům zvýšenou podporu testování konverzí,
provedených v souvislosti se změnou data v roce 2000 v systémech, provozovaných
v klient/serverové architektuře a tzv. "midrange" systémech.
File-AID/CS a QARun společně automatizují kritické aspekty testování z hlediska
časové dimenze v prostředích klient/server. Organizace, které používají
File--AID/CS a QARun, mohou nyní nechat data "zestárnout" na 2 místech, ve
kterých datové údaje v aplikacích figurují na vstupu od uživatele a v datech
již uložených. Díky tomuto vylepšení mohou vývojáři v průběhu přípravy na
testování z hlediska času rychle a snadno měnit stáří testovacích dat a
sestavovat testovací data.
File-AID/CS 1.5 umožňuje rychlejší měnění stáří dat a rychlejší konverze při
testech souvisejících s příchodem roku 2000, protože kód je prováděn přímo na
UNIXových platformách, kde jsou zpravidla umístěny vlastní databáze.
Podporované unixové platformy zahrnují HP UX, Sun Solaris a IBM AIX.
QARun 4.5 se nově vyznačuje funkcemi, které v návaznosti na problematiku roku
2000 umožňují manipulovat s datovými údaji. Tyto funkce, relativně k aktuálnímu
datu, snímají a zaznamenávají datové údaje zadávané v testované aplikaci.
Uživatelé tedy mohou pro celý požadovaný časový rozsah vytvořit 1 knihovnu
skriptů pro testování aplikací, upravovaných s ohledem na rok 2000. Tato verze
také umožňuje zakládat a vést knihovnu testovacích skriptů a dal-ších objektů
testovacího prostředí v databázi Oracle, což je nezbytné pro podporu
testovacích prostředí s velkým počtem současně pracujících uživatelů a s
velkými objemy testovacích dat.
Nová generace IS
Východočeská firma Sofprofes oslavila již 8 let svého působení ve světě
informačních technologií. Její hlavní náplní je vývoj a prodej aplikačního
softwaru především pro podnikatele. Stěžejní produkt, stavebnicový informační
systém SIS 21, dodává firma již ve 3. generaci. O jeho kvalitě svědčí trojí
ocenění značkou Czech Made a hlavně více než 1 500 uživatelů systému nebo jeho
jednotlivých částí. Nyní je na trh uváděna už 4. verze tohoto softwaru s názvem
Podnikový informační systém SIS 27. Aplikace je programována ve vývojovém
prostředí PowerBuilder s orientací na Windows a stále více žádanou technologii
klient/server.(jam)
8 1260 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.