Ochrana od Tiscali

Společnost Tiscali začala nabízet svým uživatelům antispamovou a antivirovou ochranu. Antispamová i antivirová řeše...


Společnost Tiscali začala nabízet svým uživatelům antispamovou a antivirovou
ochranu.
Antispamová i antivirová řešení jsou k dispozici všem domácím uživatelům
e-mailových služeb Tiscali a aktivují se automaticky. Nevyžadují tedy žádnou
instalaci a každý uživatel je může vypnout. Ochrana proti nevyžádané poště je
založena na softwaru SpamAssassin a příchozí poštu uživatele vyhodnocuje podle
několika kritérií (např. počet příjemců jedné zprávy, typická klíčová slova
obsažená ve spamech, adresy všeobecně známých spammerů apod.). Na základě
vyhodnocení těchto kritérií pak systém určí míru pravděpodobnosti, zda je
příchozí e-mail spamem, či nikoliv. Každý uživatel si navíc může zvolit jeden
ze tří stupňů ochrany proti nevyžádané poště, a tím rozhodnout, jak moc přísně
má antispamový systém příchozí poštu hodnotit. Pokud v konečné fázi systém
zjistí, že zpráva obsahuje virus, zablokuje ji, takže do uživatelovy schránky
nedorazí. Uživatel pak obdrží zprávu, která mu oznámí, že e-mail obsahující
virus byl zablokován, a identifikuje adresu odesílatele zavirované zprávy.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.