Ochranná známka má rozlišovat a chránit

Značka je poznávacím znamením podniku, firmy, společnosti, výrobků. Proto je v zájmu každého si tuto charakteristiku...


Značka je poznávacím znamením podniku, firmy, společnosti, výrobků. Proto je v
zájmu každého si tuto charakteristiku chránit aby ji někdo, ať omylem, nebo ve
snaze po vlastním obohacení (i to se občas stává), nemohl použít pro své zájmy.
U nás lze firmu nebo výrobek chránit formou ochranné známky. Tou je slovní,
obrazové, prostorové nebo kombinované označení, které je způsobilé odlišit
výrobky nebo služby pocházející od různých výrobců nebo poskytovatelů služeb a
je zapsáno do rejstříku ochranných známek.
Čím originálnější,
tím spolehlivější
Ochranná známka slovní má být fantazijní, krátká, zvučná, snadno
zapamatovatelná a vyslovitelná i ve světových jazycích, esteticky působící a
vhodná s ohledem na seznam výrobků a služeb. Zvolené slovo nebo slova mají mít
rozlišovací způsobilost a ve vztahu k chráněnému výrobku či službám nemají být
údajem popisným. Taková ochranná známka je schopna splnit hlavní požadavky na
ni kladené, tedy rozlišovat a chránit. Čím je ochranná známka originálnější,
tím spolehlivější ochranu poskytuje. Podle stejných zásad (samozřejmě až na
zvučnost a snadnou vyslovitelnost) má být utvořena i ochranná známka obrazová.
Nejčastější chybou při tvorbě ochranné známky je snaha co nejvíce výrobky nebo
služby popsat a tento údaj spojit s pojmem všeobecně užívaným (ze známkového
hlediska ovšem údajem nedistinktivním). Tak vzniká celá řada zápisů neschopných
označení, které svému uživateli většinou nemohou ani po delší době nebo
případné registraci zajistit takové rozlišení a ochranu, jaké by měla ochranná
známka poskytovat.
Co je dobře vědět
Přihláška ochranné známky se podává písemně Úřadu průmyslového vlastnictví,
který sídlí na adrese: ulice Antonína Čermáka 2a, Praha 6-Bubeneč, PSČ 160 68.
Protože podle zákona o ochranných známkách nelze zapisovat shodné ochranné
známky pro stejné výrobky a služby, umožňuje Úřad průmyslového vlastnictví
provést ještě před podáním přihlášky rešerši v jeho dokumentačních fondech.
Platnost ochranné známky trvá deset let ode dne, kdy přihláška došla Úřadu, a
lze ji prodlužovat obnovou zápisu na dalších deset let. Doba mezi doručením
přihlášky a zápisem ochranné známky je vzhledem k velkému zájmu ze strany
podnikatelů poměrně dlouhá budete možná muset počkat i dva roky. Může vás
uklidnit, že ostatní jsou na tom nejinak.
Absolutní zákaz
Ze zápisu do rejstříku ochranných známek je naprosto vyloučeno označení, které
tvoří:
1. Pouhý název, vyobrazení nebo jiné označení druhu výrobků nebo služeb (např.
vyobrazení boty, název "židle").
2. Pouhé úřední nebo všeobecně známé zeměpisné označení (Praha, Canada).
3. Klamavé nebo nepravdivé označení (např. zeměpisný údaj, který je v rozporu
se skutečným místem původu).
4. Označení shodné s proslulou ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou
právnickou nebo fyzickou osobu, bez ohledu na význam výrobků a služeb.
5. Označení shodné s ochrannou známkou, která je zapsána pro jinou právnickou
nebo fyzickou osobu pro výrobky a služby téhož druhu (nelze ani se souhlasem
majitele dříve zapsané ochranné známky).
6. Označení shodné s názvem chráněné odrůdy rostlin nebo chráněného plemene
zvířat.
7. Označení, jehož užívání by bylo v rozporu se zájmy společnosti (např.
nacistické znaky).
8. Označení, jehož užívání by bylo v rozporu se závazky vyplývajícími pro ČR z
mezinárodních smluv, týkajících se ochrany označování výrobků nebo služeb, a z
členství ČR v mezinárodních organizacích.
8 0550 / jam

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.