Od hledání k nalezení

Sofistikovanější technologie pro vyhledávání na Webu budou znamenat lépe cílené vyhodnocování požadavků, přesně...


Sofistikovanější technologie pro vyhledávání na Webu budou znamenat lépe cílené
vyhodnocování požadavků, přesnější výsledky a v konečném důsledku i hladší
komunikaci mezi internetovými firmami a jejich zákazníky.
Internet je gigantickou, nicméně poměrně nepřehlednou sbírkou nejrůznějších
stránek, které se vymykají statické klasifikaci, což činí nalezení některých
informací obtížným a nepředvídatelným. Stávající vyhledávače sice jsou schopny
vykonávat uspokojivě funkci samotného hledání, avšak uživatel je ve snaze, aby
našel to, co skutečně potřebuje, nezřídka vystaven těžké zkoušce své
trpělivosti a vytrvalosti. Většinou musí procházet nekonečným množstvím
webových stránek, které jsou zobrazeny jako výsledek hledání a mnohdy se dá
dokonce mluvit o štěstí, jestliže opravdu nalezne požadovanou informaci nebo
zboží. Nové technologie
Zajímavým přístupem ke zlepšení webového vyhledávání který lze v poslední době
vidět v několika implementacích je filtrování vyhledávaných položek pomocí
osobních dat (jako je věk, pohlaví, plat či bydliště) a jejich srovnávání s
daty uživatelů s podobným profilem. Lze ovšem vytušit, že poněkud nešťastným
činí takový přístup skutečnost, že mnozí uživatelé pracujících s Internetem
nejsou ochotni podstoupit "zdlouhavý" registrační proces, nemluvě o tom, že
občas mají někteří z nich sklony uvádět nepřesné a nepravdivé informace o své
osobě.
Firma H5 Technologies používá jeden z nejinovativnějších přístupů pro zajištění
větší spolehlivosti při vyhledávání. Aplikuje totiž koncept využívaný u
čárových kódů na textové soubory a to vytvářením generovaných profilů
porovnáváním slov ve vyhledávaném textu s odpovídajícími hesly ve slovníku
obsahujícím 400 000 hesel a přiřazením kategorií znalostí/informací k
dokumentům. Výsledný "čárový kód" je stručným (zhuštěným) výtahem z původního
textu, který je pak porovnáván s ostatními dokumenty a využíván k cílenému
vyhledávání.
Vyhledávání na Webu pomocí právě se rozvíjejících technologií však nebude
omezeno pouze na textové soubory bude pochopitelně rozšířeno i na multimediální
data. Příkladem může být poslední verze programu Search Software společnosti
Inktomi, který rozšiřuje podporu kontextového vyhledávání na různé datové
zdroje včetně databází, dokumentů aplikace PowerPoint od Microsoftu nebo PDF
souborů vytvořených aplikacemi Adobe.
Jestliže hledáte alternativy k horizontálnímu vzhledu a pomalému procházení
stránek s výsledky vyhledávání v podobě, jakou znáte z běžných vyhledávačů
používaných v současnosti, alternativou může být technologie firmy Inxight. Ta
nabízí dva nástroje Star Tree a Table Lens využívající grafické symboly, které
na jediné webové stránce reprezentují a zobrazují velké množství informací.
Star Tree graficky imituje vhled pavučiny, s jejíž pomocí prezentuje data jako
síť ikon, v níž se lze pohybovat a směřovat k požadovaným výsledkům vyhledávání
rychleji, než je tomu u konvenčního search enginu (který zobrazí výsledky v
přehledu na mnoha webových stránkách). Table Lens pak zobrazuje přehledy
velkých tabulek a umožňuje instantně zvětšit požadované položky. Obě zmíněné
technologie se tedy zaměřují na zjednodušení a zefektivnění práce při
procházení komplexních dat, resp. rozsáhlých výsledků vyhledávání.
Už dnes můžeme bez nadsázky říci, že ať už se vyhledávací stroje zlepší
jakkoliv, nikdy nejspíše nebudou schopny poskytnout jediný výsledek přesně
odpovídající dotazu či požadavku uživatele. Přesto je jasné, že lepší
technologie jsou příslibem pro generování přesnějších výsledků, v konečném
důsledku doprovázeného zvýšením loajality uživatelů i zákazníků internetových
firem. Je třeba jim pouze poskytnout možnost jednoduchého nalezení toho, co
skutečně hledají.
1 2132 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.