Od krabic ke službám

Otevřené technologie disponují inovačním potenciálem, jejž by podniky měly vyžadovat. Vůdčí myšlenka konferenc...


Otevřené technologie disponují inovačním potenciálem, jejž by podniky měly
vyžadovat.

Vůdčí myšlenka konference LinuxWorld and Expo 2006, která se konala počátkem
dubna v Bostonu, odrážela především všeobecný příklon softwarového průmyslu k
nabídce otevřených řešení. Podle organizátorů zákazníci v podnikovém segmentu
začínají objevovat svět ležící za vlastním linuxovým jádrem. Hledají otevřenou
alternativu pro stávající informační systémy a pro provoz co možná nejširšího
spektra aplikací. I proto byla spuštěna paralelní konference s názvem
OpenSolutions World. Její poslání spočívá v seznámení návštěvníků akce se
současnými možnostmi nasazení otevřených technologií v podnikové praxi.
Poprvé se LinuxWorldu aktivně zúčastnil zástupce Microsoftu. Jako řečník
vystoupil Bill Hilf, šéf strategií technologických platforem, který hovořil o
možnostech integrace proprietárního a otevřeného softwaru. Jak při této
příležitosti podotkl Bill Weinberg, analytik společnosti Open Source
Development Lab: "Lidé nevolí platformy pouze na základě dílčích předností
operačního systému. Zajímají se především o jejich schopnost podporovat
pracovní procesy."

Služby základem
Podle slov ředitele organizace Linux International Jona "Maddog" Halla se
pohled na software změnil v době nástupu mikropočítačů. Do té doby byla většina
programů vytvořena a provozována jako služba. Poté masový zájem o osobní
počítače proměnil software v řadovou komoditu. Na této vlně, která začala v 80.
letech minulého století, přežívá softwarový průmysl doteď. Open source podle
Halla představuje cestu, jak se zbavit nevýhod proprietárních řešení a "stát se
opět pánem softwaru a souvisejících obchodních rozhodnutí". Připomněl rovněž,
že otevřený ani bezplatný software ve skutečnosti nepředstavují řešení
poskytovaná a provozovaná bez jakýchkoli nákladů. Ale na rozdíl od uzavřených
kódů mají open source aplikace velký potenciál umožnit úspory nákladům a
zefektivňující zákroky, jež se mohou stát významným zdrojem konkurenční výhody.
Služby ošetřující provoz softwaru považuje Hall za novodobou perspektivu
odvětví. Hlavní nevýhodu proprietárních produktů spatřuje v jejich předem
definovaném zaměření na co možná nejširší spektrum požadavků a z toho plynoucí
snížené možnosti provozní specializace.

Bratrovražda
Jedním z dílčích témat konference byl i vzájemný souboj Unixu a Linuxu na poli
výpočetních systémů pro kritické operace. Trendem doby se stala náhrada
unixových uzavřených řešení levnějšími linuxovými systémy, provozovanými na
komoditním hardwaru. Původ této tendence spatřují účastníci setkání ve vyšší
přizpůsobitelnosti, rozšiřitelnosti a ekonomické dostupnosti linuxové varianty.
Za další významné faktory označili i příklon velkých producentů podnikového
softwaru k tomuto typu řešení.

Virtualizovaná budoucnost
Mezi hlavní události LinuxWorldu patřila vedle nově vytvořených jednacích sekcí
pro mobilní a vestavěná řešení také problematika virtualizace. Na tomto poli se
prezentovala řada nových aktivit. Například společnost XenSource představila
platformu XenEnterprise. Jde o proprietární řešení, jež dokáže virtualizovat
jakýkoli x86 kompatibilní operační systém. Ten musí být pro účely virtualizace
modifikován, nebo lze XenEnterprise provozovat bez úpravy operačního systému na
procesorech x86, jež podporují hardwarovou virtualizaci (Intel VT a AMD
Pacifica). Druhá varianta ovšem předpokládá investice do nového hardwaru, což
může podle pozorovatelů trhu významně zkomplikovat tržní uplatnění platformy.
Nové produkty také předvedla firma Virtual Iron. Kromě třetí verze softwaru pro
vytváření virtuální infrastruktury vyvinula i nástroj pro monitoring a
automatizaci přidělování zdrojů s názvem Virtualization Manager. Původně
společnost Virtual Iron používala vlastní engine, ale s novou verzí přešla i
ona na otevřený Xen. Díky tomu se na trhu objeví nejen zcela otevřená komunitní
verze, ale i tři funkčně omezené bezplatné serverové varianty. Pro obě firma
XenSource i Virtual Iron bylo ovšem stěžejní oznámení podpory operačních
systémů z dílny Microsoftu.
Účastníci konference rovněž zažili premiéru sady nástrojů Data Automation Suite
firmy SWsoft. Software slouží pro vytvoření a konfigurací virtuálních serverů
využívajících firemní virtualizační technologie Virtuozzo.
Podle mnoha analytiků představuje otevřená technologie Xen (firma XenSource
zajišťuje její komunitní podporu a vyvíjí na jejím základě vlastní produkty)
velkého konkurenta pro dosavadního hegemona proprietární virtualizace,
společnost VMware. Ta sice nedávno uvolnila základní verzi svého VMware Serveru
(GSX) jako freeware, ale skutečně důležitým se podle pozorovatelů stalo teprve
zpřístupnění specifikace virtuálního souborového systému, jejž firma využívá.
To proběhlo právě na bostonském LinuxWorldu. Doposud mohly pro virtualizační
řešení VMwaru vyvíjet aplikační nadstavby pouze firmy Altiris, BMC, IBM,
Symantec a Trend Micro.
Integraci virtualizačního motoru Xen Hypervisor do svých operačních systémů již
dlouhodobě avizují Red Hat a Novell. Jde o novinky letošního roku, konkrétně o
Red Hat Enterprise Linux 5 a Novell SuSE Linux Enterprise Server 10.
Rye Brook, analytik splečnosti Ideas International, uvedl, že hardwarová
podpora virtualizace se přemění v realitu až v průběhu roku 2007. Současně se
řada dalších pozorovatelů shodla na tom, že Xen doposud nedosáhl takového
stupně vyspělosti jako konkurence od VMware. Analytici se rovněž domnívají, že
se nyní oba tábory Xen a VMware budou snažit vytvořit otevřenou platformu, na
níž se virtualizační vývoj sjednotí. V této oblasti mají podle nich navrch
firmy využívající otevřeného Xenu.

Odpověď z Redmondu
Pravděpodobně v reakci na zviditelňující se otevřená a bezplatná řešení
virtualizačních postupů rozhodli představitelé Microsoftu o bezplatném uvolnění
firemního Virtual Server R2. Po velkém snížení jeho ceny v závěru loňského
roku, kdy byla verze R2 uvolněna, se tedy distribuce tohoto produktu stala
zcela bezplatnou. Microsoft také ukončí vývoj verze Standard Edition a nadále
bude poskytovat pouze variantu Enterprise Edition.

Pro administrátory
Komunitní encyklopedii s názvem Splunk Base spustila při příležitosti pořádání
konference firma Splunk. S pomocí událostního vyhledávacího softwaru vlastního
vývoje mohou systémoví administrátoři hledat řešení různých problémových
situací a vzájemně je na serveru sdílet. Speciální algoritmus automaticky
indexuje, odkazuje a následně klasifikuje událostní hlášení jakýchkoli
aplikací, zařízení a služeb (log soubory). Sleduje originální (manuální) zásahy
do struktury či syntaxe kódů, a generuje tak soubor úspěšných způsobů řešení
různých situací. V bezplatné verzi služby s názvem Splunk Server i v placené
verzi Splunk Professional mohou administrátoři vkládat do databáze
problematická událostní hlášení systémů. Splunk Base je porovná, zobrazí
případné způsoby řešení anebo je zanese do evidence (v případě, že budou nová).
Služba vyžaduje v obou verzích minimálně registraci a dle představitelů firmy
primárně slouží pro snížení časových nároků při ručním prohledávání logovacích
souborů administrátory.

Sblížení
První náhled na výsledky své práce nabídla rovněž komunita známá jako Portland
Project. Ta se věnuje programovému sblížování dvou hlavních desktopových
prostředí Linuxu, a sice KDE a Gnome. Cílem jejich aktivit je urychlení vývoje
aplikací pro vývojáře a odstranění uživatelské nutnosti volby mezi jedním nebo
druhým typem prostředí. Portland Project na akci představil pod názvem Portland
1.0 první betaverzi společných rozhraní. Tvoří ji sada nástrojů příkazové řádky
a knihovna programovacích aplikačních rozhraní se zkratkou DAPI.

Softwarová kombinace
Společnost Ingres plánuje ještě v letošním roce uvést na trh softwarovou
kombinaci obsahující databázi a linuxový operační systém. Novinka se má
jmenovat Ingres Software Appliance a firma jí reaguje na podobné funkčně
provázané balíky nabízené firmami Oracle nebo Microsoft. Dodavatele linuxové
distribuce odmítli představitelé Ingresu zveřejnit.
Inovované bezpečnostní zařízení Security Gateway 7 představila na výstavě firma
Astaro. Její produkt kombinující firewall, VPN a Intrusion Detection System
pracuje pod Linuxem a nově nabízí zdokonalenou podporu QoS pro VoIP při
průchodu datového toku bezpečnostním zařízením nebo inovovaný FTP proxy server,
jenž pro připojení nevyžaduje klientskou aplikaci.

Otevřený middleware
Další novinky představila na konferenci společnost JBoss. Jde o vydání původně
komerčního transakčního serveru, správního softwaru podnikových procesů a
enginu pro komplexní zabezpečení rolí. Všechny ohlášené produkty tvoří součást
JBoss Enterprise Middleware Suite a konkrétně jde o JBoss Transactions 4.2,
JBoss Rules 3.0 a JBoss jBPM 3.1 (Business Process Management). Software
Transactions zakoupila firma JBoss od společností HP a Arjuna Technologies, v
jejichž portfoliu nesl jméno Arjuna Transaction Service.

Partnerství
Společnosti IBM a 3Com společně zveřejnily záměr přenést platformu VCX IP PBX
(zabezpečenou SIP a založenou na Linuxu) firmy 3Com do serverů IBM iSeries.
Cílem je podle zástupců obou subjektů sjednocení služeb VoIP VCX
a e-mailové komunikační platformy Lotus Notes do jednoho zařízení, konkrétně
tedy serverů IBM.
Marketingovou dohodu uzavřelo IBM i s firmou Novell. Společně budou na trh
dodávat balíčky operačního systému SuSE Linux a serverů IBM i s aplikačním
softwarem. Cílem jejich snahy se stal segment SMB a první společná nabídka
ponese název Stack for Linux. Minimálně na americký trh se balíky dostanou
prostřednictvím obchodní sítě firmy Avnet. Ta komplet navíc rozšíří o software
Likewise firmy Centeris, který umožňuje přistupovat k linuxovým serverům i v
prostředí platformy Windows. Druhá položka společné nabídky distribuovaná
Avnetem nese obchodní název Integrated File and Print Server for Linux a slouží
pro správu linuxových souborových a tiskových serverů v prostředí Windows.


O LinuxWorldu
Akci organizuje společnost IDG World Expo. Zúčastnilo se jí přibližně 8 tisíc
návštěvníků, jimž se prezentovalo přes 150 vystavujících. Mezi zúčastněné firmy
z oblasti tradičního IT byznysu patřily Apple, 3Com nebo veterán konference
VMware (v současnosti samostatná divize společnosti EMC). Na druhou stranu
světová jednička linuxového serverového trhu Hewlett-Packard ani nejaktivnější
propagátor open source Sun Microsystems své stánky v Bostonu neotevřely.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.