Od Pascalu k Javě

Elektrotechnická fakulta ČVUT přizpůsobuje výuku programování moderním trendům. Jako primární programovací jazyk v...


Elektrotechnická fakulta ČVUT přizpůsobuje výuku programování moderním trendům.
Jako primární programovací jazyk ve výuce základů výpočetní techniky bude
nadále vyučována Java, která v této pozici nahradí Pascal.
Za základní vývojové prostředí byl zvolen Borland JBuilder. Společnost Borland
věnovala fakultě všechny potřebné licence v hodnotě více než 320 000 Kč.
Protože lze předpokládat, že stejně by se zachovali i ostatní výrobci javových
vývojových nástrojů, může být zajímavá otázka, na jakém základě se škola při
výběru IDE rozhodovala. Dle zástupců ČVUT bylo největším konkurentem JBuilderu
Forte (dříve NetBeans), JBuilder byl však nakonec vybrán díky větší
přehlednosti, rychlosti a menší hardwarové náročnosti.
Samozřejmě: Z pedagogického hlediska se u vývojových nástrojů posuzují poněkud
jiné věci, než jaké jsou klíčové při nasazení v komerční sféře. V Borlandu však
mohou být každopádně spokojeni s tím, že si studenti zvyknou pracovat právě v
jejich prostředí.
Výuka Javy bude zakončena semestrální prací, v rámci které studenti vypracují
aplikaci řešící nějaký speciální (matematický, fyzikální apod.) problém.
Zajímavé je, že tyto práce jsou včetně zdrojového kódu k dispozici na Internetu
(http://moon.felk.cvut.
cz/~bloch/Jak/seznam.html) a pro nekomerční použití zcela zdarma. V současnosti
je jich přes 700 a pokrývají široké pole témat od astronomie, chemie, biologie
a fyziky až po hry. Za zmínku stojí například jednoduchý editor jazyka WML,
který je používán v rámci WAPu. Aplikace ve formě appletů je samozřejmě možné
vyzkoušet přímo ve webovém prohlížeči.(pah)
1 0750 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.