Od počítačové animace po digitální mapy

Počátkem května si v americkém Huntsville mohli přijít na své všichni ti, kdo se zajímají o výkonný grafický hard...


Počátkem května si v americkém Huntsville mohli přijít na své všichni ti, kdo
se zajímají o výkonný grafický hardware, GISy, CADy i související software. V
tomto termínu se tu totiž konala v pořadí již 21. konference uživatelů produktů
společnosti Intergraph, IGUG 1999.
Přestože jsou výše zmíněné oblasti stále vnímány spíše jako něco speciálního, s
čím se běžný uživatel počítačů setkává jen okrajově, obsah konference
naznačoval, že se situace začíná výrazně měnit. Nešlo zde totiž ani tak o
produkty, jako o řešení poměrně běžných každodenních problémů.
Podpora rozhodování o směrování investic, analýza kriminality, tvorba a
publikace map na Webu, podpora rozhodování na základě znalostí informací o
počasí to jsou jen některá z témat, o kterých se zde diskutovalo. Příležitosti
k prezentaci svých řešení se zde chopily i české firmy.
Od souborů k databázím
Mottem letošní konference IGUG bylo heslo Discovering the Power of Open
Applications (Objevování síly otevřených aplikací), a otevřenost v nejširším
slova smyslu se také přednáškami táhla jako červená nit. Součástí této ideje je
i odklon od ukládání dat do souborů s proprietárními formáty k ukládání dat do
databází což je myšlenka, která by nemusela zůstat omezena pouze na oblast CADů
(v nejširším slova smyslu).
Její promítnutí do správy dat na počítačích obecně (což je v tomto okamžiku
přirozeně pouhá spekulace) by mohlo leccos změnit.
Kromě snadnějšího vyhledávání v libovolném typu informací a možnosti práce s
daty prostřednictvím libovolného klientského programu se standardizovaným
rozhraním by to mohlo přinést také ukončení nekonečných trablů se vzájemně
propojenými soubory.
Uvedené výhody jsou ostatně také argumentem zástupců Intergraphu (i dalších
firem) ve prospěch zmíněného řešení. Za další příspěvky k otevřenosti
softwarových řešení pak ve své úvodní keynote označil Jim Meadlock, šéf
Intergraphu, objektový přístup a propojení s Webem, tedy vesměs témata, která
jsou nyní ve středu pozornosti vývojářů i počítačové veřejnosti.
Kam teď
Přes 2 000 účastníků konference (ze 42 zemí světa) mělo příležitost zahájit
každý ze 3 dnů vyslechnutím keynote zástupců Intergraphu, Oracle a Microsoftu
(více se o nich dočtete ve vloženém textu). A poté si už každý ve Von Braunově
centru, kde se konference konala, vybíral přednášky podle svého zájmu, případně
zamířil do tz. Tech Townu. A nebo se jen v chodbách vybavených řadami stolů a
židlí bavil s kolegy z celého světa o tom, jak kdo z nich řeší který problém.
Přednášky byly roztříděny podle oblastí, kterých se týkaly ať už šlo o
produkty, nebo o řešení konkrétních problémů. Vybírat bylo možno z příspěvků
věnujících se databázím, architektuře, zpracování obrazů a fotogrammetrii,
návrhům průmyslových celků, skanování, vizualizaci, mapování, případně
konkrétně Imagineeru, Microstation a mnohým dalším. Tento stručný výčet mj.
také naznačuje šířku záběru účastníků i oblasti možného nasazení produktů
Intergraphu.
Naši zástupci
Navštívit bylo možno i prezentace zástupců českých firem, které se rozhodly
využít vhodné příležitosti představit své produkty a řešení na zahraničním
odborném fóru.
Jan Skýpala ze společnosti Espace zde uvedl systém Moons, což je sada objektů
nabízejících přístup k funkcím GISu. Cílem jeho návrhu byla nezávislost na
konkrétním GISu (FRAMME, GeoMedia), zavedení relací pro nerelační GISy a řešení
problémů, na které firma narazila při svém předchozím projektu, např. při
přístupu k metadatům.
Jiří Benda z Chemopetrolu Litvínov a Pavel Dubišar z HSI zde představili
projekt, v jehož rámci byl vybudován specializovaný informační systém
Chemopetrolu obsahující mapu závodu včetně základních informací o stavbách,
hlavních cestách, železnici, oplocení a důležitých sítích, mj. o napájecích a
telekomunikačních kabelech, potrubích a dalších.
Po implementaci projektu v letech 1996-98 je nyní systém běžně používán. Za
jeho hlavní výhodu označili přednášející sjednocení informací z různých zdrojů
(geodetických měření, fotografií pořízených ze vzduchu, technických databází a
dalších) a možnost jejich snadného využívání. V letošním roce se chystá
publikace sebraných dat na firemním Intranetu (s použitím GeoMedia Web Map), v
blízké budoucnosti pak integrace se systémem SAP R/3.
Město techniky
Součástí konference byl i tzv. Tech Town, kde vystavovala společnost Intergraph
i řada jejích partnerů své produkty a řešení. Návštěvníci konference zde měli
příležitost si většinu produktů prohlédnout na vlastní oči, vyzkoušet a
případně se zeptat na informace, které potřebovali.
Velký zájem byl o letecký simulátor, který běžel současně na 8 pracovních
stanicích (4 racky) TDZ 2000. Kdo měl zájem (a prodral se davem), mohl si
vyzkoušet let, zobrazovaný současně na 8 obrazovkách.
K vidění byly pochopitelně i z praktického hlediska daleko důležitější
produkty. Tisk velkoplošných map na plotteru bylo možno si prohlédnout na
stánku společnosti Hewlett-Packard, produkt SofTutor, vyučující práci s CADy,
nabízela firma New Vision Software, kompletní systémy pro tvorbu digitálních
médií předváděl samotný Intergraph, stejně jako systémy pro DTP (u kterých
firma zaručuje kompatibilitu s daty ve formátu pro Macintosh) a řadu dalších
produktů, GeoMedií počínaje a SmartPlant Explorerem konče.
Z dalších významných firem zde byly expozicemi zastoupeny např. Computer
Associates, Oracle nebo Citrix. V Tech Town Cinema probíhaly pravidelné
přednášky, za všechny zmiňme např. ty, které se zabývaly správou IIS 4.0
prostřednictvím Microsoft Management Console, tvorbou dynamických Datasheetů
POSC/ /CAESAR nebo přenosem dat z MS SQL Serveru 7.0.
Velkému zájmu se těšil i systém pro podporu rozhodování na základě znalostí
informací o počasí GeoWeather; vytvořila jej společnost Litton/PRC ve
spolupráci s firmou Intergraph. Systém obsahuje neustále aktualizovaná data o
meteorologických událostech např. o úderech blesků, extrémních teplotách,
větru, intenzivním dešti a dalších a je určen pro pracovníky v letectví,
zemědělce, dopravce i pro další profese, kde hraje počasí důležitou roli.
Z trochu jiného soudku je systém pro podporu rozhodování o investicích Decision
Engineering Analyzer společnosti Icarus. Ten obsahuje bázi znalostí a disponuje
schopností tvorby scénářů, na jejichž základě je možno se rozhodovat o
směrování investic do určité země, konkrétního procesu apod.
Závěr
Konferenci IGUG každoročně organizuje International Intergraph Graphic User
Group ve spolupráci s firmou Intergraph, nejedná se tedy o akci samotné firmy
(která, mimochodem, slaví letos 30. výročí svého založení).
Několikaletá orientace firmy na platformu Wintel nemohla nevyvolat otázku, jak
v této oblasti zamíchá kartami SGI se svými novými pracovními stanicemi.
Odpovědi si byly velmi podobné technologie SGI je zatím velmi mladá a potřebuje
vyzrát, stejně jako vyzrály produkty Intergraphu. Zatím prý tedy Intergraph
nijak výrazně neohrožují.
Postihnout všechna témata, která byla letos na konferenci probírána, je v
podstatě nemožné. V české výpravě byl největší zájem o GISy, ale mimo již
zmíněné produkty se hovořilo také o CADech zaměřených např. na návrhy
průmyslových celků, návrhy pozemních komunikací, mostů a další oblasti.
Josef Havaš, ředitel české pobočky Intergraphu, považuje, podle vlastních slov,
za nejdůležitější posun od důrazu na produkty k důrazu na nabídku komplexních
řešení. Struktura přednášek i nabídka Tech Townu jeho slova jen potvrzovala.
Konference byla i letos doplněna kulturním programem. Kromě společných
večerních setkání k němu patřila především návštěva v U.S. Space & Rocket
Center, a pokud jde o účastníky z České republiky, tak i společná návštěva
nejameričtějšího z amerických měst New Yorku.

9 1305 / pen

Každý den konference zahájil svou keynote jeden z významných představitelů
počítačového průmyslu. V první den to byl Jim Meadlock, šéf Intergraphu. Ve své
řeči mj. zdůraznil orientaci firmy na systémy s procesory Intel a s operačním
systémem Windows NT. Vyzdvihl také nyní používanou technologii Jupiter, mezi
jejíž nejvýraznější rysy patří ukládání grafických dat do databází. Firma podle
něj nadále není pouhým poskytovatelem technologie CAD, ale nabízí datacentrické
technologie a řešení.
Pan Timothy Hoechst z Oracle v emotivním projevu, proneseném druhý den
konference, mj. prohlásil: "Uživatelský interface pro přístup k datům musí být
jednoduchý. Nejlepší bude webový browser. Proč? Protože každý ví, jak funguje,
a nemusí o tom tedy dlouze přemýšlet. To je jako s vodovodem a řadou dalších
sítí. Je snad u nich nějaký komplexní interface? Není! Otočíte kohoutkem,
případně dáte na letišti ruku k fotobuňce, a voda teče. Jste ušetřeni
komplexnosti sítě, která je za tím." Ve své keynote samozřejmě hovořil také o
databázi Oracle 8i a jejích nejdůležitějších vlastnostech, mezi které zařadil
možnost uchovávání kódu v Javě, interní souborový systém s možností přístupu
přes FTP a webovou konektivitu. Norman Judah z Microsoftu se v úvodu
závěrečného dne konference zaměřil na výhody komponentového modelu a na
důležitost DNS (digitálního nervového systému) pro všechny organizace. Jako
základ pro komunikaci označil jazyk XML. Nevyhnul se ani informacím o Active
Directory a SQL Serveru 7.0, u kterého zdůraznil především výhody on-line
backupu.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.