Odchody do důchodu mohou firmy decimovat

Konzultační služby, které se týkají detailní správy informací o podnikových zaměstnancích, představila společnos...


Konzultační služby, které se týkají detailní správy informací o podnikových
zaměstnancích, představila společnost IBM. Divize, která se jejich poskytováním
zabývá, nese označení IBM Business Consulting Services Human Capital Group a je
určena především těm firmám, které mají obavu z potenciálních ztrát vzniklých
odchodem vysoce specializovaných a vzdělaných zaměstnanců, již si s sebou
odnášejí i řadu klíčových informací, do důchodu.
Podle IBM přitom lze popsané ztráty snadno eliminovat vhodným systémem pro
správu informací o těchto lidech. Sama IBM pro analýzu situace týkající se
zaměstnanců vyvinula specializovaný software, který dokáže současný stav
pracovní síly v příslušném podniku prozkoumat. Na tomto poli však spolupracuje
i s některými dalšími firmami, jako je například Cognos, nabízející prostředky
pro business intelligence, či Performance Planning.
Cílem nové iniciativy je podle představitelů firmy IBM pomoci různým korporacím
naplánovat změny, které přinese nevyhnutelná obměna pracovní síly.
Prostřednictvím konzultačních služeb jsou odborníci IBM schopni předložit
firemnímu zákazníkovi rozbor stávajícího stavu, a zabránit tak situaci, kdy s
pracovníkem odejde i značná část dosavadního know-how. Po takovém odchodu má
totiž jen velmi malá část zaměstnavatelů k dispozici lidi, kteří jsou schopni
odcházejícího pracovníka okamžitě nahradit. Zarážejí na celé situaci je podle
IBM i to, že řada organizací s touto generační výměnou vůbec nepočítá anebo
nemá stanovenou strategii, jak při přechodu k nové generaci odborníků celý
proces zvládnout bez finančních ztrát.

Jak na to
Princip nových služeb IBM spočívá v tom, že její analytici převezmou informace
o pracovnících z oddělení lidských zdrojů a provedou jejich rozbor na základě
několika kritérií - jde například o údaje jako plánovaný odchod z firmy,
důležitost postu zaměstnance pro chod kritických částí firmy a podobně. Na
základě těchto informací je pak klientovi předloženo doporučení, jakou
strategii by měla příslušná firma zvolit při práci se zaměstnanci.
Klient obdrží závěrečnou zprávu včetně podrobně popsaného doporučeného postupu
přibližně do jednoho měsíce, přičemž cena takové analýzy se podle představitelů
firmy IBM pohybuje okolo 100 tisíc dolarů.
Na vytváření studie se bude podle IBM podílet hned několik výzkumných týmů -
jde mimo jiné o konzultanty, antropology, vědecké pracovníky v oblasti
sociálních věd apod. K dispozici mají takové nástroje jako Maturing Workforce
Diagnostics, Component Business Modeling, Learning Alignment and Learning
Effectiveness Measurement, Performance Measurement Analytics, Talent Management
and Succession či Workforce Evolution Modeling. K dispozici IBM dává i
specializovaný software, který umožní starším pracovníkům dál pracovat i po
odchodu do důchodu, přestože jsou různě limitováni, například fyzicky či
zrakově (viz vložený článek).
Analytici jsou přesvědčeni, že trh takovou službu dosud postrádal. Například
John Challenger z firmy Challenger, Gray & Christmas je přesvědčen, že firmy by
mohly prostřednictvím této služby získat detailní informace nejen o svých
zaměstnancích, ale i o jejich konkrétní důležitosti pro chod celé korporace.

Burcující situace
Některým pozorovatelům se mohou nové aktivity firmy IBM zdát jako přinejmenším
nadbytečné. Podle informací vedení IBM je však v současnosti v průmyslově
vyspělých zemích zaměstnanecká skupina s věkem vyšším než 45 let ta
nejpočetnější. Počet pracovníků starších 55 let se v příštích deseti letech
dokonce zdvojnásobí.
V zemích Evropské unie v příštích dvaceti letech stoupne počet zaměstnanců ve
věku 50-64 let o zhruba čtvrtinu, zatímco podíl mladých lidí v podnicích ve
stejném období klesne o 20 %. V USA je situace ještě horší - například podíl
pracovníků ve věku 55-64 let ve srovnání se všemi zaměstnanci se zvýší do roku
2010 dokonce o více než polovinu.
Vrcholu zaměstnanecké kariéry nyní také dosahují velmi početné ročníky narozené
po druhé světové válce.
Usnadnění práce s PC pro starší pracovníky

Nedávný průzkum Americké asociace důchodců ukázal, že 7 z 10 Američanů plánuje
pracovat i po překročení 65 let věku. Podle amerického Úřadu pro sčítání lidu
zhruba dvě třetiny americké populace ale budou po překročení věku 65 let trpět
některým tělesným postižením, což prý zvyšuje potřebu usnadnit jim používání
informačních technologií. Podle Světové zdravotnické organizace má 750 milionů
až jedna miliarda lidí na světě nějakou vadu řeči, zraku, pohybu, sluchu nebo
rozpoznávání.
Společnost IBM i z těchto důvodů představila technologie, které mají firmám
pomoci vytvořit pohodlnější a produktivnější pracovní prostředí pro starší
pracovníky nebo pro zaměstnance, kteří mají zájem zůstat v práci i navzdory
svým fyzickým potížím. Nové technologie například umožňují stárnoucím
pracovníkům zvětšit si velikosti písma na obrazovce, nechat si počítačem
přečíst text nahlas nebo snáze ovládat klávesnici.
Mezi nové technologie od IBM pro starší pracovníky patří:
n Nástroj pro optimalizaci klávesnice - pomáhá uživatelům nastavit si usnadnění
ovládání klávesnice podle jejich stylu psaní. Upraví nastavení pro psaní jednou
nebo dvěma rukama či pro dlouhá nebo krátká stisknutí kláves.
n Technologie přizpůsobení webu - dynamicky přizpůsobuje webové stránky
potřebám jednotlivců s omezeními zraku a pohyblivosti. Tento software zvětší
obsah webové stránky a upraví písmo, obrázky a rozvržení stránky s ohledem na
snazší čitelnost. Obsahuje také funkci pro syntézu řeči z textu pro osoby se
zrakovým postižením a zjednodušuje psaní osobám, které mají potíže s obsluhou
klávesnice (například kvůli třesu, artritidě nebo mrtvici), tím, že detekuje
chyby a automaticky přizpůsobuje citlivost klávesnice.
n Software pro hladší pohyb myši - lidem, kteří trpí chvěním rukou, umožňuje
eliminovat přehnaný pohyb kurzoru, takže mohou normálně používat počítač.
Uživatelé si mohou software jednoduše stáhnout, a ten pak filtruje bezděčné
chvění ruky podobným způsobem jako například systémy stabilizace obrazu v
některých videokamerách.
n Nástroj pro vytváření reflexního uživatelského rozhraní - pomáhá vývojářům
softwaru vytvářet aplikace, jejichž grafické uživatelské rozhraní je
přizpůsobeno lidem se sníženou pracovní schopností a starším pracovníkům.
Složité grafické prvky obecně představují velký problém pro uživatele, jejichž
zrak se zhoršuje kvůli věku nebo jiným příčinám.
Bližší informace o těchto prostředcích můžete nalézt na webové adrese
www.ibm.com/alphaworks/topics/accessibility.


Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.