Odkazy z krypty

Ať už vás zajímá problematika bezpečnosti informací jako taková, nebo je vaším primárním zájmem elektronický obc...


Ať už vás zajímá problematika bezpečnosti informací jako taková, nebo je vaším
primárním zájmem elektronický obchod, je jednoznačné, že zabezpečení dat dnes
nelze v žádném případě podceňovat. A v současné době mnohdy nejde už jen o
"nějaká" data či soukromé informace, ale přímo o peníze.
Stále častějším námětem k diskuzím a úvahám o bezpečnosti se poslední dobou
stává biometrie. Důvodem není nic jiného než to, že běžné způsoby zabezpečení
dat pomocí "obyčejného" hesla se nezřídka ukazují jako nedostatečné. A nutno
dodat, že v mnoha případech tomu bývají na vině sami uživatelé, kteří volbu
svého hesla podceňují. Je např. nepřípustné jako heslo zvolit rodné číslo nebo
jiné osobní údaje. Nicméně uživatelé mají snahu si zapamatování svého hesla
zjednodušit, což právě ústí ve zjednodušování samotného hesla, případně vrcholí
jeho zápisem na kus papírku či do kalendáře umístěného hned vedle počítače.
Biometrická technologie spočívá v identifikaci uživatele na základě určitého
tělesného znaku. Příslušná data jsou ukládána v databázi a při každé
autentifikaci je údaj sejmut a porovnán se stávajícími záznamy. Typickým
příkladem je otisk prstu, který je obvykle snímán opticky, ale je možné se
setkat také se systémy založenými na ultrazvuku nebo na speciálním čipu.
Technologie samy o sobě nové nejsou, prakticky bylo možné se s některými z nich
setkat již před 30 lety. Jejich rozšíření však stále brání cena. Problematickým
se také může ukázat jejich implementace do současného podnikového hardwaru. K
tomu je samozřejmě nutné přičíst potřebu speciálních aplikací pro práci s
těmito daty.
Odkazy na Webu
Stránka časopisu Secure Computing je typem odkazu takříkajíc "pro všechny".
Její adresa je www.westcoast.com.
Základem pro šifrování dat při jejich přenosu je matematická disciplína zvaná
kryptografie. Následuje několik odkazů, na nichž naleznete jak základy samotné
kryptografie, tak popis různých protokolů a standardů, které na jejím základě
slouží jako ochrana dat, i obecnější souvislosti. Tak tedy:
www.ssh.fi/tech/crypto, www.viacorp.com/crypto.html,
www.catalog.com/sft/encrypt.html.
0 0437 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.