Odklon od železa

Ve dnech 11.-14. 11. 2003 se v Hamburku konala světová konference společnosti HP zaměřená na oblast softwaru a služeb H...


Ve dnech 11.-14. 11. 2003 se v Hamburku konala světová konference společnosti
HP zaměřená na oblast softwaru a služeb HP Software Universe. Dominovaly jí dva
názvy platforem, se kterými HP vyrazilo do světa softwarových řešení a
konzultačních služeb HP Open View a HP Open Call.
Přednášky specialistů z celého světa rozebíraly obě řešení do maximálních
podrobností, nabídku potom zpestřovaly i výstavní stánky partnerů pořadatelské
společnosti. Na konferenci bylo představeno na 30 nových produktů a zákazníci
měli možnost zjistit, že termíny byznys procesy a služby co do počtu použití
nezaostávají za technickými údaji.
Skutečný zlom ve vnímání společnosti potom navozuje platforma HP Open View, na
kterou navazuje letošní heslo konference "Adaptive Enterprise". Ta je postavena
právě na použití platformy Open View, která díky schopnosti centralizovat
správu a dohled podnikové infrastruktury dokáže maximálně zkrátit reakční dobu
na požadavky vedení společnosti. Vzhledem k tomu, že vychází z analýzy procesů,
lze při tom dosáhnout i optimalizace nákladů, a to jak v oblasti technologií,
tak personální.
Open Call je zase platforma schopná zajistit řešení pro správu
telekomunikačních sítí (pevných, mobilních i paketových) bez ohledu na použitou
hardwarovou infrastrukturu (ústředny apod.). Její jednotlivé prvky potom
umožňují telekomunikačním operátorům zavádět nové služby, případně je testovat
jak v reálném provozu (OSA/Parlay), tak pomocí "trenažérů".
Je to právě Open Call, která v práci předvádí tolik diskutovanou konvergenci
ICT.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.