Odsouzený uživatel nelegálního softwaru povýšil

Poprvé byl v České republice vynesen rozsudek proti uživateli nelegálního softwaru. Historicky prvním odsouzeným se st...


Poprvé byl v České republice vynesen rozsudek proti uživateli nelegálního
softwaru. Historicky prvním odsouzeným se stal provozní programátor firmy
Českomoravská lékárnická platebna Jiří Herold.
Je mu kladeno za vinu, že nelegálně a bez řádné licence provozoval na celkem 30
počítačích produkt MS Office 95, na jednom počítači produkt Windows 98 a na 9
počítačích produkt Windows 95. Společnosti Microsoft vznikla škoda ve výši 467
200 Kč. Jiří Herold tak spáchal trestný čin porušování autorského práva a byl
odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 1 roku, s podmíněným odkladem na
zkušební dobu 3 let.
Pokud jde o chronologii případu: informaci o používání nelegálního softwaru
obdržela Agentura pro ochranu softwaru od nejmenované konkrétní osoby. Agentura
podala trestní oznámení Policii ČR, ta provedla prohlídku ve firmě a zajistila
důkazní materiál. Výslechem svědků (především vedoucích pracovníků firmy)
poučených o tom, že křivá výpověď je trestným činem, dospěl vyšetřovatel k
závěru, že osobou zodpovědnou za provoz počítačové sítě ve firmě je Jiří
Herold. Ten, pravda, nic takového přímo ve své pracovní smlouvě neměl uvedeno,
ale měl ze všech tří provozních programátorů v podniku nejvyšší plat a účastnil
se porad vedení. Programy na počítače instaloval na příkaz svých nadřízených z
originálních disket, avšak neověřil si, zda firma má multilicenci.
V současné době pracuje Jiří Herold i nadále ve společnosti Českomoravská
lékárnická platebna, kde povýšil do funkce vedoucího IT. Teoreticky vzato by
mohla společnost Microsoft na Jiřím Heroldovi požadovat dlužnou částku 467 200
Kč ale vzhledem k tomu, že se jedná o první případ svého druhu, neučiní to. Za
to se Jiří Herold zavázal, že odpracuje 10 hodin ve prospěch konta Bariéry.
0 0786 / jaf

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.