Odvážné názory

Ankety na portálu Science World Vědecká pravda se sice neposuzuje hlasováním, názory čtenářů Science Worldu nás v


Ankety na portálu Science World
Vědecká pravda se sice neposuzuje hlasováním, názory čtenářů Science Worldu nás
však každopádně velice zajímají. Jaké výsledky nabízejí ankety uskutečněné v
závěru loňského roku?
Stručně řečeno, většina čtenářů patří k jedincům optimisticky naladěným. S
určitou mírou kritičnosti se pozitivně stavějí i k odvážnějším vědeckým
teoriím. Život na Marsu tedy podle většinového názoru čtenářů našeho portálu
zřejmě už neexistuje, ale mohl existovat někdy v minulosti. Téměř pětina
respondentů ankety je dokonce přesvědčena o tom, že na Marsu se život uchoval
dosud. To je však skutečně velmi nepravděpodobné jak ukazuje např. James
Lovelock ve své knize "Gaia, živoucí planeta", Mars je v kontrastu se Zemí
planetou mrtvou, s atmosférou ve stavu chemické rovnováhy.
Lidský mozek podle našich čtenářů sice není přímo kvantovým počítačem, ale
kvantové jevy zde v té či oné míře působí. Je samozřejmě otázkou, do jaké míry:
Asi nikdo nezpochybňuje, že zde kvantová neurčitost existuje na úrovni
subatomární. Otázkou však je, zda se kvantové vlastnosti nějak podílejí právě
na specifických vlastnostech lidského mozku. Většina fyziků i biologů je však k
této teorii v její "silné" podobě, s níž přišel Hawkingův spolupracovník Roger
Penrose, dosti skeptická. V otázce původu virů však zbývá dodat, že evoluční
biologové nesdílejí většinový názor našich čtenářů. Jde sice o organismy
nejjednodušší, to však ještě neznamená, že musejí být také nejstarší. Evoluce
živé přírody není nějakou mechanickou "cestou vzhůru". Převládá teorie, podle
které vznikly viry naopak zjednodušením buněčných organismů, na jejichž
existenci jsou životně závislé. Mimo hostitelskou buňku virus totiž vůbec
nevykazuje vlastnosti živých organismů.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.