Office 2000 z pohledu profesionála

Na trhu se objevila dlouho připravovaná verze kancelářského balíku od Microsoftu Office 2000. Podívali jsme se, co tato...


Na trhu se objevila dlouho připravovaná verze kancelářského balíku od
Microsoftu Office 2000. Podívali jsme se, co tato nová verze přináší
profesionálním uživatelům a administrátorům ve velkých organizacích.
Office 2000 je prodáván v mnoha baleních. Základní balení Standard obsahuje
Word, Excel, PowerPoint a Outlook. Balení Professional obsahuje navíc
databázový program Access. Taktéž známé balení Small Business Edition je
obdobou balení Standard, ale program PowerPoint je nahrazen jednoduchým
programem pro DTP Publisher. Tato tři balení jsou lokalizována do češtiny
slovenský je pouze balík Standard, který však obsahuje PowerPoint v češtině.
Nově se ve verzi 2000 nabízí balení Premium, které kromě všech výše jmenovaných
lokalizovaných aplikací obsahuje navíc program na tvorbu Webů FrontPage a
grafický program PhotoDraw. Tyto aplikace jsou však zatím pouze v angličtině.
Všechny jmenované aplikace je také možné koupit samostatně. Pro vývojáře je
určeno balení Developer, které obsahuje navíc další nástroje, vývojářskou
dokumentaci a také licenci na šíření některých komponent.
Stávající uživatelé přirozeně mohou využít nabídky upgradů jejich ceny jsou
zhruba o 40 % nižší než ceny plné.
Instalace všeho druhu
Jednou z novinek Office 2000 je také "Windows Installer Service". Tato služba
zajišťuje automatické doinstalovávání částí aplikací v okamžiku, kdy jsou
skutečně potřeba. Standardní instalace Office některé méně důležité komponenty
Office neinstaluje a jejich instalaci nabídne až při jejich prvním použití.
použití této funkce je vhodné zejména u podnikových instalací, kde jako
instalační médium slouží síťový server. Méně šikovná je tato volba u domácích
počítačů, kde je nutné při každé takové doinstalaci hledat ten správný CD-ROM.
V této souvislosti bych všem profesionálním uživatelům důrazně doporučil, aby
při instalaci zvolili instalaci kompletní (anebo pečlivě uživatelsky vybranou).
Jinak je více než pravděpodobné, že polovinu pracovní doby strávíte průběžným
doinstalováváním různých doplňků.
Samozřejmostí je již podpora automatické instalace na stanicích klientů s
předpřipravenou konfigurací. Office 2000 je tudíž možné nainstalovat
automaticky na všechny stanice, aniž by instalace nějakými otázkami zatěžovala
uživatele.
Podpora vícejazyčného prostředí
Tato verze Office umožňuje výrazně lépe podporovat vícejazyčné prostředí.
Jednou z hlavních změn je způsob lokalizace. Veškeré programové soubory jsou
totiž společné pro všechny jazykové verze Office. Lokalizaci do konkrétního
jazyka je možné provést doinstalací několika málo souborů, které obsahují
informace pro konkrétní vybraný jazyk tzv. language packy. Velké mezinárodní
korporace tak mohou nakoupit najednou potřebný počet licencí, nainstalovat
anglické verze a poté se v jednotlivých národních centrech firmy doinstalují ty
language packy, které budou jednotliví pracovníci potřebovat. Jinými slovy,
firma koupí třeba 500 licencí najednou, a je jen její věc, jestli všech 500
licencí bude provozovat v angličtině, japonštině, arabštině, češtině atd., nebo
zda si každý nainstaluje takovou verzi, která je jeho srdci nejbližší.
Poměrně užitečná je také možnost používání speciálních seznamů automatických
oprav pro každý jazyk. Uživatelům, kteří často píší ve Wordu vícejazyčné
dokumenty, udělá velikou radost jedna maličkost v seznamu jazyků jsou naposledy
použité jazyky zobrazeny na prvních několika místech. Píši poměrně často
dokumenty, kde se střídá čeština s angličtinou, a nutnost prohledávání dlouhého
seznamu a hledání "Angličtina (Spojené státy)" mě proto skutečně deptala. Word
umožňuje také automatickou detekci použitého jazyka bohužel, zatím jen u
angličtiny, španělštiny, francouzštiny a němčiny.
Web skrz naskrz
Technologie Webu jsou v Office vidět na každém kroku. Vylepšeno bylo editování
HTML dokumentů. Nyní je možné editovat i dokumenty, které používají HTML rámce.
Word také umožňuje (stejně jako FrontPage nebo InterDev) používání motivů,
pomocí kterých je možné dokument rychle naformátovat podle některého z
připravených vzorů.
Podobně jako již v předchozích verzích Office umožňuje exportování dokumentů do
formátu HTML. Jelikož ale jednotlivé prohlížeče HTML zobrazují různé věci různě
(zejména ty méně obvyklé), nejsou takové dokumenty příliš použitelné na
Internetu. Věrné zobrazení, které se velice blíží původnímu dokumentu, poskytne
pochopitelně Internet Explorer. Obecně lze tedy říci, že HTML dokumenty z Wordu
je možné publikovat na intranetu, ale pro vytváření internetových stránek
používejte raději specializované HTML editory.
Programy Office umí také publikovat dokumenty, jež podporují interakci s
uživatelem. Je například možné publikovat prezentaci, která bude umožňovat
procházení jednotlivými snímky. Ještě zajímavější je tato možnost u tabulek.
Takto publikovaná tabulka se v klientském prohlížeči zobrazí (pomocí ActiveX
prvku) podobně jako v Excelu a je možné ji libovolně upravovat. Pokud je na
tabulku napojený nějaký graf nebo kontingenční tabulka, budou tyto objekty
aktualizovány souběžně s tabulkou. Bohužel, tyto ActiveX prvky (zvané Office
Web Components) nejsou volně šiřitelné budou je mít jen jiní uživatelé Office
2000.
Programy Office nyní umožňují ukládat dokumenty na webový server, stejně jako
doposud do lokálního souborového systému. Pokud se rozhodnete používat webový
server pro ukládání dokumentů, můžete také využít indexačních služeb pro snazší
vyhledávání dokumentů. Pro využívání těchto vlastností je ale potřeba používat
Internet Information Server s instalovanými Office Server Extensions.
Databáze
Práce s databázemi se v nové verzi Office posunula o výrazný kus dopředu.
Access 2000 umožňuje nyní pracovat se třemi datovými stroji. Jednak to
databázový stroj Jet, který zajišťuje přistup k databázím Accessu (jako v
předchozích verzích). Dále je možné použít SQL Server verze 7.0 nebo 6.5, který
je vhodné použít pro bezpečné uložení velkého objemu dat a rychlejší manipulaci
s údaji. Poslední možností je použití MSDE (Microsoft Data Engine), což je
"odlehčená" verze SQL Serveru 7.0, která neobsahuje administrační nástroje a je
optimalizovaná pro menší výkon. MSDE je součástí programu Access.
Tato architektura dovoluje použít Access jako front-end pro tvorbu relativně
velkých aplikací. Pokud máte licenci na balení Developer, můžete vyvinuté
aplikace šířit včetně datového stroje MSDE.
Makra
Již ve verzi 97 Microsoft sjednotil makrojazyky všech aplikací rodiny Office,
které teď používají Visual Basic for Applications. Pro vývoj maker a aplikací
je rovněž dodáváno velmi komfortní vývojové prostředí, které umožňuje ladění
maker a podporuje také technologii IntelliSense, známou z jiných vývojových
prostředků od Microsoftu.
Již z minulých verzí Office je známo, že jednotlivé programy varují, pokud se
snažíte otevřít nějaký dokument s makry. Dokumenty s makry mohou obsahovat
makroviry, a jsou tudíž potenciálně nebezpečné. Je však obecně obtížné odlišit
bezpečná makra (která provádějí nějaké kalkulace) od virů. Proto Office přinesl
dvě nové vlastnosti. Především je možné vytvořená makra digitálně podepsat. Lze
totiž předpokládat, že makra, která jsou někým podepsána, nebudou úmyslně
provádět nějakou škodlivou činnost. Druhou novinkou je Antivirus API, což je
interface pro spolupráci s antivirovými programy. Aplikace Office tak mohou
před otevřením dokumentu zajistit jeho automatickou kontrolu instalovaným
antivirovým programem. Snad všechny seriózní antivirové programy již dříve samy
umožňovaly automatickou kontrolu všech otevíraných dokumentů, takže nejde v
podstatě o nic nového.
2000 a verze starší
Pro velké organizace je také důležité, jak bude nová verze spolupracovat s
verzemi předcházejícími. Velice potěšující zprávou je, že dokumenty Wordu,
Excelu a PowerPointu jsou volně přenositelné mezi verzemi 2000 a 97. Při
uložení dokumentu verzí 97 pochopitelně přijdete o formátování specifické pro
verzi 2000, což nebude vadit, pokud s tím budete počítat. Pokud jsou v jedné
organizaci používány dvě verze Office, může přijít vhod možnost odstranění
všech funkcí z uživatelského rozhraní, které starší verze nepodporuje. Problém
tradičně bývá u Accessu, který sice umožňuje omezeně pracovat s databázemi
starších verzí, ale nově vytvořené databáze verzí 2000 není možné přímo použít
ve verzích nižších. Databázi je naštěstí možné exportovat do formátu Access 97.
S koexistencí několika verzí Office na jednom počítači možná budou i v této
verzi problémy např. z pochopitelných důvodů je možné na jednom počítači
používat jen jednu verzi Outlooku.
Různé
Jednou z nových funkcí je Shromáždit a vložit, která umožňuje do schránky
současně zkopírovat více částí různých dokumentů a poté je samostatně zase
jinam vlepovat. To je realizováno tím, že uživateli je nabídnuto speciální
okno, které reprezentuje různé oddíly schránky a pomocí tohoto okna můžete
proces kopírování a vlepování řídit. Nápad je to jistě dobrý, bohužel ale tuto
funkci nemá uživatel dostatečně "pod palcem" Office si sám řídí, kdy se tato
funkce použije a kdy dojde ke kopírování a vlepování "postaru". Běžným způsobem
se tato funkce nedá ani vypnout.
Jednotlivé programy také otevírají pro každý dokument nové aplikační okno. Tato
maličkost výrazně zpřehledňuje práci, neboť pohledem na lištu úloh je hned
vidět, jaké dokumenty se používají.
Pár slov bych také věnoval bitmapovému editoru PhotoDraw. Hlavním cílem tohoto
programu je umožnění základních grafických funkcí běženým kancelářským
uživatelům např. pro základní úprava naskenovaných obrázků pro jejich zařazení
do publikací, prezentací nebo na Web.
9 2318 / or

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.