Office XP II: chytré značky

V době internetu si rozhodně nelze stěžovat na nedostatek informací spíše naopak. Přemíra informací ovšem může ta...


V době internetu si rozhodně nelze stěžovat na nedostatek informací spíše
naopak. Přemíra informací ovšem může také působit problémy. Orientovat se v
množství informačních zdrojů bývá totiž někdy velmi obtížné.
K lepší informační provázanosti by měla sloužit unikátní technologie
inteligentních značek (Smart Tags), která je součástí kancelářského balíku
Microsoft Office XP. Jejím cílem je zpřístupnění bohatství rozličných
informačních zdrojů (v dnešní době zejména internetových) z prostředí aplikací
Office XP. Logika inteligentních značek je do značné míry obdobná logice
hypertextu. Podstatný rozdíl ovšem spočívá v tom, že hypertext je cíleně
(ručně) provázaný, zatímco technologie inteligentních značek umožňuje dynamické
napojování dokumentu na informační zdroje podle možností uživatelského
prostředí, kde je s dokumentem právě pracováno. Pro takovýto typ "pokročilého
hypertextu" se pomalu začíná vžívat termín "hypermédia".

Z pohledu uživatele
Z pohledu koncového uživatele jsou inteligentní značky jen dalšími
interaktivními prvky uživatelského rozhraní. Programy Office XP automaticky
procházejí celý dokument a vyhledávají slova, ke kterým by bylo možno dohledat
nějaké další informace. K takovým slovům je pak zobrazena malá ikona. Pokud
uživatel na tuto ikonu klikne, zobrazí se kontextové menu, jehož obsah odpovídá
povaze informace, na kterou je inteligentní značka navázána.
A na jaký typ informací se inteligentní značky váží? Jsou to všechno takové
informace, které mají nějakou standardní povahu. Jedním z typických příkladů
jsou burzovní kódy akcií, které jsou v Americe standardizovány (např. MSFT pro
Microsoft, IBM pro IBM apod.). Jiným příkladem může být poštovní směrovací
číslo, telefonní číslo nebo třeba IČO firmy prostřednictvím ikony a
kontextového menu pak o nich lze získat podrobnější informace (příslušné
inteligentní značky lze v ČR získat na adrese www.microsoft.com/cze/office). V
jednotlivých aplikacích Office XP je možné nastavit, jaké typy rozpoznávačů
(recogniserů) mají být používány potažmo jaké typy informací mají být v
dokumentech vyhledávány.
Technologie inteligentních značek ale v programech Office vystupuje i v jiných
souvislostech. Pomocí tohoto nástroje je například možné přizpůsobovat
formátování. Při vložení objektu z jednoho dokumentu do druhého se objeví
ikona, která uživateli umožní vybrat, zda použít formátování z původního
dokumentu či zda přizpůsobit formátování dokumentu novému. Pokud je například
aplikováno nějaké automatické formátování, ikona inteligentní značky umožní
navrácení dokumentu do původní podoby a nastavení příslušné preference
uživatele.
Jiným případem použití technologie inteligentních značek je vyhledávání chyb.
Pokud vložíte do tabulky Excelu nějaký chybný vzorec, opět se objeví ikona,
která nabídne několik možných řešení, jak chybný vzorec opravit.
Shrnuto a podtrženo podle hodnoty pro uživatele bude vznikat několik skupin
inteligentních značek: Ty budou zjednodušovat práci s dokumentem (formátování),
budou zpřístupňovat internetové i interní informační zdroje a umožní integraci
s podpůrnými službami pro chod firmy (překlady, právní konzultace apod.).

Prostor pro vývojáře
Technologie inteligentních značek je jak je u Microsoftu dobrým zvykem snadno
rozšiřitelná. Rozšiřování je možno provést v omezené míře pomocí XML anebo v
míře komfortní pomocí technologie COM. Nezávislí vývojáři tak mohou vytvářet
své vlastní rozšíření technologie inteligentních značek v podobě vlastních
rozpoznávačů (Smart Tag Recognisery), které budou zpřístupňovat další a další
informační zdroje. Recognisery je možné vyvíjet například ve Visual Basicu,
Visual C++ ale i v mnoha dalších vývojových nástrojích. Možnosti Recogniseru
jsou v podstatě neomezené Recogniser dostane od aplikace část dokumentu k
analýze a je na něm, jak tuto analýzu provádí.
Specifickou skupinou nových Smart Tag Recogniserů budou takové Recognisery,
které poskytnou napojení na vnitrofiremní informační systémy. V excelovské
tabulce se jmény zákazníků se tedy může objevit odkaz na seznam posledních
objednávek, na kontaktní informace nebo do mapy zobrazující polohu firmy. Tato
technologie bude určitě velkou výzvou zejména pro tvůrce různých CRM (Customer
Relationship Management) systémů. Jednotlivé nástroje Office tak mohou být více
než kdy dříve považovány za front-end firemního informačního systému. (Nástroje
pro tvorbu vlastních inteligentních značek si lze stáhnout z adresy
msdn.microsoft.com/downloads/.)

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.