Ohebné displeje na obzoru

Společnost Philips oznámila další pokrok na cestě k průmyslově vyráběným ohebným displejům odpovídajícím svou f...


Společnost Philips oznámila další pokrok na cestě k průmyslově vyráběným
ohebným displejům odpovídajícím svou funkčností elektronickému papíru.
Prototypy nejnovějších displejů Philipsu využívají elektronického inkoustu na
tenké vrstvě plastu pokryté organickými tranzistory. Matrice z plastu je oproti
sklu ohebnější a na její povrch bude možné elektronické součástky přímo
"tisknout" v podobě tenkých filmů tato výrobní technologie by měla také výrazně
zlevnit cenu výsledného zařízení.
Základní polymerová matrice má tloušťku pouhých 25 mikronů; na této vrstvě se
nacházejí pixely tvořené organickou elektronikou. Reflexní elektronický inkoust
pochází z dílny společnosti E Ink, která se touto technologií zabývá již od
roku 1998 (původně byla součástí Xeroxu). Prototyp displeje má prozatím
úhlopříčku 5 palců, rozlišení 85 dpi a lze smotat do ruličky o poloměru 2 cm;
určitou nevýhodou je, že displej zatím pracuje pouze s odstíny šedi.
V první fázi by měly tyto displeje sloužit spíše pro čtení než pro přehrávání
videa doba překreslení "obrazovky" se totiž prozatím pohybuje okolo sekundy.
Nízká spotřeba elektrické energie (přepólováním se změní barva kapičky
elektronického inkoustu; pokud se obraz nepřekresluje, žádná energie se
nespotřebovává) jim však otevře cestu především do mobilních zařízení.
Philips dokonce pro vývoj technologie ohebných displejů vyčlenil ze své
struktury novou firmu jménem Polymer Vision. Ta má být schopna vyrábět ročně až
5 000 funkčních svinovacích displejů; v současnosti probíhá příprava pilotní
výrobní linky. Zatímco právě vyráběné vzorky by měly sloužit především pro
partnery, v roce 2005 se už má produkovat zboží určené přímo na trh.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.