Ohlédnutí šéfredaktora

Když jsem v roce 1995 nastupoval do IDG jako redaktor Computerworldu, rozhodně jsem netušil, že za pár let usednu v šéf...


Když jsem v roce 1995 nastupoval do IDG jako redaktor Computerworldu, rozhodně
jsem netušil, že za pár let usednu v šéfredaktorském křesle. Životnost
redaktora odborného počítačového týdeníku se u nás obvykle počítá na prstech
jedné ruky. Redakcí od založení Computerworldu prošla celá plejáda významných
počítačových odborníků. Někteří z nich již zcela opustili hektický svět bitů a
bajtů a věnují se něčemu zcela jinému. Další zůstali fascinujícímu světu
výpočetní a komunikační techniky věrní, dnes však již zastávají spíše
manažerské pozice v různých firmách a agenturách. Jedno však mají společné. Při
vzpomínkách na dobu jejich působení v redakci se zasní a v duchu se vrátí do
báječně hektického redakčního kolotoče tiskových konferencí, psaní článků,
testů technických lahůdek a samozřejmě nikdy nekončící série redakčních
uzávěrek.
Současná podoba Computerworldu krystalizovala dlouho a každý z redaktorů
přispěl k jejímu utváření. Dnes stojíme na prahu zcela nové etapy tištěné
podoby Computerworldu. Internet vytěsňuje tištěné zpravodajství, které mu
nemůže v rychlosti, aktuálnosti a dostupnosti konkurovat. Role Computerworldu
se na celém světě mění z informačních bulletinů na plnokrevné odborné magazíny
s převažujícím publicistickým obsahem. Týdenní cyklus se může v budoucnosti
ukázat jako přežitý a nahradit jej může magazín se čtrnáctidenní periodou, či
naopak může vycházet několikrát do týdne. Na posledně zmiňovaný model přešel v
loňském roce švédský Computerworld a zdá se, že na nezájem čtenářů si rozhodně
nemůže stěžovat.
Situace na tuzemském trhu je ovšem v mnoha směrech velmi specifická, takže vliv
internetového denního zpravodajství na stále kvalitnějších WWW serverech na
tištěná média, tedy i na Computerworld, lze jen těžko odhadnout. Na rozdíl od
lesklých magazínů zaměřených na koncové uživatele výpočetní techniky, se
čtenáři CW řadí spíše k opravdovým odborníkům, kteří informace potřebují
zejména pro svou práci. Tak jak se celý trh ICT mění a posouvá z oblasti
technické do ekonomické sféry, i obsah CW prochází viditelnými změnami. Měsíční
bonusová příloha Business World, která se setkala s velkým zájmem čtenářů, je
toho důkazem.
Spolu s vámi jsme každodenními svědky fascinujícího vývoje, kterým trh
informačních a komunikačních technologií prochází. Bez vás, našich čtenářů, by
ovšem úspěch Computerworldu rozhodně nebyl možný. Vážíme si všech vašich
připomínek, pochval i kritiky jednotlivých článků, které dnes máte možnost na
www.cw.cz přidávat přímo k jednotlivým článkům.
Všem vám, čtenářům a zejména předplatitelům Computerworldu, chci dnes poděkovat
jménem svým, svých předchůdců i následníků za přízeň, kterou nám již deset let
věnujete. Bez úzké spolupráce s vámi by totiž Computerworld skončil v
propadlišti dějin, tak jak se to stalo některým konkurenčním titulům.
0 1221 / Mafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.