Okna by měla pracovat za vás

Již brzy bychom se měli dočkat Windows 2000, a Windows NT se tak pomalu, ale jistě odeberou do propadliště dějin. Ale ny...


Již brzy bychom se měli dočkat Windows 2000, a Windows NT se tak pomalu, ale
jistě odeberou do propadliště dějin. Ale nyní jsou ještě stále s námi. Jako
grafické uživatelské rozhraní poskytují docela vysoký komfort, ale mají-li se v
nich automatizovat opakující se úlohy v administrativě, většinou silně
pokulhávají za možnostmi UNIXu. Co s tím?
Kdo někdy založil v Microsoft "Exchange" pod Windows NT uživatelské konto s
poštovní přihrádkou, zná ten problém: jednotlivé položky, které jsou mimochodem
ve velmi nepřehledných konfiguračních souborech, lze efektivně modifikovat jen
s použitím grafických administrativních nástrojů jako je NT User Manager nebo
Exchange Administrator.
Přitom v některých případech se zřizuje ne jedno, ale desítky, ba i stovky
těchto kont. Takové případy se často vyskytují např. u poskytovatelů webových
služeb, školicích středisek pro výpočetní techniku nebo u migračních projektů.
Pro příslušné správce to vždy znamená sisyfovskou práci.
Spousta ruční práce
Zatím co UNIX má pro tyto případy mohutné nadstavby pro automatizaci úloh
pomocí skriptů, dosovské dávkové soubory na platformě Windows NT nenabízejí
žádný odpovídající nástroj. Pokud příslušné softwarové produkty vůbec nějaké
rozhraní poskytují, na platformě NT se dosud nikdo nesnažil naprogramovat
vlastní rutiny založené na proprietárních heterogenních API rozhraních různých
softwarových produktů.
Microsoft však začal před nějakou dobou nabízet řešení pro scripting pod
Windows 95/98/NT. Jeho architektura se skládá ze 3 prvků: řídicí rozhraní,
nazývané Scripting Hosts, které odpovídají unixovým shellům, dále různé
Scripting Engines (interpretery) a cílové knihovny, které představují agenty
(proxy) pro přístup k různým funkcím operačního systému a aplikací anebo
obsahují vlastní rutiny.
Jako Scripting Hosts jsou k dispozici Internet Explorer, Microsoft Outlook,
Windows Scripting Host (WSH), Active Server Pages (ASP) v Internet Information
Serveru, jakož i Event Scripting Agent v Exchange Serveru. Oba poslední
nástroje lze ovšem používat jen na NT serveru. Windowsovský Scripting Host je
nejjednodušší z existujících skriptingových shellů. Existuje jak ve verzi pro
Windows Wscript, tak i pro DOS (cscript). Vlastní skript se ukládá buď jako
samostatný soubor, nebo je integrován do jiného souboru, jako např. do HTML
stránky nebo do formuláře Outlooku.
Ve Scripting Hosts se mohou používat různé skriptové jazyky, přičemž je
podporován libovolný počet skriptovacích strojů. Microsoft sám dodává navíc dva
skriptové interprety: VB-Script, jednoduchou verzi svého vlastního jazyku
Visual Basic, a Jscript, variaci Javascriptu vyvinutého Netscapem. Funkce
systému
Konkrétní přístup k funkcím operačního systému a aplikací se realizuje přes
objektové knihovny, které odpovídají modelu COM (Component Object Model).
Využití objektů COM logicky zahrnuje práci s třídami a objekty, které se dají
seskupovat do entit a skládají se z metod a atributů. Distribuovanou variantu
COM, zvanou DCOM, nelze zatím ještě při NT scriptingu přímo použít.
Spolu s Windows Scripting se dodává objektová knihovna Wscript, která umožňuje
přístup k logickým operacím se soubory, k síťovým mechanikám, k síťovým
tiskárnám i k podadresářům. Omezuje se na správu počítače, na kterém se provádí
skript. Hodí se hlavně pro log-on skripty, nikoliv však pro centrální správu
sítě.
Pod názvem ADSI (Active Directory Service Interface) dodává Microsoft
objektovou knihovnu pro přístup k informacím, uspořádaným v adresářových
stromech. ADSI je jakýmsi přez parametrů tabulky, použijeme kartu dostupnou
pomocí volby Format/Table. Na záložce Table nastavíme nebo pozměníme jméno
tabulky, její šířku (Width) a zarovnání (Alignment).
Na záložce Text flow nastavíme v poli Vertical alignment zda má být text v
buňce umístěn nahoře v políčku, uprostřed či dole. Zatržením volby Dont split
table zajistíme, že se tabulka nerozdělí na rozhraní stránek.
Záložka Columns se zabývá nastavením rozměrů sloupců.
Další dvě záložky, Borders a Background, se zabývají nastavením mřADSI
provideru pro NT, Novell NetWare, pro adresářové služby Novellu, pro Internet
Information Server Microsoftu a pro LDAP (Lightweight Directory Access
Protocol) Novellu. ADSI umožňuje na příklad přístup k uživatelům a skupinám
uživatelů, ke službám NT, k tiskovým frontám nebo k jednotlivým tiskovým
souborům ve frontě.
Ve verzi 2.0 však ADSI neumožňuje přístup k souborům a adresářům souborového
systému NT. Pro tento účel slouží objekty dynamické knihovny "Scripting Runtime
Library" Microsoftu. ADSI NT provider 2.0 také nemá možnost manipulovat s
přístupovými seznamy (ACL Access Control Lists), které upravují přístupová
práva ke zdrojům.
Budoucnost v LDAP
Pro budoucnost je bezesporu nejvýznamnější LDAP provider, který umožní přístup
k adresářovým službám podporujícím protokol LDAP. Přitom se jedná o zeštíhlenou
verzi adresářového přístupového protokolu DAP definovaného standardem X.500.
Windows 2000 budou podporovat LDAP, již dnes však má tuto vlastnost Exchange
Server 5.5, jakož i Netscape Directory Server.
LDAP však umožňuje pouze manipulaci s adresářovou strukturou a se zápisy do
adresáře, neumožňuje upravovat obsah elektronických poštovních přihrádek. Pro
tento účel bylo dosud k dispozici rozhraní MAPI, které ovšem bylo rovněž
integrováno do objektové knihovny CDO (Collaboration Data Objects). Umožňuje
správu elektronických zpráv v jakémkoliv systému elektronické pošty, schopném
pracovat s rozhraním MAPI.
Microsoft také již dříve uvedl na trh univerzální databázové rozhraní ADO
(Active X Data Objects), které má nahradit dřívější knihovny DAO (Data Access
Objects) a RDO (Remote Data Objects). ADO vychází z konceptu rozhraní OLE-DB,
které umožňuje přístup jak k datovým zdrojům vhodným pro SQL, tak i ke zdrojům,
které s SQL nejsou kompatibilní (např. strukturované textové soubory). Pro ADO
je adresářová služba koncipována jako objektově orientovaná databáze s tou
výhodou, že je nyní možný hromadný přístup na rozdíl od jednoobjektového
přístupu při přímém programování ADSI.
Hra s objekty
Hlavní výhodou zapouzdření v objektech COM je možnost jejich opakovatelného
využití. Objekty COM jsou detekovatelné všemi programovacími jazyky, které COM
podporují. Vedle C++, J++ a Visual Basicu je to i jeho druhý derivát, VBA
(Visual Basic for Applications). Zmíněné objektové knihovny je tedy možno
využít i z jiných aplikací, které podporují VBA, jako jsou např. MS Office nebo
Visio. Možnosti automatizace jsou tedy v NT poměrně rozsáhlé a záleží pouze na
schopnostech uživatelů, jak s nimi dokáží naložit.
9 1628 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.