OLPC

VýtÜina lidÝ pova×uje vysoce medializovanř notebook za 100 dolar¨ v rßmci projektu Jeden notebook pro ka×dÚ dÝtý (O...


VýtÜina lidÝ pova×uje vysoce medializovanř notebook za 100 dolar¨ v rßmci
projektu Jeden notebook pro ka×dÚ dÝtý (OLPC, One Laptop Per Child) za velmi
dobrř nßpad. Jde o to, ×e lze tento efektivnÝ, vysoce modernÝ a levnř nßstroj
distribuovat obyvatel¨m třetÝho svýta bez velkÚ servisnÝ infrastruktury. Tento
nßstroj by mýl v zemÝch, kde bude rozmÝstýn, vyzdvihnout nejenom vřuku, nřbr×
i ekonomiku.
Ne vÜichni vÜak souhlasÝ s tÝm, ×e je to dobrř nßpad. Eugene Kaspersky,
zakladatel a v¨dŔÝ osobnost antivirovÚho vřzkumu laboratořÝ Kaspersky,
vystoupil jako nejnovýjÜÝ odp¨rce tohoto projektu v jednom ze svřch Ŕlßnk¨,
třkajÝcÝm se zmýn v antivirovÚm pr¨myslu. Tam tvrdÝ, ×e výtÜina nebezpeŔnÚho
softwaru pochßzÝ prßvý z rozvojovřch zemÝ.
Ve skuteŔnosti tomu je toti× tak, ×e soustředÝme-li se na souŔasnou kriminßlnÝ
Ŕinnost majÝcÝ kořeny v zemÝch třetÝho svýta, jakřm je napřÝklad nigerijskř
podvod 411 (spam lßkajÝcÝ na milionovÚ dýdictvÝ za ·Ŕelem zÝskat osobnÝ
informace a penÝze), pak lze za nejvýtÜÝ riziko pova×ovat podvodnÝky a
phishery: To je vÜak nÝzkß cena za zlepÜenÝ svýta. Projekt OLPC mß potencißl na
zlepÜenÝ ×ivotnÝ ·rovný mnoha dýtÝ i dospýlřch, co× je mnohem d¨le×itýjÜÝ ne×
potencißlnÝ rizika.
Kaspersky je u× třetÝ osobou, kterß se v souvislosti s tÝmto tÚmatem
zviditelnila. PředtÝm se k OLPC kriticky vyjadřoval i Craig Barrett, předseda
představenstva v Intelu, kterř v prosinci 2005 řekl "DomnÝvßm se, ×e by byl
reßlnýjÜÝ nßzev serepetiŔka za 100 dolar¨", kdy× byla firma Advanced Micro
Devices upřednostnýna jako dodavatel procesor¨ pro tyto levnÚ poŔÝtaŔe.
V lednu proti OLPC vystoupil i Bill Gates ve svÚ řeŔi na svýtovÚm ekonomickÚm
fˇru ve ÜvřcarskÚm Davosu. Konstatoval, ×e elegantnÝ mobily připojenÚ k TV a
rozÜÝřenÚ o klßvesnice by byly ke stejnÚmu ·Ŕelu lepÜÝm a přÝstupnýjÜÝm
zařÝzenÝm, ne× PC. Gates kritizoval přÝmo OLPC a řekl: "Pokud u× umo×nÝte
lidem, aby se dostali k poŔÝtaŔi, zajistýte jim i ÜirokopßsmovÚ připojenÝ a
se×e˛te nýkoho, kdo by je nauŔil s PC zachßzet. Vyvi˛te dobrř poŔÝtaŔ, na
kterÚm nenÝ nemo×nÚ přeŔÝst text a u nýj× nebudete muset otßŔet klikou, zatÝmco
se budete sna×it psßt." (ZmÝnka o "otßŔenÝ klikou" se vztahuje na dřÝvýjÜÝ
design poŔÝtaŔe, kterř se vyznaŔoval pohonem na ruŔnÝ kliku, tento proces je
dnes nahrazen generßtorem na no×nÝ pohon.)
Argument Billa Gatese vÜak musÝ břt brßn s urŔitou rezervou. Velkř Bill s nÝm
toti× přiÜel a× potÚ, co vyÜlo najevo, ×e se hlavnÝm operaŔnÝm systÚmem OLPC
stßvß Linux. Existuje velkÚ mno×stvÝ lidÝ s ohromnřm politickřm i ekonomickřm
vlivem. Nebylo by lepÜÝ, kdyby se tito za velkorysř projekt postavili, ne× aby
se sna×ili o jeho vykolejenÝ pro vlastnÝ prospých? Co se třŔe KaperskÚho, jsem
si jistř, ×e je jeho komentßř jen chabřm pokusem o lstivou reklamu. U Gatese si
ji× tak jistř nejsem, rozhodný vÜak trvßm na tom, ×e je OLPC vřjimeŔnř projekt,
kterř musÝ břt dota×en do konce.
Dokonce i kdyby mýl projekt OLPC nýjakÚ mezery, nenÝ tak Üpatnř, aby nebyl
×ivotaschopnř. NavÝc neexistuje alternativa, kterß by se vÝce přiblÝ×ila řeÜenÝ
jasnÚ potřeby vysoce modernÝ podpory vzdýlanosti třetÝho svýta. Svýt OLPC
potřebuje a ti, co nemajÝ nic rozumnÚho nebo praktickÚho, co by dodali, by se
mýli chovat zodpovýdný a uhnout z cesty.
(pat) 6 1002

V lednu proti OLPC vystoupil i Bill Gates ve svÚ řeŔi na svýtovÚm ekonomickÚm
fˇru ve ÜvřcarskÚm Davosu. Konstatoval, ×e elegantnÝ mobily připojenÚ k TV a
rozÜÝřenÚ o klßvesnice by byly ke stejnÚmu ·Ŕelu lepÜÝm a přÝstupnýjÜÝm
zařÝzenÝm, ne× PC.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.