OMG schválila Unifikovaný modelovací jazyk

Object Management Group (skupina, která předkládá standardy ke schválení ISO) schválila normu Unifikovaného modelovac


Object Management Group (skupina, která předkládá standardy ke schválení ISO)
schválila normu Unifikovaného modelovacího jazyka UML (United Modeling
Language) do architektury řízení objektů OMA a normu pro metaobjekty MOF (Meta
Object Facility).
Zavedení UML poskytuje systémovým architektům, kteří pracují na analýze a
tvorbě objektů, jednotný jazyk pro specifikaci, vizualizaci, konstrukci a
dokumentaci všech vlastností softwarových systémů a pro vlastní modelování.
Skutečnost, že OMG schválila Unifikovaný modelovací jazyk jako normu,
představuje ve vývoji technologií OMG velký skok vpřed. Norma poskytuje
programátorům pracujícím ve všech programovacích jazycích a na všech
platformách společný modelovací jazyk pro tvorbu distribuovaných objektů, což
přináší jednotnost do této složité oblasti. Všechny vyspělé technické obory
mají dokonale definovaný soubor symbolů a sémantiku, které umožňují, aby
odborníci spolu mohli účinně komunikovat a dojít k předvídatelným a
opakovatelným výsledkům. Podobně jako elektrotechnici na celém světě používají
stejné symboly pro odpory a kondenzátory, tak také softwaroví inženýři budou
nyní moci používat standardní symboly pro složky softwaru.
Schválení UML je výsledkem konsenzu dosaženého v celém oboru ohledně základních
koncepcí modelování a představuje kombinaci modelovacích jazyků Booch, OMT
(Object Modeling Technique), OOSE (Object Oriented Software Engineering) a
dalších metod. Schválená norma je výsledkem společného úsilí firem Rational
Software, Microsoft, Hewlett-Packard, Oracle, Sterling Software, MCI
Systemhouse, Unisys, ICON Computing, Intellicorp, i-Logic, IBM, ObjecTime,
Platinum Technology, Ptech, Taskon, Reich Technologies a Softeam.
Prostředky pro metaobjekty (Meta Object Facility MOF) jsou sjednocujícím rámcem
pro popis, reprezentaci a manipulaci s metainformacemi v distribuovaných
prostředích. Metadata jsou data, která popisují data a jako taková představují
vyšší úroveň abstrakce. Protože data a informace jsou stále složitější, jediný
způsob jak je zvládnout, je používat vyšší úroveň abstrakce pro jejich popis a
průzkum. Metadata pronikají do vývojových prostředí, prostředí rozsáhlých
databází a stále častěji i do prostředí s distribuovanými objekty, jako je
Internet.
MOF integruje abstraktní koncepci vlastního průzkumu s použitím metadat,
koncepci modelování UML a architekturu CORBA, čímž vytváří sjednocující rámec
pro popis a správu metaobjektů v prostředí CORBA. Metaobjekty v tomto smyslu
zahrnují definice databází, rozhraní CORBA a COM, modely UML, softwarové návrhy
a vzory, popisy pro gateway a bridge.
(ram)
8 0493 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.