On-line komunikace s úřady

Internetový březen popáté Již šestým rokem se letos uskutečnila akce Březen měsíc internetu. Zatímco v roce 1998 ...


Internetový březen popáté
Již šestým rokem se letos uskutečnila akce Březen měsíc internetu. Zatímco v
roce 1998 se počet tuzemských uživatelů internetu odhadoval na 250 tisíc, nyní
je toto číslo přibližně desetinásobné. Záštitu nad letošním ročníkem převzala
Delegace Evropské komise v ČR. Computerworld patřil k mediálním partnerům akce.
O pravidelné hradecké konferenci Internet ve státní správě a samosprávě jsme
již na stránkách Computerworldu psali, pojďme tedy k dalším akcím.

On-line levněji
Novinkou 6. ročníku BMI byla anketa Live.net, pořádaná společností S9 Company.
Na otázky týkající se stavu českého internetu v době před vstupem do EU
odpovídali návštěvníci stránek www.livenet.cz a účastníci hlavních konferencí
(v tomto případě prostřednictvím internetových terminálů). Pořadatelům ankety
se podařilo získat celkem 32 tisíc odpovědí.
Z výsledků stojí za zmínku především odpověď na otázku "Co by mohlo výrazně
přispět k většímu rozšíření a využívání internetu všemi občany ČR?" Respondenti
si nevybrali vzdělávací kurzy, státní informační politiku, propagační akce ani
levnější telekomunikace dané konkurenčnějším prostředím. Domnívali se, že
nejlepší cestou by bylo "zlevnění on-line služeb státu v porovnání s
klasickými". Podobně jako české banky začínají penalizovat osobní návštěvy na
pobočkách, stejně tak by i státní úřady mohly začít zvýhodňovat např.
podnikatele, kteří podají přiznání k DPH on-line.
Prezentovány byly však i výsledky výzkumů, ze kterých vyplývá, že většina lidí
(včetně uživatelů internetu) není v tuto chvíli se státní správou ochotna
komunikovat elektronicky. Internet je vnímán jako médium pro získávání
informací, nikoliv pro provádění právně závazných úkonů typu daňových přiznání.
Ministerstvo informatiky připravuje údajně návrh legislativních změn, které by
měly v tomto ohledu zvýšit důvěru v internet, což by kromě komunikace se státní
správou mělo samozřejmě dopad i na oblast elektronického obchodování. Podle
ministra Vladimíra Mlynáře by se novelizace měl dočkat i zákon o elektronickém
podpisu.

Ředitel rozhodne
Zajímavá změna byla zaznamenána na konferenci "Internet do škol a co s ním".
Představitelé Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Zdeněk Svoboda a
Milan Hausner zde uvedli, že jediným oprávněným činitelem odpovědným za
vzdělávací program školy je její ředitel a má tedy právo rozhodnout, jakým
způsobem se bude naplňovat.
Změnily se i zkratky. Program Státní informační politika ve vzdělávání (SIPVZ)
byl přejmenován na e-SPRING, což znamená Státní PRogram INformační Gramotnosti
ve vzdělávání. Od konce března mohou školy získávat aktuální informace o
e-SPRINGu na adrese http://www.e-gram.cz.
Zde najdou také web, na kterém je k dispozici seznam aplikací, u nichž se na
pozitivním hodnocení shodují nejen odborníci a lektoři, ale také samotní
učitelé. Na základě těchto informací by se školy měly rozhodovat pro nákup
konkrétních aplikací.
Pouze na vedení škol bude nadále záležet, pro který ze vzdělávacích portálů a
které jejich služby se rozhodnou. O jejich přízeň bude soutěžit více projektů.
Příkladem jednoho z nich je portál Škola online (http://www.skolaon
line.cz), vyvinutý společností CCA Group.

Postižení
Jak může internet pomoci zdravotně postiženým? Na tuto otázku se pokusila
odpovědět konference INSPO 2003. Na závěrečné tiskové konferenci celého Března
přitom zazněl názor, že internet může handicapovaným především pomoci získat
vzdělání a kvalifikaci. Následně jsou zaměstnavatelem přijímáni jako
"standardní" pracovníci a ne pouze s vidinou souvisejících daňových úlev
(podobná legislativní opatření sama o sobě nejsou příliš účinná).
Kromě řady dalších serverů je problematice zdravotně postižených věnován právě
spouštěný portál Helpnet.cz. Tento projekt je přímo dílem sdružení BMI a jeho
tvorba je podpořena finančním příspěvkem od CZ.Nicu.
Spuštění projektu Helpnet.cz provázel ovšem menší konflikt: "Stránka bohužel
nebyla vytvořena podle zásad bezbariérovosti a posloužila jako záminka k útoku
na sdružení BMI i Helpnet," uvádí vysvětlující tisková zpráva BMI.

Další akce
Již tradiční součástí Března je soutěž Zlatý erb, v rámci které jsou oceňovány
webové prezentace obcí a regionů. V kategorii měst byli letos dva vítězové
Jihlava (www.jihlava.cz) a Most (www.mumost.cz), v kategorii obce zvítězily
Chudčice (www.chudcice.cz) z Jihomoravského kraje a v kategorii regionů kraj
Vysočina (www.kr.vysocina.cz). Zvláštní cenu ministra vnitra za nejlepší
bezbariérový přístup na webové stránky získala obec Bludov
http://bludov.zce.cz) ze Středočeského kraje.
Kromě měst a obcí byly oceňovány také stránky knihoven zde zvítězila knihovna v
Ústí nad Orlicí, Příbrami a Státní technická knihovna v Praze.
Opět se uskutečnila také konference Junior Internet. Věk tvůrců projektu byl
tentokrát posunut na 18 let. Hlavní cenu získala webhostingová služba
Superhosting.cz, kterou provozuje 17letý Zdeněk Cendra.
K dalším akcím pořádaným v rámci Března patřila pražská konference Webové
služby ve zdravotnictví (letos se uskutečnila poprvé). Mezi příklady
prezentovaných projektů lze uvést systém zdravotnické dokumentace na internetu,
on-line hodnocení kvality léčebné péče, přenos laboratorních a
epidemiologických dat po internetu, dispečink zdravotnické pohotovosti,
elektronické tržiště či vyúčtování zdravotního pojištění a platby po internetu.
Již tradiční je zlínská konference Internet a konkurenceschopnost podniku. Pod
názvem "Fenomén e-learningu v současném vzdělávání" se konal 18. března 2003
již třetí ročník konference věnované problematice distančního vzdělávání.

Zájem trval
Organizátory podle vlastních slov příjemně překvapilo, že ačkoliv se akce stala
již tradicí a internet běžným nástrojem, zájem o akci Březen měsíc internetu
přetrval. Představitel sdružení BMI Jaroslav Winter převzal také na hradecké
konferenci zvláštní cenu ministra informatiky Vladimíra Mlynáře. Ministerstvo
hodlá zvláštní ceny udělovat údajně dvakrát ročně na hradecké konferenci a na
podzim na Invexu.

Adresy březnových akcí
www.brezen.cz hlavní stránka projektu
www.juniorinternet.cz konference Junior Internet
www.helpnet.cz portál Helpnet
http://e-konference.utb.cz zlínská konference Internet a konkurenceschopnost
podniku
www.e-univerzita.cz konference o e-learningu
www.isss.cz hradecká konference Internet ve státní správě a samosprávě
http://zlatyerb.obce.cz soutěž Zlatý erb
www.aeskulap.cz konference Webové služby ve zdravotnictví

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.