On-line lokalizace dětí

Pro rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, kde se jejich dítě právě pohybuje, aniž by mu museli soustavně telefo...


Pro rodiče, kteří chtějí mít přehled o tom, kde se jejich dítě právě pohybuje,
aniž by mu museli soustavně telefonovat, je určena nová aplikace ChildLocate.
Byla zprovozněna koncem minulého roku ve Velké Británii. Další země budou
pravděpodobně brzy následovat.
Doposud totiž rodiče svým dětem kupovali mobilní telefony, a pokud chtěli
vědět, kde se aktuálně nacházejí, obvykle jim volali. To však není ani pro
jednu stranu příliš příjemné. Proto přišla s řešením pro evropské sítě
společnost MobileLocate.
Aplikace ChildLocate jako jedna z prvních využívá funkci identifikace mobilních
přístrojů, která je dostupná v standardních sítích GSM. Princip spočívá v tom,
že v centru firmy je přiřazeno mobilnímu telefonu jednotlivého dítěte číslo
stanice BTS, ke které je právě připojen. Na základě geografické mapy je jasné,
v které části města či země se právě nachází.
Toto řešení je velice levné, protože nevyžaduje od operátorů žádné dodatečné
investice pouze provozovateli lokalizační služby oznámí umístění svých
základnových stanic a jejich příslušné označení. Nevýhodou je však poměrně
značný rozptyl od 50 do 500 metrů, přičemž obecně platí, že čím hustší je
koncentrace stanic BTS, tím přesnější je i lokalizace dítěte.
Ve Velké Británii novou službu podporují sítě O2, T-Mobile UK a Vodafone. Cena
za její měsíční využívání je prozatím 10 liber (zahrnuje 14 dotazů). Každý
dotaz navíc stojí 30 pencí. Celkem může být jedním zákazníkem sledováno až 14
telefonů.
Podobná služba byla nedávno představena i ve Spojených státech. Ta však využívá
podstatně dražší metodu triangulace, která je známa především v zeměměřictví a
jež vyžaduje od operátorů upgrade jednotlivých základnových stanic. Její
princip spočívá v paralelním měření síly signálu mezi třemi různými BTS a
mobilním telefonem. Na základě porovnání těchto signálů může být poloha
stanovena výrazně přesněji, než je tomu v předchozím případě.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.