On-line služby v EU

Preferovány požadavky podnikové sféry Rychlost zavádění on-line služeb ve veřejném sektoru se v roce 2003 v zemích ...


Preferovány požadavky podnikové sféry
Rychlost zavádění on-line služeb ve veřejném sektoru se v roce 2003 v zemích
Evropské unie zpomalila. Tvrdí to studie firmy Cap Gemini E&Y. Ze zprávy také
vyplývá, že téměř polovina veřejných služeb je v zemích EU k dispozici zcela
on-line.
Podle průzkumu se tempo rozvoje e-governmentu v roce 2003 oproti předchozím
dvěma letům výrazně zpomalilo. Sledovaná úroveň pokročilosti on-line veřejných
služeb vzrostla v roce 2003 na 67 % (oproti 60 % v roce 2002 a 45 % v roce
2001). Největší rozvoj přitom v období uplynulých dvanácti měsíců zaznamenalo
Rakousko, kde vzrostla úroveň pokročilosti on-line poskytovaných veřejných
služeb na 83 %.
Zatímco ještě v roce 2002 probíhala elektronická komunikace ve všech zemích s
výjimkou Dánska, Švédska, Irska a Finska výhradně jednosměrně (ze strany
státních orgánů k občanům a podnikatelským subjektům), v roce 2003 již byla
také ve zbylých zemích otevřena obousměrná komunikace, díky které mohou sami
občané a podnikatelé aktivně komunikovat elektronickou cestou se státními
orgány.
I v roce 2003 zřetelný trend výraznějšího pokroku v oblasti elektronizace
veřejných služeb určených pro podnikatelské subjekty přetrval. Těm bylo k
dispozici kompletně on-line celých 63 % veřejných služeb. Naproti tomu veřejné
služby pro občany zůstaly na přibližně stejné úrovni a pouze 32 % těchto služeb
je dostupných občanům zcela elektronicky.
V rámci studie byl sledován vývoj e-governmentu v patnácti zemích Evropské unie
a v Norsku, na Islandu a ve Švýcarsku. Celkem bylo v těchto zemích
identifikováno 20 různých veřejných služeb poskytovaných on-line.
Z tohoto počtu je osm veřejných služeb určeno občanům a dvanáct služeb
podnikatelským subjektům, přičemž se jedná o služby s různou mírou integrace
elektronických verzí od poskytování jednoduchých informací elektronickou cestou
až po plně elektronické veřejné služby.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.