On si vás ohlídá

Lidský obličej poskytuje řadu informací, které při styku s dalšími osobami často vnímáme jakoby mimoděk. Patří m...


Lidský obličej poskytuje řadu informací, které při styku s dalšími osobami
často vnímáme jakoby mimoděk. Patří mezi ně nejen vizuální identifikace
člověka, ale také sledování jeho nálady, výrazu při řeči nebo pohyb rtů při
hovoru. Některé z těchto informací dokážou zpracovat i počítače.
Carnegie Mellon University pracuje ve spolupráci s univerzitou v Karlsruhe na
projektu sledování "pohybu obličeje" v prostoru. Jejich systém se skládá z
kamery získávající 30 snímků za vteřinu, low-end pracovní stanice HP 9000 a
příslušného softwaru. V rámci identifikace obličeje a zjišťování jeho pohybu
jsou používány 3 subsystémy jeden z nich porovnává obraz obličeje s databází,
přičemž bere v úvahu i aktuální osvětlení, další sleduje pohyb obličeje a
předpovídá, kde bude v následujícím okamžiku, a třetí kompenzuje případný pohyb
kamery. Lze přitom pracovat i se záznamem pohybu.
Zmíněný systém je využíván i v dalším projektu uvedených univerzit, kterým je
odečítání slov ze rtů. To je užitečné jako doplněk softwaru pro rozpoznávání
lidské řeči, neboť zde dále zvyšuje úspěšnost počítače při této nelehké práci.
Hodí se především v prostředích, kde je šum, nebo kde hovoří více lidí současně.
9 2261 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.