Open source

Skriptovací jazyky, někdy nazývané rovněž jazyky dynamické, se u vývojářů těší veliké oblibě, neboť jim umož...


Skriptovací jazyky, někdy nazývané rovněž jazyky dynamické, se u vývojářů těší
veliké oblibě, neboť jim umožňují vykonat velké množství práce s relativně
krátkým kusem kódu. To pramení z nových přístupů, v jejichž rámci se více práce
svěří kompilátoru a programovacímu prostředí a jež pro určité často prováděné
činnosti zavádí speciální klávesové zkratky.
Skriptovací jazyky jako Perl, PHP či Python však mají společnou i další věc:
vesměs všechny se řadí do kategorie open source. V mnoha oblastech nemusí být
rozdíl mezi open source a klasickým softwarem až tak důležitý. Jak to ale
vypadá, pro skriptovací jazyky je tato diference vskutku kritická. A kupodivu
to není díky rychlejšímu ladění a odstraňování chyb, nýbrž kvůli faktu, že
otevřený software má schopnost pomoci při utváření komunity skupiny uživatelů,
která daný software používá a aktivně jej propaguje.
Názorným příkladem důležitosti open source je porovnání osudu dvou
skriptovacích jazyků, které spatřily světlo světa v přibližně stejnou dobu:
Ruby a NetRexx. NetRexx byl vytvořen společností IBM a z velké části stavěl na
jejím úspěšném skriptovacím nástroji pro mainframy s názvem Rexx. Jako
programovací jazyk je NetRexx velmi užitečný, produktivní, snadný k naučení a
nabízí spoustu zajímavých vlastností. Navíc z něj lze přistupovat ke knihovnám
Javy (Java Libraries) a může využívat i výhod virtuálního stroje Java (Java
Virtual Machine).
Ruby nic takového nedokáže a funguje čistě na základě překladače, který je
relativně pomalý. Samotný jazyk má své nepopiratelné klady, většina z nich však
pramení z dokonalého zvládnutí krajně neintuitivních syntatických prvků. A teď
si zkuste tipnout, který z obou jazyků je v současnosti úspěšnější. Rychlý a
elegantní NetRexx či neintuitivní a mnohem pomalejší Ruby? V protikladu k tomu,
co velí logika a selský rozum, je dnes Ruby na vrcholu slávy, zatímco NetRexx
tiše skomírá.
Hlavní důvod tohoto úkazu podle mého názoru spočívá v prostém faktu, že se Ruby
řadí mezi open source a NetRexx nikoli. Výsledkem je, že okolo Ruby vznikla
aktivní vývojářská komunita. Když David Heinemeier Hansson napsal velice
populární webový framework s názvem Ruby on Rails, zaručil tím navíc jazyku
Ruby nesmrtelnost. Mezitím NetRexx tiše živoří, nikým nespravován a neoblíben,
a to i přes svůj obrovský počáteční potenciál.
Samotný fakt, že je nějaký jazyk open source, mu v žádném případě ještě
negarantuje místo na výslunní. Domnívám se však, že ačkoli statut open source
sám o sobě nemusí být dostačující, je pro rozkvět jazyka kriticky důležitý. Bez
něj či bez prostředků, jakými disponuje například Microsoft a které samy o sobě
zaručí vznik dostatečné vývojářské komunity má jen velmi málo nových jazyků
šanci výrazněji se prosadit.(pat) 6 1314
Skriptovací jazyky mají kromě jiného společné i to, že se řadí do kategorie
open source. A jak to tak vypadá, pro takové jazyky je právě tato diference
vskutku kritická.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.