OpenView v novém

Společnost Hewlett-Packard uvedla na červnovém OpenView Foru \98 šesté verze dvou komponent svého systému pro správu s...


Společnost Hewlett-Packard uvedla na červnovém OpenView Foru 98 šesté verze
dvou komponent svého systému pro správu sítí HP OpenView NetMetrix 6.0 a
Network Node Manager 6.0. Nové verze jsou spolu podle zástupců této firmy
podstatně více integrovány než kdykoli předtím.
Network Node Manager slouží pro správu dostupnosti síťových zdrojů. Obsahuje v
sobě řadu
předem připravených zpráv informujících správce o případných selháních zařízení
a předpokládaných trendech výkonnosti sítě. Mezi novinky verze 6.0 patří mj.
řada předem připravených reportů a nástrojů sloužících ke hledání souvislostí
mezi síťovými událostmi, usnadňující rychlejší lokalizaci chyb, data warehouse
pro data nasbíraná prostřednictvím SNMP, javový interface, lepší
škálovatelnost, spolehlivost a automatizované zálohování.
NetMetrix, nástroj pro správu výkonu sítě, v sobě kombinuje hardwarové sondy a
software určený pro analýzu získaných údajů a zjišťování síťového výkonu. Spolu
s výše zmíněným Network Node Managerem pak nabízí automatizované vytváření
zpráv o výkonu jednotlivých síťových prvků, monitoring a analýzu chování sítě.
Nová verze nabízí především správu výkonu přepínačů Cisco Catalyst 5000 a 5500,
Agent Managera pro sběr dat od agentů, monitoring LAN, WAN, ATM, virtuálních
okruhů a LANE. Nový NetMetrix je také schopen monitorovat jednotlivé virtuální
LAN prostřednictvím odchytá-vání a analýzy paketů Cisco ISL (InterSwitch Link)
a poskytuje správcům sítí rozšířené možnosti reportů.
"Podniky se stále více poohlížejí po nástrojích pro správu, které v sobě
kombinují správu dostupnosti a výkonu v jediném řešení," prohlásil Mark
Bouchard, analytik META Group, a dodal: "Tímto ohlášením udělal HP významný
krok k takovému řešení."
Oba zmíněné produkty měly být k dispozici na podzim t. r. za ceny začínající na
5 tisících dolarech.
(pen)
8 1640 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.