Opera 9 uvolnýna

Na ÜtÝru s PC VÝce ne× třetina obyvatel EvropskÚ unie ve výku od 16 do 74 let (konkrÚtný 37 %) nemß zßkladnÝ znal...


Na ÜtÝru s PC
VÝce ne× třetina obyvatel EvropskÚ unie ve výku od 16 do 74 let (konkrÚtný 37
%) nemß zßkladnÝ znalosti o poŔÝtaŔÝch. U ×en tento podÝl ŔinÝ 39 % a u muר 34
%. Vyplřvß to z pr¨zkumu ve výtÜiný zemÝ EU, jeho× vřsledky zveřejnil
statistickř ·řad Eurostat. VřraznýjÜÝ rozdÝly jsou pak patrnÚ mezi r¨znřmi
výkovřmi skupinami - mezi lidmi ve výku od 16 do 24 let neovlßdß zßklady prßce
s PC pouze cca 10 %, zatÝmco u výku od 25 do 54 let je to 29 % a u osob
starÜÝch 55 let je to a× 65 %.
Audit hovor¨
Českř Telecom svřm zßkaznÝk¨m nabÝzÝ novou slu×bu tzv. auditu přÝchozÝch
hovor¨, kterß jim umo×nÝ identifikovat nejvytÝ×enýjÜÝ nebo přetÝ×enß pracoviÜtý
uvnitř podniku. Vřsledkem novÚ slu×by mß břt snÝ×enÝ poŔtu nepřijatřch hovor¨,
optimalizace a nßslednÚ vyvß×enÝ zßtý×e jednotlivřch pracoviÜŁ. JejÝ zßkladnÝ
mýsÝŔnÝ cena ŔinÝ 1 500 KŔ bez DPH, pro vÝce telefonnÝch ŔÝsel poskytuje
Telecom mno×stevnÝ slevy.
MobilnÝ tisk
Nokia a CSL spoleŔný spouÜtýjÝ prvnÝ slu×bu umoײujÝcÝ on-line tisk fotografiÝ
z mobilnÝho telefonu. Funkce "press to print" předinstalovanß v přÝstrojÝch
Nokia N80 nabÝdne zßkaznÝk¨m plný integrovanou on--line tiskovou slu×bu pro
mobily a zßrove˛ jim umo×nÝ jednoduchou a přÝmou cestu k objednßnÝ fotografiÝ.
NenÝ tedy potřeba PC nebo samostatnß tiskßrna, u×ivatelÚ mohou vyu×Ývat slu×by
ihned po pořÝzenÝ snÝmku nebo kdykoliv nßsledný z galerie v uvedenÚm přÝstroji.
(lev) 6 1011

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.