Operační systémy včera, dnes a zítra

Na konci roku 2001 a během ledna 2002 byl realizován již druhý ročník zcela unikátního výzkumného projektu, který e...


Na konci roku 2001 a během ledna 2002 byl realizován již druhý ročník zcela
unikátního výzkumného projektu, který exkluzivně pro IDG Czech realizovala
společnost Markent. V rámci tohoto výzkumu byl podroben detailnímu zkoumání
koncový trh konkrétně organizace, které jsou předplatiteli týdeníku
Computerworld.
Relevanci následujících zjištění dokládá informace o tom, že 53 % z celkového
objemu IT investic v ČR učiní právě organizace, které jsou institucionálními
předplatiteli časopisu Computerworld.
Z výsledků výzkumu vyplývá několik zásadních závěrů, které vypovídají o
současné situaci v oblasti operačních systémů. Ze zřejmých důvodů jsou
jednotlivé informace uvedeny zvlášť pro servery a zvlášť pro klientské stanice.

OS na klientech
Údaje vypovídající o provozovaných operačních systémech se vztahují k
desktopům, pracovním stanicím a k terminálům, které zkoumané organizace
používají ve svých lokálních sítích. V oblasti klientských stanic výzkum
poukazuje na výrazný náskok Windows před všemi ostatními operačními systémy; na
produktech Microsoftu pracují klientské stanice v téměř devíti organizacích z
deseti. Výsledky výzkumu dále ukazují, že přibližně tři pětiny z těchto
organizací nepoužívají na svých klientech žádný další operační systém, nicméně
používají různé verze Windows (nejtypičtější kombinací jsou Windows 95/98/Me a
Windows NT/2000). Zbývající dvě pětiny organizací pak provozují na klientech
kromě Windows také další operační systém nejčastěji Linux nebo Unix.
Ze srovnání celkového počtu organizací, které provozují jednotlivé operační
systémy, vyplývá, že řada Windows 95/98/Me dosáhla o 6 procentních bodů většího
zastoupení než Windows NT/2000. Získané údaje doplňuje ještě několik
zajímavostí: Windows XP byly používány ve 14 % zkoumaných organizací, což je
relativně nízký počet vzhledem k časovému odstupu realizace výzkumu od uvedení
produktu na český trh. Windows XP byly používány na klientských stanicích v
přibližně stejném počtu organizací jako Windows 3.x tento údaj tak dokumentuje,
jak dlouhý může někdy být cyklus obměny základního softwarového vybavení.
Současně však je třeba poukázat na skutečnost, že při loňské vlně výzkumu, tedy
na začátku roku 2001, jsme se setkali s Windows 3.x dokonce v každé třetí ze
zkoumaných organizací.

MS-DOS a Linux
Bez povšimnutí nelze rovněž ponechat přibližně čtvrtinu organizací, které
provozují na svých klientech MS-DOS. Je však třeba dodat, že jde jednak o
organizace, které provozují MS-DOS spolu se staršími verzemi Windows, a dále o
firmy, které na těchto dosových stanicích provozují účetní (ekonomický)
software.
Celkem dvě pětiny organizací provozují své klientské stanice pod Linuxem a
přibližně v každé šesté organizaci se lze setkat s unixovým klientem. Během
vlastního dotazování jsme pochopitelně rozlišovali jednotlivé proprietární
klony, na tomto místě by však jejich rozlišování nemělo žádný význam. Z
meziročního srovnání lze vypozorovat, že Linux, který zaznamenal oproti
loňskému roku přibližně dvacetiprocentní nárůst (z hlediska počtu organizací,
které ho provozují na svých klientských stanicích), získává a upevňuje svou
pozici zejména na úkor Unixu. Ten se tak stává obětí svých roztříštěných
platforem a ztrácí svou pozici, zejména ve větších organizacích (s více než
stovkou provozovaných počítačů).

Servery
Situace na serverech v mnohém kopíruje již popsaný stav klientských stanic. S
výrazným náskokem vedou serverové produkty Windows NT/2000 (včetně Windows 2000
Server, Advanced Server a Small Business Server). V odpovědích se lze setkat i
s řadou 95/98/Me, nicméně jejich nasazení je patrné pouze v kontextu
peer-to-peer sítí malých organizací na "vyhrazených stanicích" tedy de facto
běžných desktopech, které hrají roli souborového či datového serveru. Dvě z
pěti organizací provozují některý ze svých serverů pod Linuxem, což představuje
75% nárůst ve srovnání s loňským rokem. Na serverech došlo meziročně k největší
migraci snad právě z Unixu na Linux: zatímco ještě v loňském roce provozovala
každá druhá z dotazovaných organizací své servery pod Unixem, v letošním roce
jejich podíl klesl na 29 %.
Na základě výsledků realizovaného výzkumu předpokládáme, že během roku 2002
dojde k dalšímu posílení pozice Linuxu; v případě středně velkých organizací (s
cca 50-100 počítači) půjde o instalace jednotlivých serverů spojených s
využitím internetu (tedy webové servery, e-mailové servery či servery, na
kterých budou provozovány e-businessové aplikace). Ve větších organizacích pak
bude Linux dále vytlačovat Unix, zatímco v menších organizacích se Linux nebude
prosazovat tak rychle, neboť tyto organizace budou setrvávat na platformě
Windows. Pochopitelným posunem v oblasti klientských operačních systémů bude
upgrade ze starších verzí Windows na XP.

Podrobnosti o průzkumu
S žádostí o rozhovor bylo osloveno 521 jednotlivců, kteří pocházeli z
organizací, jež jsou předplatiteli časopisu Computerworld a současně v těchto
subjektech zastávají funkci ředitele úseku IT. Interview byla provedena s 337
respondenty (ostatní jednotlivci účast na výzkumu odmítli). Vzhledem k chybnému
či neúplnému vyplnění byla analýza provedena na vzorku 303 případů. Sběr dat se
konal v prosinci 2001 a v lednu 2002.

Autor je ředitelem agentury Markent

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.