Opravdu dobrá učebnice

EuroPlus+ REWARD je interaktivní učebnice angličtiny, která vychází z nejnovějšího výukového programu společnosti ...


EuroPlus+ REWARD je interaktivní učebnice angličtiny, která vychází z
nejnovějšího výukového programu společnosti Macmillan Heinemann English
Language Teaching z Oxfordu. Tento čtyřúrovňový kurz moderní angličtiny,
vypracovaný Simonem Greenallem, se stal světovým bestsellerem. Plným právem.
EuroPlus+ REWARD je určen pro všechny od úplných začátečníků po velmi
pokročilé. Každá ze 4 úrovní kurzu obsahuje více než 150 hodin intenzivní výuky
a dále řadu interaktivních cvičení, dialogů, hraných scének příběhů,
videosekvencí v podání profesionálních herců.
Získané znalosti si student může ověřit v celé řadě kontrolních cvičení, která
jsou průběžně vyhodnocována. Získáváte tak přehled o svých slabých místech a
také radu, jak své nedostatky odstranit.
Z celého CD-ROMu je patrné, že ho připravovali lidé, kteří jednak věci dokonale
rozumí a jednak je jejich práce baví. Cvičební texty jsou nejen užitečné a
informativní, ale i zábavné a moderní. Pro mnohé z nás, kteří se prokousávali
učebnicemi s reáliemi v lepším případě z dob Dickensových, v případě horším (a
častějším) pak s realitou vůbec nesouvisejícími, představuje obsahová část
CD-ROM hotové zjevení.
Učení angličtiny je pak příjemnou záležitostí nejen pro bezelstného prvňáčka,
kterého intelektuálně uspokojí informace, že Ema má mísu, ale i pro jedince
mnohem rozmazlenější.
Každá lekce obsahuje navíc integrované doplňkové nástroje v podobě přehledu
slovíček, gramatiky a záznamu výslovnosti. Pokud jde o gramatiku, je součástí
tohoto nástroje nejen přehled gramatických pravidel, ale i automatická analýza
libovolné věty (inteligentní větný rozbor). Slovíčka jsou samozřejmě doplněna
nahrávkami výslovnosti a nabízí se i možnost rozšířit slovní zásobu o "vlastní"
termíny či roztřídit si slovíčka podle vlastnoručně definovaných kategorií.
Záznam výslovnosti umožňuje porovnat vlastní výslovnost s výslovností rodilého
mluvčího (ta je i vizuálně zobrazena). EuroPlus nabízí 4 způsoby zobrazení
výslovnosti: graf amplituda zvukové vlny, graf větná intonace, histogram časové
funkce a trojrozměrný graf. Jakoby to nestačilo, je EuroPlus+ REWARD doplněn
ještě o 4 on-line služby, které umožňují skupinovou práci studentů z celého
světa.
První se jmenuje Magazín a je to elektronický měsíčník připravovaný společností
Heinemann ELT, který obsahuje aktuální informace z celého světa. Druhou službou
je Diskusní fórum tam si můžete popovídat s ostatními studenty formou
připomínek, výměny textových zpráv v reálném čase a dokonce se nabízí i možnost
hlasové komunikace.
Další v pořadí jsou Služby učitele. V průběhu kurzu vypracováváte cvičení, a ta
pak můžete posílat svému osobnímu učiteli nebo na server REWARD. Ze serveru vám
zároveň budou zasílány komentáře k nejběžnějším chybám, kterých se studenti
dopouštějí.
Poslední on-line služba se jmenuje stručně: Hry. S ostatními studenty REWARDu
si můžete zahrát 5 on-line her, které jsou ovšem současně i určitým jazykovým
cvičením.
Nejsem příznivcem superlativů v recenzích, ale v daném případě jsou na místě.
Jediná výhrada, kterou jsme zaznamenali, je pomalejší připojování na Internet.
Kromě toho se CD-ROMu EuroPlus+ REWARD nedá vytknout opravdu nic.

9 1267 / jafn

SHRNUTÍ
EuroPlus+ REWARD
Interaktivní kurz angličtiny
lPro: velice kvalitní výukový program, bohaté možnosti testování znalostí,
práce on-line
lProti: pomalejší rychlost přístupu na Internet
lMEDIA trade CZ, s. r. o.
Tel.: 0634/33 15 14, 33 06 62 www.cd-rom.cz lCena: 2 200 Kč včetně DPH
(1 úroveň kurzu)
lPlatforma: Windows 95, 98

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.