Opravdu je vše jinak?

Prostě vezmete spoustu čipů a vetkáte je do velkoplošné textilie. Pokud půjde například o koberec, může takto vznik...


Prostě vezmete spoustu čipů a vetkáte je do velkoplošné textilie. Pokud půjde
například o koberec, může takto vzniklá neuronová síť monitorovat teplotu,
varovat před hrozícím požárem nebo sledovat pohyb osob a ukazovat jim cestu po
budově pomocí diod zapracovaných do textilie obdobným způsobem.
Nebo můžete takovouto látkou potáhnout konstrukční prvky betonové stavby, a
senzory pak budou sledovat všechny změny materiálu a varují v případě hrozícího
poškození statiky. Takovéto představy se rodí v mnichovských laboratořích
společnosti Infineon, která se zabývá vývojem čipů.
Zatímco podobné technologie možná již brzy výrazným způsobem ovlivní náš život,
na některé zdánlivě triviální věci je technika stále krátká. Například možnosti
používat mobilní telefony a další elektronická zařízení na palubách letadel při
startu a přistání se asi hned tak nedočkáme. Vyplývá to ze studie provedené
britským Úřadem pro civilní letectví (Civil Aviation Authority), na níž se
podílela také společnost Vodafone. Kolekce testovaných avionických systémů
vykázala v prostředí se simulovaným provozem celulárních telefonů řadu
negativních efektů, které mohou mít podle expertů vliv na výkonnost zařízení. I
když tedy např. společnosti Nokia a Sony Ericson nabízejí mobily s režimem pro
bezpečný let jde o funkce jako kalendář, adresář nebo čtení e-mailů, které
nevyžadují přenos signálu je otevřenou otázkou, zda jednotlivé aerolinie
používání těchto přístrojů na palubách letadel povolí.
Naopak identifikační čipové karty, zdá se, mají v dnešním světě plném
bezpečnostních hrozeb před sebou více než dobrou budoucnost. Zpráva
přicházející ze Spojených arabských emirátů hovoří o tom, že v polovině
příštího roku by měl začít výdej identifikačních čipových karet pro 2 miliony
obyvatel tohoto státu. Kromě osobních informací ponesou karty otisky prstů
svých majitelů a použitá technologie na bázi Javy umožní dodatečné přidávání
nových aplikací.
Podle Piyushe Singha, ředitele IDC pro asijsko-pacifickou oblast, existuje pro
dodavatele technologií trojice doporučení, jak se vyrovnat s rychlým technickým
vývojem. Zaprvé je podle něj dobré svázat firemní strategii s reálnou pozicí,
kterou má firma na trhu. Zadruhé by měly firmy vyváženě hodnotit všechny
přicházející technické inovace z hlediska hrozby i z hlediska potenciálního
přínosu a přijímat taková opatření, aby přínos převážil. A do třetice firmy by
měly pružně přizpůsobovat svou strategii globální situaci a šetřit náklady
využíváním outsourcingu a výrobou v levnějších lokalitách.
Nové technologie mění svět před očima. Co však zůstává, je samotný proces
změny. Pořád je co poznávat, zkoumat a využívat. Platí to i pro oblast
elektronického byznysu a komunikací. Co nového se na tomto dynamickém poli
událo za poslední rok, jaké technologie jsou dnes k dispozici a jak bude
vypadat konkurenční prostředí zítřka to vše ukáže letošní ročník konference
Fórum eTime, která proběhne již 19. a 20. května v pražském hotelu Andels. Kdo
přijde, neprohloupí nemění se totiž ani stará pravda, že štěstí přeje
informovaným a připraveným.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.