Optické počítače na obzoru

Vědci vedení profesorem Peidongem Yangerem vytvořili řadu těchto nanodrátů z oxidu zinečnatého, který je schopen emi...


Vědci vedení profesorem Peidongem Yangerem vytvořili řadu těchto nanodrátů z
oxidu zinečnatého, který je schopen emitovat UV paprsky při pokojové teplotě.
Největší přínos spočíval ve správném uspořádání nesmírně titěrných nanodrátků,
k němuž tým dospěl díky technologii krystalizace, nazvané "vapor-liquid-solid
process". Při tomto postupu vzniká krystalové seskupení za použití katalyzátoru
(drobounká zrnka zlata) na silikonovém základu, ale vzniklé nanodrátky, pro
lidské oko samozřejmě neviditelné, nelze využít ke konstrukci laseru. Yangerův
tým proto namísto křemíkového substrátu použil křemičitan, jenž díky své
konfiguraci vyniká větší pevností a stabilitou. Výsledkem byla pevná řada
paralelně seřazených krystalů, širokých asi 70-100 nanometrů a dlouhých 2-10
mikronů, které, což bylo pro experiment zásadním přínosem, se navíc vyznačovaly
pravidelně plochými konci. Laser (z anglického Light Amplification by
Stimulated Emision of Radiation) využívá zesílení světla nucenou emisí záření,
a poskytuje tak koherentní, monochromatický světelný paprsek, který je dnes
využíván v nejrůznějších technologiích, od spotřební elektroniky po velmi
přesné měřicí přístroje. V případě nanolaseru se fotony střetnou s krystaly
nanodrátů a odrážejí se o jejich ploché okraje, přičemž vzniká laserový efekt.
Yangerův tým nyní hledá způsoby, jak sestrojit nanolaser, který by dokázal
soustředit i další škály záření. Pokud se mu to zdaří, příštím krokem má být
podle vědců sestavení jakéhosi "elektronového injekčního nanolaseru", schopného
soustřeďovat namísto fotonů proud volných elektronů. Nanolaser je zatím pouze
laboratorní záležitostí. Jeho praktické využití v budoucnosti může být ale
podle profesora Yangera značně široké, zejména v oblasti IT. Nanolasery zřejmě
budou významnou součástí optických počítačů, kde se rychlost přenosu informací
rovná takřka rychlosti světla (spolu s DNA a kvantovými počítači se optické
počítače pokládají za jeden z hlavních trendů tohoto desetiletí). Druhou
oblastí použití mají být nové nosiče informací, v nichž budou ultrafialové
paprsky pracovat nejméně čtyřikrát rychleji, než je tomu u současných CD a DVD
mechanik. Nanolaser najde rovněž využití při konstrukci dokonalejší laserové
tiskárny, schopné tisknout texty s obrázky ve vysokém rozlišení v časovém
horizontu jedné až dvou sekund.
1 1454 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.