Optimalizace výkonu aplikací

Současní administrátoři naštěstí mohou výkon aplikací optimalizovat napříč lokálními a veřejnými sítěmi pros...


Současní administrátoři naštěstí mohou výkon aplikací optimalizovat napříč
lokálními a veřejnými sítěmi prostřednictvím hned několika různých technologií
a díky specializovaným nástrojům navíc mohou v reálném čase rozpoznat i dočasné
snížení aplikačního výkonu. Popravdě řečeno, když tito pracovníci plánují
infrastrukturu svých "nově koncipovaných datových center", musejí už s
prostředky pro optimalizaci chodu aplikací počítat. Výzvou je však výběr těch
nejvhodnějších technologií a nástrojů.
Různé podmínky
"Software pro správu aplikací je vynikající věc, pokud však pracujete s
garantovanou propustností. Když se ale jedná o aplikaci komunikující přes
veřejný internet, stává se z toho zcela jiná hra," říká Bruce Meyer, síťový
inženýr z firmy Promedia Health System.
Meyer si pořídil zařízení Nortel Application Switch 2208, aby s jeho pomocí
získal lepší přehled o komunikačních potřebách vnitrofiremních aplikací.
Širokopásmová infrastruktura jeho firmy přitom obsluhuje zhruba 9 000 uživatelů
lokalizovaných v 209 zdravotnických zařízeních. K analýze využívá mimo jiné
open source linuxový reportingový nástroj, který mu poskytuje údaje o tom,
který software spotřebovává největší šířku pásma. Zmíněný aplikační přepínač
firmy Nortel, nainstalovaný mezi směrovač a firewall, může klasifikovat až 90 %
síťového a aplikačního provozu a kontroluje dodržování předdefinovaných
uživatelských pravidel tak, aby bylo zaručeno, že komunikace kritických
aplikací (jako například rentgenové služby) bude mít přednost před takovými
přenosy, jako je třeba chat.
"Pokud víte, co všechno vaší sítí prochází, můžete aplikační tok mnohem lépe
kontrolovat, a tím i poskytovat vyšší dostupnost a vylepšený výkon firemních
aplikací," pochvaluje si Meyer. "Nikdo mi dodnes neřekl, že by naše firma
potřebovala třeba iTunes." "V současnosti je už k dispozici řada inteligentních
nástrojů informujících o tom, jak aplikace síť využívají a jak by síť mohla
učinit aplikace mnohem rychlejší, robustnější a spolehlivější," říká Joe
Skorupa ze společnosti Gartner.
Akcelerátory
Za této situace tedy není žádným překvapením, že dodavatelé síťových zařízení
vytvořili produktové balíčky, pomocí kterých mohou zákazníci sami eliminovat
potíže s výkonem svých aplikací. Například společnost Cisco poskytuje řešení
Network Application Performance Analysis, zatímco firma Hewlett-Packard nabízí
Adaptative Enterprise. A pozadu nezůstávají ani nově přicházející dodavatelé,
jako je třeba firma Certeon či Symphoniq.
Příležitostí je každopádně mnoho. "Spousta síťových administrátorů bude, aby se
patřičně zhostili tohoto problému v datových centrech, potřebovat 2 nebo 3 typy
nástrojů," říká Denis Drogseth, viceprezident firmy Enterprise Management
Associates. "Potřebují rozumět výkonu, používání i chování aplikací a rovněž
vyžadují mít možnost aktivně zasáhnout v reálném čase. Je to jako skládat
dohromady díly stavebnice Lego monitorovací produkty sledují výkon,
akcelerátory uplatňují pravidla pro zaručení požadované dostupnosti služeb a
analytické nástroje hrají klíčovou roli v plánování. Nástroje pro akceleraci
aplikací a optimalizaci sítí WAN vykonávají řadu úkolů, od komprese přes
cachování až po rozdělování serverové zátěže. Jejich společným cílem je
zaručit, aby vzdálení uživatelé a uživatelé na pobočkách netrpěli degradací
výkonu. Produkty realizující analýzu síťové komunikace, jež pocházejí od
takových firem, jako je například Network General, Network Physics, NetQoS,
NetScout nebo Visual Networks (ta byla nedávno koupena společností Fluke
Network), mohou uživatelům předávat detailní údaje o toku aplikačních dat a
podrobně informovat o způsobu, jakým probíhá komunikace aktivovaná
uživatelskými požadavky na serverové systémy či na back-endový software.
Pro to, jak tento typ úkolu vyřešit, existuje i celá řada hardwarových
prostředků jde například o aplikační přepínače od firem jako Cisco, Extreme
nebo Nortel. Aplikační přepínač funguje v podstatě jako proxy server pro webové
aplikace a pro servery za ním schované. Uživatelé tak mohou virtualizovat téměř
neomezené množství back-end webových aplikací a serverů, což jim přináší lepší
dostupnost, škálovatelnost i výkon.
V softwarové oblasti jsou k dispozici řešení pro řízení výkonu aplikací od
firem BMC Software, CA, HP nebo IBM, která umožňují monitorovat infrastrukturu
to je rozhodující pro porozumění tomu, jak jsou dostupné zdroje jednotlivými
aplikacemi využívány. Výše uvedená čtveřice firem, doplněná ještě o EMC a
Opsware, rozšiřuje své produkty také o funkce umožňující vyhledávání aplikací a
mapování závislostí. Tyto nástroje, podobně jako činí třeba systémy firmy
nLayers, slibují pomocí topologických map poskytnout uživatelům rychlý přehled
o příčinách snížení výkonu.
Nástroje, které monitorují samotné uživatele a jež na trh dodávají třeba
společnosti Reflectent (získaná nedávno firmou Citrix), Coradiant nebo
ProactiveNet, zaznamenávají to, co je pro většinu síťových správců
nejdůležitější zkušenosti klientů s konkrétní aplikací. A nezapomeňme také na
profilovací, testovací a emulační nástroje od firem Apposite Technologies,
Compuware, Mercury Interactive či Shunra, které najdou své uplatnění ještě před
tím, než jsou podnikové aplikace ve firemní infrastruktuře nasazeny.
"IT správci jsou postupně připravováni na to, že budou muset s aplikacemi
trávit více času ještě před jejich nasazením do provozu, aby tak na živé síti
zajistili lepší výkon," říká Jean-Pierre Garbani z firmy Forrester Research.
"Ale stále to není dostatečné, protože spěch na uvedení aplikace do provozu
často limituje testování, takže problémy s výkonem se později nevyhnutelně
projeví."
Být uživatelem...
V džungli produktů a obchodních požadavků musejí síťoví správci slyšet ještě
jeden důležitý hlas ten od vlastních uživatelů. "Trvalo to dlouho, než jsme se
naučili, jak spravovat aplikace. V minulosti jsme se spíše zaměřovali na správu
serverů, na nichž tento software běžel," říká Jean-Philippe Draye, systémový
architekt ve firmě Avaya. "Nyní si ale uvědomujeme, že se musíme vžít do role
koncového uživatele."
Získání informací o zkušenostech uživatele s konkrétní aplikací bylo dlouhou
dobu pro správce aplikací "svatým grálem", neboť používané technologie
vyžadovaly velké množství manuální práce spojené se srovnáváním dat
shromážděných z různých IT zdrojů. Výrobci jako Reflectent a ProactiveNet tento
problém řeší pomocí pokročilých analytických metod a dalších technologií, jako
jsou třeba klientské agenty.
Administrátoři v honbě za získáním zkušeností koncových uživatelů používali
nespočet různých softwarových balíčků. Ve firmě Avaya užívá Draye pro měření
aplikačního výkonu lokálně i ve vzdálených lokalitách kombinaci správních
produktů řady HP OpenView a zařízení PacketShaper firmy Packeteer. Software HP
Openview Internet Services a Transaction Analyzer umožnil Drayovi po celém
světě vytvořit okolo 30 pracovních stanic, které simulují koncové uživatele.
Počítače vybavené softwarem od firmy HP monitorují chod zhruba 50 aplikací, a
to prováděním více než 50 simulovaných transakcí. Díky těmto informacím se
Draye dozvídá o potížích s výkonem ještě dříve, než je zaznamenají sami
uživatelé.
Spojením informací získaných ze zařízení Packeteeru s varováními, které
poskytuje software firmy HP, je Draye podle svých slov schopen mnohem rychleji
identifikovat příčinu problému s výkonem. "Dostaneme ,žlutou vlajku ze systému
OpenView Internet Service a na základě konkrétních metrik jsme schopni
rozpoznat, zda se aplikace zpomaluje globálně, nebo jen v určité lokalitě a zda
je to problém s aplikací, nebo se sítí," popisuje Draye.
Provoz na dálku
Zatímco řada správců sítí pracuje na vylepšení chodu aplikací přímo v datových
centrech, jiní se zaměřují na akceleraci aplikací přes spoje WAN. V současnosti
jsou tyto funkce stále poměrně oddělené, ale experti říkají, že špatně navržená
aplikace může mít problémy v sítích LAN i WAN.
"Dokud neuděláte aplikaci opravdu dobré zázemí na serveru, může docházet ke
zvyšování objemu komunikace," říká Skorupa z Gartneru. "Se vskutku dobře
navrženou aplikací lze omezit množství dat přenášených přes síť."
Dnes je rozšířen názor, že se spousta současných produktů provádějících
specifické úkoly, jako je například optimalizace protokolů, stane nedílnou
součástí síťových zařízení. Třeba Application Control Engine (ACE) firmy Cisco
je produkt v podobě bladu, který se zasouvá do slotů přepínače Catalyst 6500,
kde vykonává řadu funkcí obvykle prováděných vyhrazenými zařízeními pro
rozdělování zátěže, kompresi dat či akceleraci aplikací. ACE se umísťuje mezi
server a linku WAN a vylepšuje propustnost datového toku. "Spousta
akceleračních technologií se výhledově stane funkcemi sítě, takže investice do
nich v současné době jsou především taktické povahy," myslí si Hamilton ze
společnosti Yankee Group.
Dokud vývojáři nenajdou osvědčený způsob, jak aplikace navrhnovat pro optimální
přenosy po spojích WAN, budou mít síťoví administrátoři v oblasti akceleračních
a optimalizačních technologiích spoustu možností. Velcí výrobci typu Juniper
nebo noví hráči jako firma Crescendo Network se nyní věnují spíše problémům
"upovídaných" protokolů a síťové latenci.
Mnohé společnosti vylepšují svá řešení rovněž pomocí akvizic. Například firma
Packeteer známá jako dodavatel produktů pro řízení datových toků aplikací koupí
společnosti Tacit získala do svého portfolia technologii WAFS (Wide-Area File
Services).(pal) 6 1563Jaký je skutečný stav optimalizace?
Zeptali jsme se zástupců předních českých dodavatelů řešení pro zajištění
optimální propustnosti pro aplikace v již existující síti uživatele. Jejich
názory si můžete přečíst na následujících řádcích.
Martin Havlíček, Business Consultant, NextiraOne Czech
Pod slovem "aplikace" je třeba vidět poměrně náročnou problematiku. Aplikace
samotná dnes totiž už často není "jedna", ale představuje konglomerát modulů,
databází a hardware, spojených komunikačních sítí. Zajištění dostatečného
komunikačního pásma je sice důležité, lze ale říci, že jádro optimalizace
spočívá především v aplikacích samotných jejich kódu, nastavení a propojení.
Pak nastupuje nastavení operačních systémů, na kterých aplikace běží a
nastavení integrace do jiných aplikací a komponent. Teprve potom má význam
řešit kapacitu přenosových tras k uživateli.
Pro optimalizaci je třeba sledovat více charakteristik najednou a ty musí být
podrobeny komplexní analýze. Obvykle jsou používány nástroje, spadající do
skupiny "Správa zatížení" (Performance Management). Další významné informace
poskytují nástroje ze skupiny "Správa událostí" (Event Management). Pomocí
těchto nástrojů lze získat opravdový přehled o tom, jak si aplikace vede v
provozu. Zároveň lze sledovat stav související infrastruktury.
V ČR je správa aplikací stále častější. Je to způsobováno tlakem na vykazování
dostupnosti a odezvy aplikací. Proto jsou používány nejrůznější nástroje,
simulující uživatelský přístup (například HP OpenView Internet Services,
Mercury LoadRunner nebo NetCool probes). Z druhé strany jsou velmi často
používány nástroje pro sledování zatížení serverů a aplikací samotných (třeba
HP OpenView Performance Manager, InfoVista). Paradoxně velmi málo jsou
používány nástroje na optimalizaci především monitory Java a .Net transakcí,
které jsou schopny dodat naprosto nejvíce podkladů pro optimalizaci. Co však
podle mne chybí velmi často, je provázanost jednotlivých dohledů pro zjištění
pravé příčiny nedostatečného výkonu aplikací a především pak takřka nulová
komunikace s vývojáři a odděleními, majícími na starost provoz a optimalizaci
aplikací.
Petr David, Systems Engineer, Symantec
Problematika zmiňovaná v článku patří v současnosti ve velkých podnicích ke
značně diskutovaným. Všichni zainteresovaní si uvědomují, že správa výkonu
aplikací a jejich optimalizace musejí být proaktivní, a že jde o kombinaci umu
lidí, vhodných procesů a spolehlivých technologií. Svou roli při rozhodování o
nasazeném řešení hraje i to, zda má dodavatel silné lokální zastoupení.
Například řešení I3, nabízené společností Symantec, nabízí nejen sběr
informací, ale i jejich analýzu odstranění problémů. Omezuje na minimum dopad
výkonnostních problémů díky jejich identifikaci ještě předtím, než zasáhnou
koncového uživatele.
Dalším nástrojem, určeným pro zlepšování spolehlivosti a zvyšování výkonnosti
systémů, je Veritas Configuration Manager, plně automatizované, v reálném čase
pracující řešení správy konfigurace aplikací a serverů, které pomáhá porozumět,
jak jednotlivé prvky infrastruktury pracují dohromady.
Petr Lasek, VUMS Datacom
Pokud má vaše síť problémy, může to ve svém důsledku znamenat, že nezjistíte
stav skladu, protože nemáte přístup na SAP server, nezatelefonujete si, neboť
používáte VoIP, nemůžete si objednat zboží přes web atd. Často stačí rozeslat
hromadný e-mail s velkou přílohou a ostatní aplikace se na dlouhou dobu stanou
nepoužitelné. Nabízí se analogie s dálnicí, na které neplatí žádná pravidla.
Jinými slovy řízení síťového provozu (traffic management) se stává nezbytnou
síťovou technologii.
Pokud chceme něco řídit, musíme v prvé řadě vědět, co se v síti děje. Zde je
naprosto nezbytné rozlišování aplikací na L7 (DPI Deep Packet Inspection) jen
tak lze dnes rozpoznat Skype, P2P, jednotlivé kodeky VoIP apod. V dalším kroku
je potřeba definovat pravidla provozu. Definovaná pravidla je nutné v síti
prosadit, což je fáze formování provozu (shapping). A protože síťové prostředí
je velmi dynamické, je nezbytná i zpětná vazba, a to jak okamžitá (monitorování
v reálném čase), tak i dlouhodobá v podobě záznamu dat (accounting).
Optimalizace, respektive Traffic Management, je proces, nikoliv jednorázová
záležitost. Příkladem takového řešení může být řada NetEnforcer do Allot
Communications, který je možné nasadit v podnikovém prostředí, tak i u
poskytovatelů internetu, kteří to pak mohou nabídnout svým zákazníkům ve formě
služby.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.