Oracle 10g automatická správa databází

Pokud patříte mezi ty správce databází, podle nichž musí být Oracle pyšný na to, jak zbytečně komplikovanou a obt


Pokud patříte mezi ty správce databází, podle nichž musí být Oracle pyšný na
to, jak zbytečně komplikovanou a obtížnou učinil správu vlastních databází, pak
pro vás bude Oracle Database 10g osvěžující změnou. Zjednodušuje vše, počínaje
instalací přes vylaďování výkonu a odstraňování problémů a konče jejich
zálohováním i obnovou.
Nová verze označovaná 10g je doslova nabitá funkcemi, které mají správcům
databází ulehčit život, ať již s pomocí zcela automatického provádění úloh nebo
přenesením ovládání důležitých funkcí na server. Zkrátka pryč jsou dny, kdy
jste k provozu databáze potřebovali vědce.
Mezi automatické funkce patří například správa paměti, ukládacího prostoru,
vlastní diagnostika, stejně jako centralizovaná konfigurace a funkce pro správu
oprav. S jejich pomocí může administrátor databází spravovat rozsáhlá,
komplexní prostředí s minimem nutných každodenních zásahů.
Oracle Database 10g také představuje výrazná zlepšení v oblasti schopnosti
zpracování XML. Funkcím Database 10g v oblasti XML se budeme (spolu s IBM DB2,
Microsoft SQL Serverem 2000 a Sybase ASE) věnovat v některém příštím článku.

G jako grid
Grid Oracle 10g lze nejlépe popsat jako dynamický cluster. Do něj lze přidávat
aplikační servery dle potřeby, přičemž uspořádání clusterových zdrojů lze měnit
v závislosti na firemních potřebách. Můžeme mít například šest serverů
věnovaných OLTP (On-Line Transaction Processing) a další dva, které se starají
o datové sklady. Pokud zjistíte, že v určitých časových úsecích jsou OLTP
servery přetíženy, můžete kombinací všech osmi serverů vytvořit grid, přičemž
dva datové servery se stanou ve špičce součástí OLTP poolu a zapůjčí své zdroje.
Přínosy gridu databáze 10g zahrnují flexibilnější využití výpočetního výkonu a
zvýšenou odolnost proti chybám, což je zřejmé, nicméně jeho nastavení je
složitým procesem. Než se k němu dostanete, musíte vytvořit clusterové
prostředí. Po vytvoření clusteru nadefinujete služby a stroje, na nichž tyto
služby poběží. To je realizováno určením primárního a sekundárního serveru pro
každou službu. Poté definujete úroveň zdrojů (řekněme 70 %), kterou smí služba
na daném serveru spotřebovat.
Funkčnost 10g gridů jsme ještě důkladně netestovali, nicméně určitá omezení
jsou zřejmá. Uvítali bychom například větší míru automatičnosti při jejich
správě, například schopnost vytvářet skupiny zdrojů, sloužící k dynamické změně
rolí serverů v různých denních či nočních hodinách.
Zatímco správa gridů dovoluje efektivněji využívat databázové clustery, řada
dalších funkcí usnadňuje správu velkého počtu databázových serverů. Jednou z
nich je ECM (Enterprise Configuration Management), který je k dispozici buď
jako součást konzole Grid Control, nebo jako samostatný nástroj pro ovládání
databáze. ECM je centralizovaným úložištěm, sloužícím k ukládání konfiguračních
politik, přičemž mohou definovat cokoliv, od záplat Oraclu přes service packy
operačních systémů až po konfiguraci disků. Můžete například stanovit, že
veškeré Oracle servery s operačním systémem Windows 2000 by měly mít
nainstalován Service Pack 3 a určitou úroveň oprav od Oraclu. ECM bude denně
provádět dotazování serverů a ohlásí ty z nich, které stanovená pravidla
porušují. Následně můžete stáhnout opravy a vzdáleně je nainstalovat na
příslušné servery. ECM také kontroluje dostupnost záplat na webu Oraclu a stará
se o jejich stahování.
Další nové funkce pro správu budou stejně vítané v malých i velkých firmách.
Jedním z našich favoritů se rychle stal nástroj ASM (Automatic Storage
Management), který se stará o automatické vyvažování datové zátěže mezi všemi
disky v rámci definované skupiny disků. Po přidání či odebrání disků se
automaticky spustí ASM, rozdělí zatížení mezi všechny disky, a tím zlepší
výkon. ASM podporuje zrcadlení (mirroring) i stripování (stripping), lze proto
snadno zajistit redundanci dat.
Database 10g přináší také podstatná vylepšení v oblasti zálohování a obnovy.
Nejdůležitější nástroj RMAN (Recovery Manager) nyní podporuje kompresi záloh.
Dosažená úroveň komprese při testech významně závisela na druhu uložených dat,
na disk se jich vešlo o 17-30 % více. Použití komprese patrně neovlivňuje
výkon, časy nutné pro vytvoření zálohy a obnovení dat byly srovnatelné s těmi u
běžných, nekomprimovaných záloh.

Monitorování záloh
Patrně vůbec nejdůležitějším zlepšením u zálohování je tzv. Bounded Backup
Window. To umožňuje správcům databází definovat časový úsek, po který má
zálohování databáze trvat. Čím více času přidělíte, tím menší množství I/O
zdrojů zálohovací proces spotřebuje a tím méně naruší chod produkčních systémů.
Za zmínku stojí i další zlepšení. Například rozšířené funkce pro vytváření
zpráv u nástroje RMAN mohou správci využít k zobrazení veškerých záloh, které
by byly nutné pro obnovení databáze. Každý, kdo spravuje databáze Oraclu a
strávil spousty času snahou o získání údajů o výkonu, které jsou nutné k
diagnostikování problému, si zamiluje nástroj AWR (Automatic Workload
Repository). AWR automaticky ukládá operační údaje do databáze a ty pak jsou k
dispozici kdykoliv, když potřebujete odhalit příčinu problému s výkonem. Ve
výchozím nastavení se údaje uchovávají po dobu 7 dní, nicméně ukládat jich
můžete libovolné množství. Lze zde také zobrazit grafy výkonu a rovněž přejít k
podrobnějším údajům. Historie a doba mezi vytvářením jednotlivých snímků je
přitom libovolně nastavitelná. Každý snímek je navíc rozdílovým porovnáním
oproti snímku předchozímu, což snižuje požadavky na ukládací prostor na minimum.
Database 10g nyní disponuje funkcemi pro vlastní diagnostiku. ADDM (Automatic
Database Diagnostic Monitor) sleduje údaje o výkonu ukládané v AWR a nabízí
správcům zobrazení existujících problémů, mnohdy včetně detailní analýzy jejich
hlavní příčiny a kroků nutných k nápravě. Pokud není nástroj ADDM schopen
navrhnout odpovídající nápravu, často nabídne odkaz na další komponenty Poradce.
Database 10g umí automaticky spravovat paměť na serveru, což nikdy předtím
nebylo možné. Nová funkce s názvem Automatic Shared Memory Tuning z valné části
omezí problémy s výkonem zapříčiněné chybným nastavením paměti, které provedl
méně zkušený správce databáze.
S výjimkou nemožnosti provedení několika úkolů pomocí klienta Enterprise
Manager (které bylo možné realizovat pomocí webového rozhraní) a chyby, která
zavinila nefunkčnost WebDAV funkce související s XML pod Windows 2003, proběhly
testy betaverze pro Windows stejně hladce jako testy databáze v operačním
systému Linux. Správci databází by se měli cítit jako doma na obou platformách.
Oracle Database 10g představuje pro administrátory databází významný pokrok.
Velké firmy si zcela jistě najdou důvod pro upgrade, rovněž pro malé firmy může
10g znamenat přínos. Dokonce i pokud nemáte využití pro dynamické clustery,
globální správa nastavení a funkce pro regulování zálohování samy o sobě stojí
za to, aby je zlatem vyvážila každá firma, která používá více než jednu
databázi.

Oracle Database 10g verze 1
+správa gridů, jež umožňuje dynamické přidělení serverů pro potřeby firemních
procesů a automatizované funkce, které výrazně usnadňují správu většího počtu
serverů
-drobné problémy v Enterprise Manageru
Prodejce: Oracle, www.oracle.cz
Cena (bez DPH): Standard Edition: 300 dolarů za uživatele nebo 15 000 dolarů za
procesor; Enterprise Edition: 800 dolarů za uživatele nebo 40 000 dolarů za
procesor
Platformy: Linux x86, Linux Itanium, Sun Solaris, IBM AIX5L, HP-UX, Windows NT
4.0 a vyšší

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.