Oracle a PeopleSoft: Lépe nám to půjde spolu

Klidné vody softwaru opět v pohybu Závěr loňského roku byl v oblasti telekomunikací a informačních technologií po...


Klidné vody softwaru opět v pohybu

Závěr loňského roku byl v oblasti telekomunikací a informačních technologií
poněkud živější než obvykle. Došlo k řadě významných událostí, z nichž za
povšimnutí bezesporu stojí akvizice společnosti PeopleSoft, kterou na sklonku
roku definitivně odkoupil světový dodavatel podnikového softwaru Oracle. Na to,
jak si nová organizace vede ve společném podnikání a jaký vliv má na své
zákazníky a celkově na český trh jsme se zeptali Martina Illnera, ředitele
společnosti Oracle v ČR.

Můžete popsat rozložení sil na poli ERP systémů v České republice? Jaký je
český trh a jak silnou pozici na něm zastával PeopleSoft?
Nejsilnějším hráčem na českém trhu ERP systémů je německý SAP. Vstoupil na něj
ze všech zahraničních dodavatelů vůbec nejdříve a byl součástí silné vlny
německých investic do ČR. V tuto chvíli vlastní zhruba polovinu trhu. Zbytek
trhu je podle mne velmi vyrovnaný a panuje zde ostrá konkurence. Tísní se zde
řada lokálních dodavatelů, Microsoft se svými několika nakoupenými produkty
(Navision, Axapta ad.), ale především je tu historicky velmi silný vývoj
softwaru na míru. Oracle vstoupil na trh podnikových informačních systémů
relativně pozdě, ale s technicky vyspělým a sjednoceným produktem, a nyní jsme
dvojkou na trhu.
PeopleSoft se nikdy na českém trhu plně neetabloval. Dokonce tu ani nikdy
nevznikla pobočka. Téměř veškeré nákupy i implementace PeopleSoftu v ČR se
týkají velkých síťových korporací, které mají u nás pobočku. Poněkud jinou
pozici zastává J. D. Edwards. Tuto softwarovou společnost pohltil PeopleSoft v
předloňském roce, a v dnešních dnech se tedy stává součástí korporace Oracle.
Společnosti J. D. Edwards se podařilo rozhýbat klidné vody středního trhu v
České republice a za pomoci lokálních partnerských firem bylo zrealizováno
několik velmi úspěšných prodejů i implementací tohoto řešení. J. D. Edwards tak
mimo jiné učinil v době, kdy ani Oracle ani SAP ještě nedisponovaly speciálně
přizpůsobeným řešením pro midmarket.

Jak podle vás akvizice ovlivní český trh? A jaký dopad bude mít na české
zákazníky PeopleSoftu a J. D. Edwards?
Vzhledem k absenci zastoupení společnosti PeopleSoft v České republice nebude
vliv akvizice na český trh nijak výrazný. Pozitivní změnou jak pro partnery,
tak především pro zákazníky bude zejména jejich přímá podpora ze strany
lokálního zastoupení naší společnosti. V tuto chvíli se rovněž vedou jednání s
lokálními obchodními partnery společnosti PeopleSoft, s Deloitte a BSC Praha,
na konkretizování vzájemné spolupráce za účelem zlepšení podpory koncovým
zákazníkům. Obě společnosti jsou, a již před akvizicí byly, členy naší globální
partnerské sítě Oracle Partner Network, což jim umožňuje přístup k naší
všestranné podpoře ve všech fázích vývoje, marketingu, prodeje a implementace
řešení.

Proč vlastně k této akvizici došlo? Jaké byly její hlavní důvody?
Předně nejsem Larry Ellison, takže mohu uvést jen jeden zcela zřejmý důvod
akvizice souvisí s naší dlouhodobou firemní strategií posílit naši pozici na
trhu aplikačního softwaru a stát se absolutním lídrem. Spojením se společností
PeopleSoft jsme získali potřebné ingredience kritický tržní podíl a vynikající
aplikační produkt. Celosvětově jsme se tak dostali na druhou příčku na trhu, v
některých segmentech trhu si držíme i prvenství, jmenujme například veřejný
sektor či sektor finančních služeb. Zároveň jsme se stali největším světovým
dodavatelem softwaru pro správu lidských zdrojů, softwaru pro řízení
dodavatelských řetězců či softwaru pro média a zábavní průmysl.

Jakým způsobem bude řešena podpora zákazníků PeopleSoftu a J. D. Edwards na
českém trhu? Kdo ji bude zajišťovat? Vaši partneři, nebo přímo Oracle?
Společnost Oracle bude zajišťovat podporu produktů PeopleSoftu a J. D. E. ve
spolupráci se svými partnery. Významná je v tomto směru informace, že
společnost Deloitte otevírá pro zákazníky PeopleSoftu Centrum podpory s
působností v regionu střední a východní Evropy. Prostřednictvím Centra podpory
mohou klienti požádat o podporu týkající se funkce nastavení, technických
problémů, chybových hlášení, ale i požadavků, které zahrnují například školení
a konzultace, prezentace produktu, požadavky na instalaci nebo upgrade.

Co by měli podle vás udělat současní zákazníci PeopleSoftu a J. D. Edwards,
kteří plánovali upgrade na nové verze? Určitě mohou bez obav pokračovat ve
svých plánech. Nové verze produktů PeopleSoft i J. D. Edwards budou vyvíjeny i
podporovány, a to se samozřejmě týká i upgradů. Pokud tedy upgradu-chtiví
zákazníci budou v příštích 5 letech povyšovat svůj systém na novou verzi,
dostanou minimálně ještě 2 upgrady svého stávajícího systému. Tím třetím by
nicméně již mohl být upgrade na nové řešení Project Fusion, které v sobě spojí
nejlepší rysy a funkce aplikací společností Oracle, PeopleSoft a J. D. Edwards.
Ale teď mluvíme hodně o budoucnosti, která je možná ještě x let vzdálená. Cílem
je pochopitelně to, aby v té době bylo možné upgradovat jak ze systému Oracle,
tak ze systému PeopleSoft na nový společný systém snadně a bezbolestně.

V nedávné době došlo k ohlášení migračních programů pro zákazníky PeopleSoftu a
J. D. Edwards od vašich aplikačních konkurentů Microsoftu a SAPu. Jak se k
těmto nabídkám stavíte? Máte z nich obavy? Předně je nutné říci, že podobné
konkurenční praktiky jsou zcela běžné, ale zcela běžná je i naše snaha mít tak
spokojené zákazníky, aby tyhle praktiky neměly velké šance na úspěch. Oracle
podobným způsobem reagoval například na akvizici Informixu IBM. Na druhou
stranu jsou migrace ke konkurentům nepravděpodobné. Pro současné zákazníky J.
D. Edwards a PeopleSoftu se nic nemění. Jejich dosavadní investice jsou plně
chráněny, mohou dále svoje systémy rozvíjet, povyšovat na nové verze,
rozšiřovat funkcionalitu. Společnost Oracle navíc vynaložila a bude dále
vynakládat na budoucí kompatibilitu svého softwaru se softwarem J. D. Edwards a
PeopleSoft velké investice. Pokud by teď chtěl kterýkoliv ze spokojených
zákazníků PeopleSoftu či J. D. Edwards migrovat na jiný konkurenční produkt,
budou jeho náklady vždy podstatně vyšší než postupné upgrady či finální migrace
na nové řešení Project Fusion. Jednoduše řečeno, pokud produkt funguje a
dostáváte dobrou podporu, migrace moc nedává smysl. Najít přesvědčivé
opodstatnění, proč bezdůvodně utratit miliony, není snadné.

Co dalšího kromě akvizice společnosti PeopleSoft Oracle plánuje v nastupujícím
roce? V tomto roce jsme si vytyčili několik velkých úkolů. V prvé řadě chceme
posílit naši pozici na trhu aplikačního softwaru. Rovněž bychom chtěli dále
rozšířit řady našich partnerských společností, a tím posílit náš přístup k
zákazníkům středních velikostí. Za významný cíl považuji i pomoc zákazníkům při
konsolidaci a integraci jejich informačních systémů s pomocí našich
technologických produktů.


Martin Illner, který do svých dětských let vyrůstal v USA, kde rovněž získal
titul MBA v New Yorku na Columbia Business School, svou kariéru začal jako
strategický konzultant ve společnosti Bain & Company v Ženevě. Poté působil ve
společnosti McKinsey & Company v Praze a ve společnostech Winslow Partners a
GIMV/Spare, kde se podílel na realizaci high-tech projektů. Je také
spoluzakladatelem několika internetových firem jako například regionální
on-line aukce Vatera.com či Post.sk, Post.bg a Post.ro. Ředitelem české pobočky
Oraclu se stal v září 2003.

Softwarová společnost Oracle se řadí mezi přední dodavatele moderních
globálních e-business řešení pro komerční internet a webové aplikace. S ročním
obratem přes 10 miliard dolarů firma nabízí svou internetovou platformu,
nástroje a aplikace ve více než 145 zemích světa. Česká pobočka Oraclu byla
založena v roce 1994 a zaměstnává přes 200 lidí.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.