Oracle integruje aplikace

Konference AppsWorld, zaměřená na výměnu zkušeností, novinky a trendy ve vývoji a užívání aplikací Oracle proběh...


Konference AppsWorld, zaměřená na výměnu zkušeností, novinky a trendy ve vývoji
a užívání aplikací Oracle proběhla letos v lednu v holandském Amsterodamu.
AppsWorldu se zúčastnilo více než 6 tisíc vedoucích pracovníků a IT specialistů
z řad zákazníků a partnerů firmy Oracle. Larry Ellison, CEO společnosti Oracle,
zdůraznil strategii spočívající v orientaci na komplexní řešení podnikových
procesů zákazníků, dostupnost všech aplikací z prostředí obyčejného
internetového prohlížeče a fakt, že Oracle nabízí jak aplikace, tak
technologie, takže může zákazníkovi přinést optimalizované řešení bez dalších
nákladů na integraci.

Sada aplikací
E-Business Suite je obchodním názvem sady aplikací společnosti Oracle, která na
základě společného datového modelu, technologií Oracle9i, umožňuje zákazníkům
postupně řešit podnikové procesy a zavádět nové aplikace. To znamená, že ve své
firmě mohou průběžně budovat a zlepšovat jednotný a integrovaný informační
systém. Praktické zkušenosti zúčastněných podniků a institucí ukázaly, že
jejich transformace do oblasti e-businessu, tedy zpřístupnění některých procesů
zákazníkům, dodavatelům či partnerům prostřednictvím internetu, může přinášet
konkrétní výhody na jedné straně a mnohdy i značné úspory na straně druhé.
Řešení podnikových procesů (např. z oblastí marketingu, péče o zákazníka,
nákupu, prodeje, řízení zásob, procesů APS ve výrobě, finančního řízení atd.),
které E-Business Suite přináší, tuto postupnou transformaci podporuje.

Vše má být službou
Larry Ellison při svém vystoupení uvedl, že zákazník nepotřebuje vlastnit
infrastrukturu, nýbrž potřebuje řídit svůj byznys. Oracle k tomuto účelu nabízí
převzetí kompletní infrastruktury IT v podniku včetně všech potřebných služeb.
"Nezáleží na tom, kde budete mít hardware, zda ve firmě, nebo u poskytovatele
služby," řekl Larry Ellison a dodal: "Oracle se vám postará o chod aplikací.
Slibujeme a garantujeme, že když s námi podepíšete smlouvu, utratíte za IT v
průběhu dalších 5 let každým rokem o 5 % méně a navíc budete užívat vždy
nejnovější verzi aplikací."
V podstatě se jedná o trend dnešní doby, tzv. model ASP (application system
providing), prodej softwaru ve formě služby.
Larry Ellison se také opět neopomněl trochu strefit do SAPu i Microsoftu: "SAP
se vzdal (,SAP gave up) ... spolupráce s Commerce One. Teď musí vyvíjet
vlastní řešení pro e-business." A zdůraznil výhodu integrovaného řešení Oracle:
"Microsoft je opravdu velmi úspěšnou firmou. A víte proč? Oni totiž mají úplné
řešení pro kancelář textový editor, tabulkový kalkulátor a takovou malou
databázi, Access. Všechno jim to krásně spolupracuje. Ucelené balíky řešení
vyhrají." Tím Larry Ellison podsunul, že Oracle má oproti SAPu pro e-business
"něco navíc", a Microsoft odsunul ze světa databází a řešení zpět do kanceláře,
alespoň na prchavý okamžik při tiskové konferenci.

Pro malé i velké
Celý AppsWorld dal odpověď i na otázku, pro jak velké společnosti je
integrovaná sada aplikací E-Business Suite vhodná. Aplikace od společnosti
Oracle jsou dnes užívány více než 8 tisíci společnostmi nejrůznější velikosti a
zaměření po celém světě. Architektura systému, použité technologie i fakt, že
koncový uživatel dnes už nepotřebuje na svém počítači nic víc než obyčejný
browser, zpřístupňuje toto řešení díky modelu ASP firmám všech velikostí, tj.
malým, středním i velkým nadnárodním společnostem.

Rychleji k cíli
Fastforward má znamenat v podání společnosti Oracle rychlou implementaci předem
připraveného řešení, ve stanoveném čase a při dodržení dohodnutých nákladů.
Tato metodologie, kterou společnost Oracle vyvinula na základě zkušeností z
řady projektů, garantuje zákazníkům, že mají šanci vyhnout se častým
vícenákladům při realizaci projektu implementace informačního systému.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.