Oracle nabízí širší zdroje

Partnerská síť Oracle generuje v celosvětovém měřítku 44 % prodejů licencí pro její databáze, middleware a aplikac...


Partnerská síť Oracle generuje v celosvětovém měřítku 44 % prodejů licencí pro
její databáze, middleware a aplikace. V segmentu SMB je přitom cílem
společnosti realizovat co největší procento prodejů licencí právě přes
partnery. Z těchto důvodů výrobce na podzim ohlásil řadu novinek, zaměřených na
jeho více 17 700 partnerů a 8 500 ISV z celého světa. Prostřednictvím portálu
partnerské sítě Oracle PartnerNetwork začal nabízet širokou škálu nových a
vylepšených zdrojů s cílem zlepšit úroveň jejich podpory.
Zdroje pro ISV
Enhanced Development Resource Center představuje kompletní zdroj nástrojů a
informací pro vývojáře ISV ti zde najdou vše, co potřebují pro redukci rizik a
zkrácení doby potřebné pro zavedení svých řešení založených na produktech
Oracle na trh. Nabídka zdrojů byla významně rozšířena, přičemž byly využity i
poznatky interních vývojářů Oraclu.
Centrum poskytuje přístup k demo softwaru a vývojovým nástrojům, nejlepším
praktikám a návodům pro migraci, integraci a začleňování softwaru Oracle,
stejně jako expertní rady atd. Prostřednictvím školících partnerů Unicorn
Education, Gopas, OKSystem a Sophia Solutions dále nabízí partnerům zvýhodněná
"školení za hubičku" na produkty Oracle Dabatase, Instant Portal či nástroje
pro reporting a analýzy.
Další možnosti, které může partner využít pro pomoc s migrací partnerské
aplikace na technologie Oracle, přinášejí nově otevřená IMC Migrační centra v
Mnichově a Istanbulu.
Katalog řešení
Lepší viditelnost a marketingové příležitosti slibuje partnerům také vylepšený
Oracle PartnerNetwork Solutions Catalog, tj. katalog řešení, díky němuž se
budou moci zákazníci rychleji spojit s rozrůstajícím se ekosystémem partnerů
Oraclu a nalézt řešení, jež bude splňovat jejich požadavky.
Katalog poskytuje zákazníkům ze segmentu SMB informace o dostupných řešeních a
zdokonalené služby: V současnosti je dostupný ve 13 jazycích (včetně češtiny a
slovenštiny) a nabízí širokou paletu nových funkcí, které umožňují vyhledávání
na základě specifických atributů (typ řešení, produktu, velikost zákazníka,
sídlo partnera atd.). Vedle toho lze katalog využít pro nalezení partnerů s
ověřenou integrací jejich řešení a aplikací Oracle, stejně jako těch, kteří
podporují nejnovější technologie jako SOA (Service Oriented Architecture) či
Grid/Vysoká dostupnost.
Katalog bude zároveň sloužit jako back-end pro níže zmíněné ISV Solution Maps
když bude uživatel procházet mapou řešení ISV, nalezne i odkaz na partnera a
jeho profil v katalogu, jenž obsahuje kompletní popis řešení i kontaktní
informace. Pro lepší možnost nalezení partnerů ve vyhledávačích bude každý z
nich disponovat unikátní "značkovou" URL adresou.
V předstihu i vertikálně
Uvádění nových verzí aplikací Oracle na trh už nebude pro partnery tak složitým
obdobím jako dosud zatímco donedávna pro ně začal Oracle nabízet školení
zpravidla teprve po uvolnění aplikací, nyní se situace mění. Už dnes je k
dispozici přes 500 kurzů zaměřených na chystané aplikace Oracle pro Certified a
Certified Advantage partnery jsou přitom všechny dostupné zdarma. Díky nim tedy
budou mít přístup ke školením o produktech ještě před jejich uvedením na trh a
budou připraveni prodávat a implementovat svá řešení ihned, jakmile budou
aplikace dostupné. On-line školení, poskytovaná na vyžádání prostřednictvím
partnerského portálu, budou obsahovat přehledy nových funkcí a změn oproti
předešlým verzím, dema i dokumentaci pro Oracle E-Business Suite 12, PeopleSoft
9, JD Edwards EnterpriseOne 8.12 a Siebel 8. Certifikovaným partnerům jsou nově
k dispozici také rozšířené zdroje orientované na prodej v SMB, specifické pro
různá odvětví. K dispozici jsou v rámci Industry Content Pages partnerského
portálu. Konkrétně se jedná o zákaznické prezentace, dokumentaci pro pozicování
produktů, prodejní kity, specializovaná školení atd.
Tzv. SMB kit obsahuje vše, co partneři potřebují vědět o technologických
produktech Oraclu. Kromě toho detailně ukazuje, jak produkty prodávat a
poskytuje podporu pro vývoj úspěšné SMB strategie.
Mapy řešení
Zásadní novinkou, kterou Oracle oznámil, je zavedení tzv. ISV Solution Maps,
tedy map ISV řešení pro Oracle Applications. Tyto mapy zobrazují komplexní
end-to-end řešení pro (vertikální) odvětví nebo horizontální obchodní procesy,
která zahrnují produkty Oraclu a na ně navazující produkty ISV. Tyto mapy mají
ilustrovat funkcionalitu aplikací Oraclu a ukázat, které komponenty jsou
dostupné od Oraclu a které od vybraných ISV partnerů. Mezi první "zmapované"
oblasti patří odvětví komunikace či řízení lidských zdrojů. Během následujícího
roku hodlá Oracle vyvíjet a publikovat mapy řešení pokrývající odvětví od
letectví až po veřejné služby i meziodvětvových řešení včetně CRM a SCM.
Celkově by mělo být k dispozici cca 20 map. Od nezávislých výrobců softwaru,
kteří mají být zahrnuti do Solution Maps, bude vyžadováno splnění sady určitých
kritérií. Mapy by například měly indikovat, kteří ISV mají ověřenou integraci s
produkty Oraclu. Partneři zahrnutí v těchto mapách pak budou těžit ze zvýšené
viditelnosti i z toho, že mapy jasně naznačí, kde a jak poskytují partnerská
řešení přidanou hodnotu k aplikacím Oraclu.(wep) 6 1590

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.