Oracle: Více než jen databáze

Uvedení nové verze databáze Oracle9i by mohlo znamenat zlom při budování rozsáhlých transakčních systémů podporuj


Uvedení nové verze databáze Oracle9i by mohlo znamenat zlom při budování
rozsáhlých transakčních systémů podporujících webové stránky určené pro
elektronické obchodování. Největší novinkou verze 9i je architektura nazvaná
"Cache Fusion", umožňující vytváření počítačových clusterů, na kterých běží
databáze i příslušné aplikace. Další počítače přitom mohou být přidávány bez
nutnosti změn v datech či aplikacích. Novinkou je také program nazvaný Oracle
Personalization, který analyzuje současné i minulé interakce uživatelů s
databází. Na základě preferencí, zájmů apod. potom doporučuje databázi, jaká
příbuzná data může uživateli nabídnout. Účelem personalizačního softwaru je
také cílené oslovování určité skupiny uživatelů, jako např. zákazníků
elektronických obchodů, s informacemi a nabídkami specificky připravenými podle
jejich potřeb či zájmů. Podle slov Oraclu by tato aplikace neměla nijak
ovlivnit výkonnost databáze.
Plánovací funkce umožňují webovým administrátorům vytvářet rozdílná
doporučující schémata pro různé časové periody nebo různé marketingové kampaně.
Databáze 9i také disponuje možností "single sign-on" (jednotné přihlášení),
která zajišťuje jednotnou autentizaci (ověření identity) uživatele pro přístup
ke všem aplikacím a datům uloženým v různých databázích. Pro poskytovatele
aplikačních služeb přidal Oracle funkce umožňující zabezpečený přístup množství
uživatelů do jedné společné databáze. Poskytovatel služeb může označit data,
která budou přístupná jen určené skupině uživatelů. Příbuzná funkce zajišťuje
zakódování vybraných dat, jako jsou např. čísla kreditních karet, tak aby k nim
neměl přístup ani databázový administrátor.
Sada dalších vlastností nové databáze jí zajišťuje vyšší inteligenci při
optimálním využívání dostupných pamětí, procesorů a diskových kapacit, což
snižuje zátěž administrátorů.
Převratné cachování
Úplné zhodnocení všech technologických inovací sice nebude možné dříve, než
Oracle uvolní databázi do volného prodeje, což bude nejdříve začátkem příštího
roku, avšak už dnes se můžeme na některé novinky blíže podívat.
Architektura nazvaná Cache Fusion (volně přeloženo jako slučování vyrovnávacích
pamětí), představená začátkem října na konferenci Oracle OpenWorld, umožní
firmám spojovat dohromady množství počítačů, přidávat další procesory, paměť a
diskové jednotky, v závislosti na růstu transakční zátěže a počtu koncových
uživatelů databáze. Speciální kód Cache Fusion zajišťuje automatické sdílení
administrativních informací mezi počítači v clusteru a provádí potřebné
konfigurace tak, aby zajistil obsloužení rostoucí zátěže databáze.
Roger Bamford, hlavní databázový architekt Oraclu, prohlašuje, že nové
technologie přinesou zákazníkům prakticky neomezené možnosti v oblasti budování
databázových clusterů. Tvrdí, že je umožní realizovat mnohem levněji než s
využitím konkurenčních technologií. Oracle v současnosti vlastní nebo má
zažádáno o celkem 27 patentů týkajících se architektury Cache Fusion, které
byly vyvíjeny téměř 5 let.
Podle Bamforda mají současné metody škálování databází významná omezení. Do
multiprocesorových serverů je sice možné přidávat další procesory, paměti či
ukládací zařízení, avšak tyto systémy jsou omezeny kapacitou paměťové sběrnice,
která přenáší data uvnitř počítače. Jiný přístup spojuje počítače do skupiny se
sdílením disků např. Oracle Parallel Server je verze databáze určená pro
sdílení disků. Tento přístup je vhodný pro aplikace, které hlavně čtou data,
jako např. software pro podporu rozhodování. Ale při transakčních aplikacích
mohou interakce mezi pamětí a disky snižovat výkon, zvláště když se zvyšuje
zátěž serveru a počet přístupů.
Třetí možností je využití oddělených počítačů, kdy každý má své vlastní disky.
Nicméně tento přístup vyžaduje složité rozdělování databáze, které se stává
ještě komplikovanějším se zvyšujícím se objemem databáze a s tím, jak transakce
vyžadují data z různých částí databáze.
Jednoduché řešení
Řešení Oraclu je až podezřele jednoduché. Skupina nezávislých počítačů spolu
komunikuje pomocí vysokorychlostního propojovacího zařízení. Speciální kód
potom umožní těmto počítačům sdílet data jejich přesouváním z jedné vyrovnávací
paměti do druhé. To eliminuje potřebu toho, aby jeden počítač nejprve zapsal
data na disk a druhý si je poté přečetl, což samozřejmě přináší úsporu času.
Výkon může být zvýšen jednoduše přidáním dalších počítačů do clusteru.
Největším problémem bylo vytvoření složitého algoritmu, který zajistí, že při
výpadku některého z počítačů nedojde ke ztrátě dat. "Vymyslet tento algoritmus
nám trvalo doslova roky," říká Bamford. "Schopnost rozšiřovat výkon databáze,
aby obsloužila vzrůstající počet přístupů, je kritická obzvlášť pro internetové
stránky nabízejí elektronické obchodování," tvrdí Richard Winter, prezident
společnosti Winter Corporation, která se specializuje na návrhy velkých
databází. "Dnešní e-commerce stránky jsou updatovány velkým počtem uživatelů.
Provozování databáze na velkých multiprocesorových systémech má svá omezení.
Zatímco webový a aplikační server může být replikován, kopírování dat z
webových stránek se silným provozem aktualizací znesnadňuje možnost
škálovatelnosti databáze."
Agresivní konsolidace
Když šéf Oraclu Larry Ellison nazval v roce 1995 PC "směšným zařízením",
přikládali odborníci jeho komentáři více než jen osobní rivalitu vůči šéfovi
Microsoftu Billu Gatesovi. Nicméně, když zopakoval svá slova na letošní
konferenci OpenWorld, lidé poslouchali, jak popisuje přerod Oraclu z dodavatele
databází na plně elektronickou firmu zaměřenou na Internet.
"Software je předurčen k tomu, aby se stal službou," prohlásil Ellison. "Proto
se díváme na všechny poskytovatele aplikací ne jako na protivníky, ale jako na
potenciální zákazníky." Podle Ellisona hodlá Oracle změnit způsob, jakým je
software vyvíjen a prodáván. Prvním poněkud riskantním krokem byla konsolidace
75 různých produktů do dvou webově orientovaných balíků. "Vyvíjíme naše
produkty tak, aby mohly pracovat společně. Je to naprosto odlišný pohled na
svět naprosto odlišný od tradičního integračního modelu," řekl Ellison.
A Oracle dělá vše proto, aby to prakticky dokázal. Podle Chucka Rozwata,
výkonného viceprezidenta společnosti, ušetřil za loňský rok 1 mld. dolarů tím,
že začal využívat vlastní software a proměnil tradiční firmu na elektronickou.
"Fakt, že Oracle využívá vlastní software, je pro uživatele velmi významný,"
říká Rich Niemec, prezident mezinárodního sdružení uživatelů produktů Oracle.
Klíčovým krokem v nové strategii firmy je uvedení databázového a aplikačního
serveru Oracle9i, které v sobě zahrnují přes 75 různých produktů. "Oracle je
dnes mnohem více než jen databázová firma," říká Phil Russom, ředitel pro
oblast business intelligence analytické společnosti Hurwitz Group. "To, o čem
jsem si nedávno myslel, že je nereálným a agresivním plánem na konsolidaci
produktů, se začíná jevit jako dlouhodobě správná vize toho, co je dnes
vyžadováno pro tvorbu robustní a škálovatelné platformy pro internetové
aplikace."
Na druhou stranu produktová konsolidace má i své stinné stránky. Ačkoliv může
zjednodušit licencování a integraci velké části zákazníků, někdo se může cítit
tlačen k nákupu celého aplikačního serveru, když potřebuje jen jeden produkt,
jako např. reportovací nástroj.
Databázový server 9i bude uvolněn do volného prodeje pravděpodobně v březnu
příštího roku, zatímco aplikační server už je dostupný nyní. Betaverze databáze
by se měla objevit ještě letos.
0 3090 / ram

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.