Oracle Web Services Manager přináší jednoduchou správu webových služeb

Správa webových služeb nesestává pouze z monitorování, ale i z dalších důležitých činností, jako je například ...


Správa webových služeb nesestává pouze z monitorování, ale i z dalších
důležitých činností, jako je například řízení přístupu nebo protokolování.

Produkt Web Services Manager od firmy Oracle je platformou pro správu webových
služeb, která všechny tyto funkce nabízí ve srozumitelné podobě a se snadnou
instalací.
Jako většina jiných podnikových řešení má i Web Services Manager složitou
cenovou strategii, která se promítá do komplikovaného ceníku. V době, kdy jsme
dokončovali tuto recenzi, oznámila společnost Oracle akvizici firmy Oblix
(původně se produkt jmenoval Oblix CoreSV), takže cenová nabídka se bude
nejspíš měnit.
Web Services Manager sestává ze tří základních komponent: bran (gateways),
které jsou typicky umístěny na okraji firemní sítě a zprostředkovávají
interakci s vnějšími službami; agentů, již jsou předřazeni webovým službám, a
systému centrální správy používaného ke konfigurování a monitorování systému.

V jádru jednoduchý
Snadná instalace a používání produktu Web Services Manager nám okamžitě
učarovaly. Za posledních 18 měsíců došlo k jeho pozoruhodné konceptuální
modernizaci, přičemž bylo vylepšeno i uživatelské rozhraní. Nové rozhraní pro
správu například nyní kombinuje to, k čemu v předchozí verzi (3.0) musely
sloužit tři samostatné komponenty.
Jakmile systém nainstalujete, nastavení správy webových služeb sestává z
pouhých tří kroků. Nejprve nakonfigurujete brány a agenty a identifikujete je
ve správní konzoli. Za druhé zaregistrujete stávající webové služby pro bránu
nebo agenta. Je to tak snadné, jako zadat do správní konzole URL pro WSDL této
služby. Web Services Manager také může klást dotazy a importovat popisy
webových služeb z jednoho nebo z více registrů UDDI (Universal Description
Discovery and Integration, získáte tak přehled, jaké služby jsou k dispozici).
Nakonec pro každou webovou službu použijete správní konzoli ke konfiguraci
politik a alarmů. Alarmy můžete vytvořit se specifickými podmínkami, jako je
zpoždění (latency), dostupnost (availability), výpadek (failure) a pokus o
neoprávněný přístup. Hlášení přitom může mít podobu e-mailové výstrahy nebo jen
jednoduchého varování zobrazeného systémovou konzolí. Alarmy také mohou spustit
akci, která přesměruje zprávy SOAP (Simple Object Access Protocol) na jiné
služby.
Řídicí konzole u každé webové služby monitoruje také výkon. Grafické rozhraní
zobrazuje veškeré statistiky včetně zabezpečení dat, jež zahrnují položku
neoprávněných pokusů o přístup. Dále jsou například k dispozici hodnoty o
průměrné chybovosti a o průměrném zpoždění registrované služby. Můžete se
přitom doslova "ponořit" do grafu (je k dispozici pro každou službu), a zjistit
tak statistiku konkrétních operací. Monitorovací služby lze samozřejmě
nadefinovat dle vašich aktuálních potřeb.

Všechno řídí strategie
Většina organizací chce mít jistotu, že webové služby využívané vně firmy jsou
bezpečné. Pokud se toho týče, používá Web Services Manager trvale soubor
politik, které aplikuje na každou zprostředkovávanou webovou službu. Politika
je přitom vyžadovaná jak na bránách, tak u agentů a je řízena prostřednictvím
Policy manažera, který je součástí správní konzole.
Celková politika je "vyrobena" z řady kroků. Web Services Manager obsahuje
množství již předdefinovaných kroků, přičemž uživatelé si také mohou sestavit
své vlastní. Ty již v produktu zahrnuté nabízejí například kódování,
dekódování, podepisování zprávy, ověření podpisu, autentizaci, řízení přístupu,
přihlašování atd.
Jednotlivé kroky politiky jsou pak sestaveny do kanálů. Jakákoli daná služba
může mít až čtyři kanály, které odpovídají fázím přenosu SOAP zpráv: před
žádostí (pre-request), žádost (request), odpověď (response) a po žádosti
(post-request). Systémoví administrátoři mohou z kanálů vytvořit standardní
sadu šablon a poté tu stejnou použít na jinou službu. Tím zajistí, že politiky
budou v celé organizaci stejné. Politiky navíc mohou být označeny verzemi,
takže pokud to situace vyžaduje, lze se snadno vrátit k té předchozí.

Škálovatelná architektura
Architektura produktu Web Services Manager je velmi dobře škálovatelná. Agenty
a brány můžete podle potřeby nasazovat tak, abyste vyhověli požadavkům na výkon
a nemuseli se přitom vzdát centrální správy a monitorování systému. Kromě http
a https mechanismů přenosu Web Services Manager podporuje i JMS (Java Message
Service), IBM MQSeries a Tibco BusinessWorks.
Zatímco instalace a použití produktu Web Services Manager byly snadnou
záležitostí, jeho webové grafické rozhraní by dle našeho názoru potřebovalo
trochu vylepšit. Některé nešikovné věci by se přitom daly snadno napravit.
Například když vytváříte nějaké pravidlo pro hlášení, musíte pomocí vyjmutí a
vložení dostat jeho proměnné do těla e-mailové zprávy. Pomocí jediného kliknutí
by to bylo mnohem snazší.
Jinak je ale jeho grafické rozhraní pro daný účel typické a funguje bezchybně.
Ovšem Google a jiné vyhledávače dokazují, že tenký klient a bohaté grafické
rozhraní nemusejí být vzájemně se vylučující pojmy. Jsou to ale jen drobnosti.
Podstatnější je cena. Produkty z kategorie firemních řešení, jako je Web
Services Manager, jsou tak nákladné, jako by správu webových služeb potřebovaly
pouze velké organizace. Nedostatek dostupných řídicích produktů zřejmě brzdí
využití webových služeb právě tam, kde k inovacím dochází nejčastěji v malých
firmách. I tak je Web Services Manager vyspělý produkt, připravený k nasazení.
Pokud zrovna zavádíte webové služby a hledáte způsob, jak je konzistentně
zabezpečit a spravovat, a přitom regulovat jejich rozsah, přijdete na to, že
Web Services Manager vyhovuje vašim potřebám.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.