Oracle8i for Windows NT

Každá organizace za dobu své existence nashromáždí značné množství často velmi cenných dat. Zodpovědní pracovní...


Každá organizace za dobu své existence nashromáždí značné množství často velmi
cenných dat. Zodpovědní pracovníci jsou tak dříve či později postaveni před
problém, jak s těmito daty naložit. V dnešní době nemá smysl uvažovat o jiném
způsobu řešení, než jaké nabízejí nejrůznější databázové systémy. Pokud to se
zpracováním dat myslíte skutečně vážně, tak si určitě vyberete některý z
databázových serverů. Jejich výhodou oproti jednoduchým PC databázím je zejména
rychlost a spolehlivost. Mezi nejznámější a nejrozšířenější produkty této
kategorie patří již řadu let aplikace firmy Oracle.
Nejnovějším přírůstkem do rodiny databázových serverů je Oracle8i, který byl
speciálně navržen pro vývoj a provoz aplikací na Internetu. Tento nový produkt
navazuje na úspěšnou technologii databáze Oracle8, ale přináší navíc řadu
nových funkcí usnadňujících vytváření dynamických intranetových a extranetových
aplikací. Součástí produktové řady Oracle8i jsou 4 samostatné produkty Oracle8i
Lite (odlehčená verze pro přenosná zařízení), Oracle8i Personal Edition
(jednouživatelská verze určená zejména pro vývojáře), Oracle8i a Oracle8i
Enterprise Edition, kterou jsem použil pro testování.
Databázový server
Nejrozšířenějším databázovým modelem současnosti je relační model. Jednou z
důležitých charakteristik těchto systémů je skutečnost, že fyzická struktura
databáze (určité soubory na disku, do kterých se ukládají data) je před
uživatelem skryta. Uživatel vidí pouze logickou strukturu dat (databázové
tabulky). Oracle rozšířil tento model na objektově-relační model, který
umožňuje uživatelům definovat typy objektů určením struktury dat a metod práce
s nimi. Oracle8i podporuje uživatelské metody vytvořené v Javě, jazyce PL/SQL
nebo 3GL a objektové pohledy či příkazy odpovídající SQL3. Standardem při práci
s relačními databázovými systémy je jazyk SQL. Oracle8i používá implementaci
SQL odpovídající normě SQL2 (ANSI/ISO SQL92) na vstupní (Entry) úrovni, s
četnými přesahy do dalších 3 úrovní.
Vývojáři aplikací určitě uvítají širokou podporu Javy. JVM je nyní integrován
přímo do databázového serveru Oracle8i. Výsledkem je, kromě zvýšení
spolehlivosti a rychlosti, možnost v databázi psát, ukládat a spouštět
libovolný Java kód. V tomto jazyce lze nyní vytvářet i uložené procedury,
triggery a funkce. Oracle8i dále podporuje jazyk SQLJ, který umožňuje do kódu v
jazyce Java snadno vložit SQL příkazy a komunikovat tak s databází.
Další zajímavou technologií, která bohužel zatím není běžnému zákazníkovi
dostupná, je Oracle iFS (Internet File System) spojující vlastnosti databáze a
tradičního souborového systému. Díky iFS mohou být do databáze snadno ukládány
soubory libovolného typu pouhým přetažením v prostředí některého ze
standardních nástrojů pro práci se soubory (např. Průzkumníka). Komponenta
interMedia zase rozšiřuje Oracle8i o možnost správy multimediálních dat.
Aplikace tak mohou snadno přistupovat k textovým, obrazovým, zvukovým a video
informacím.
Instalace...
... je prvním krokem ke zprovoznění celého systému. Hardwarové nároky
databázového serveru jsou v porovnání s kancelářskými aplikacemi mnohem větší,
ale to lze u tohoto typu softwaru očekávat. K instalaci potřebujete server s
operačním systémem Windows NT (na trhu jsou dostupné i verze pro další
platformy), s procesorem Pentium 133, 96 MB RAM (typická instalace) a 720 MB
diskového prostoru (včetně počáteční databáze a dokumentace). Patříte mezi
začátečníky v oblasti databází? Tak jistě uvítáte možnost automatického
vytvoření počáteční databáze v průběhu instalace. Vytvoření této databáze
nevyžaduje žádný zásah uživatele, a přesto obsahuje všechny komponenty potřebné
pro další práci uživatelské účty, tabulkové prostory (tablespace), datové
soubory, soubor s inicializačními parametry, soubory transakčního žurnálu (redo
log files), řídicí soubor a systémový katalog (data dictionary).
Posledním krokem instalace je konfigurace softwaru Net8, který zajišťuje
komunikaci mezi klientskou aplikací a databázovým serverem nebo mezi více
servery navzájem. Pro správnou funkci této části systému je nutné na serveru i
na pracovních stanicích vytvořit několik konfiguračních souborů. Správa databáze
Oracle8i obsahuje celou řadu nástrojů určených pro správu a údržbu databázového
systému. Nejdůležitější z nich Oracle Enterprise Manager se dodává na
samostatném CD-ROMu. Tato aplikace představuje základní rozhraní pro provádění
všech administrátorských úkonů. Prostřednictvím OEM se můžete připojit k
libovolné databázi v síti a spustit řadu nástrojů určených pro řízení dílčích
operací (např. vytváření a rušení objektů, spouštění a ukončování běhu
databáze). Nově lze OEM spouštět i z prostředí prohlížeče webových stránek.
Oracle8i nabízí i poměrně těsnou integraci s prostředím operačního systému
Microsoft Windows NT. Z nástrojů používaných při správě NT serveru můžete
použít Control Panel (dialog Services ovládání některých služeb), Event Viewer
(monitorování událostí souvisejících s činností databáze), Performance Monitor
(sledování některých výkonnostních parametrů databázového serveru), Registry
Editor (změna řady konfiguračních parametrů), User Manager (např. nastavení
databázových rolí) a Microsoft Management Console (součástí instalace je snapin
s názvem Oracle Administration Assistant for Windows NT).
Další zjednodušení správy databázového systému přináší celá řada průvodců,
které výrazně urychlují provádění některých operací vytvoření databáze, migraci
dat ze starší verze, konfiguraci síťového prostředí atd.
Závěr
Na trhu databázových technologií dnes jen stěží najdete produkt, který by
nabízel takový rozsah funkcí jako Oracle8i. Mezi přednosti tohoto systému patří
především výkonnost a spolehlivost databázového serveru, podpora
"internetových" technologií a široká nabídka kvalitních nástrojů
zjednodušujících správu a údržbu celého systému.

9 1690 / orn

WebDB
V dnešní době je zhruba polovina webových stránek generována dynamicky na
základě informací poskytovaných nějakým databázovým systémem. Na trhu existuje
celá řada nástrojů, které umožňují vytvářet aktivní stránky, ale většina z nich
vyžaduje jistou míru programátorských znalostí. Firma Oracle nyní nabízí řešení
tohoto problému v podobě nástroje WebDB 2, který je jednou z volitelných
komponent systému Oracle8i.
Oracle WebDB je vývojové prostředí pro tvorbu internetových aplikací nabízející
rychlý a jednoduchý způsob, jak vytvářet dynamické webové stránky založené na
datech z databáze s použitím standardního webového prohlížeče. Ke své práci
potřebuje 3 samostatné komponenty prohlížeč webových stránek, databázi Oracle
(verze 7.3.4, 8.0.5 nebo 8i) a webový server. Jako webový server lze použít
jednoduchý server (lightweight listener) dodávaný s databázovým serverem,
libovolný HTTP server podporující rozhraní CGI (např. Microsoft IIS, Netscape
Enterpise Server, Apache) nebo cartridge pro Oracle Application Server.
Jedinou aplikací, kterou vývojář potřebuje mít na svém počítači, je standardní
prohlížeč webových stránek. Uživatelské rozhraní tohoto vývojového nástroje je
totiž představováno sadou dynamicky generovaných HTML stránek. Operace na
straně serveru zajišťuje databáze Oracle, která zároveň slouží jako centrální
sklad pro všechny komponenty WebDB. Jazykem použitým pro vytváření aplikací je
PL/SQL, jenž je standardní součástí oraclovských databází. Jeho použití je pro
obyčejného uživatele zcela transparentní, ale zkušený vývojář může ručně
napsanými skripty rozšířit kdykoliv funkčnost celého systému.
Aplikace vytvořená pomocí WebDB se skládá z několika
typů funkčních celků (komponent), mezi které patří např. formuláře, menu,
sestavy, grafy či kalendáře. Nejedná se o nic jiného, než o obyčejné webové
stránky, jejichž obsah je založen na datech uložených v databázi. Některé
stránky (např. sestavy) slouží k zobrazení informací v grafické podobě, jiné
(formuláře) poskytují rozhraní určené k úpravě dat v databázi.
Vlastní tvorba jednotlivých komponent probíhá velmi rychle za pomoci průvodce,
který
nejprve prochází jednotlivé části odpovídajícího SQL příkazu a umožní vám
nastavit požadované parametry. Na závěr máte ještě možnost upravit způsob
zobrazení v prohlížeči. Tak např. při vytváření formuláře pro zadávání dat je
třeba vybrat databázovou tabulku, sloupce z této tabulky (včetně nastavení
pořadí a zobrazovaného textu) a nastavit parametry pro zobrazení celého
formuláře. Vše se odehraje na několika stránkách během pár minut. Navíc má
WebDB implementovánu správu verzí jednotlivých uložených objektů. Můžete se
tedy kdykoliv vrátit k některé z předchozích verzí.
Ke zrychlení práce při vývoji aplikací přispívá také možnost vytvářet tzv.
sdílené komponenty, které lze kdykoliv znovu použít. Jedná se především o
hypertextové odkazy, seznamy hodnot, skripty v jazyce JavaScript a uživatelské
šablony. Součástí WebDB jsou i nástroje určené pro správu uživatelů,
monitorování provozu aplikací a prohlížení či vytváření jednotlivých
databázových objektů (tabulek, pohledů, triggerů atd).
Oracle WebDB představuje vývojový nástroj, který je vhodný pro úplné
začátečníky i pro profesionály. První z nich je schopen vytvořit jednoduchou
databázovou aplikaci bez jakýchkoliv znalostí jazyka HTML nebo SQL. Na druhou
stranu profesionál ušetří spoustu času, který může věnovat optimalizaci
aplikací nebo jiným činnostem. Pokud tedy hledáte vhodný nástroj pro tvorbu
databázových aplikací pro Web, určitě byste neměli zapomínat na řešení nabízené
společností Oracle. Ta
vyšla vstříc zákazníkům balíkem Starter Pack, který obsahuje 5uživatelskou
verzi Oracle 8i i s WebDB.
SHRNUTÍ
Oracle8i + WebDB
Špičkový SQL server s vývojovým prostředím pro tvorbu databázových aplikací pro
Internet
Plus: výkon, spolehlivost, nástroje pro správu systému, jednoduchost použití
Minus: nezaznamenali jsme
VIRKLIS, Praha
Tel./fax: 02/70 26 65 jakub@anet.cz; www.symantec.com
Cena (vč. DPH): 22 785 Kč
(Starter Pack)
Platforma:
Windows 95, 98, NT 4.0

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.