Orange opouští 3G

Orange zrušil ve Švédsku plány na budování a provoz třetí generace mobilních sítí. V oficiálním dopise Orange tvr...


Orange zrušil ve Švédsku plány na budování a provoz třetí generace mobilních
sítí. V oficiálním dopise Orange tvrdí, že odchod je reakcí na postoj švédské
vlády, která nechtěla prodloužit termín pro dokončení 3G mobilní sítě o tři
roky na konec roku 2006. Orange se přitom odvolával na problémy s povoleními na
instalaci stožárů, nedostatek 3G vybavení, finančně slabý trh a mizivou
poptávku po mobilních datových službách.
Švédská vláda ovšem trvala na dodržení licenčních podmínek, na jejichž základě
měl operátor poskytovat služby 8,86 milionu obyvatel (99,98 % populace) do
konce roku 2003.
Na rozdíl od řady evropských zemí neaplikovalo Švédsko rozdělení 3G licencí
formou aukce, ale zorganizovalo "soutěž krásy". Na jejím základě získali
licence operátoři, kteří předložili nejatraktivnější nabídky. Cena samotné
licence pak činila v přepočtu 11 tisíc dolarů. Výsledkem bylo, že firmy nebyly
pod tlakem, aby vytvořily realizovatelné nabídky všechny přišly s rychlým a
úplným pokrytím.
Stejně jako Orange podal ve Švédsku žádost o odklad zprovoznění 3G sítě do roku
2005 také Vodafone, který v žádosti uvedl podobné důvody. Další dva švédští 3G
operátoři HI3G Access a Tele2 zatím pracují na splnění termínu do konce
letošního roku.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.