Organizace požadují konsolidované BI sady

Neexistuje žádný státní předpis týkající se softwaru, datových elementů atd. Informace o jednotlivých případech ...


Neexistuje žádný státní předpis týkající se softwaru, datových elementů atd.
Informace o jednotlivých případech je tedy velmi obtížné integrovat," říká
Basto. "Naším prvním krokem je pokusit se nalézt společné rysy, jako třeba
najít specifický, unikátní identifikátor pro pachatele."
Nicméně Basto očekává, že první integrovaná BI aplikace pro soudní správu bude
v provozu na konci tohoto roku. Aplikace, jež bude označována jako Judicial
Inteligence (Justiční inteligence), bude implementována pomocí sady Business
Objects XI a také bude pro tagování a ukládání dat používaných aplikacemi pro
správu soudních případů využívat technologii XML. Je plánováno, že XML bude
rovněž využito pro analýzu obsahu dokumentů. Software Business Objects SA také
soudním institucím poskytne jediný nástroj pro reporting, dotazování a analýzu,
který bude umístěn ve vrstvě nad stávajícími aplikacemi.
Basto je přesvědčen, že výhody a přínosy konsolidace soudních aplikací pro
reporting a analýzu budou značné: "Existuje mnoho úrovní soudů, četné agentury
a spolupracující kanceláře, stejně jako několik exekutivních a legislativních
agentur, které by tyto informace mohly dobře využít." S nástroji BI budou
například administrátoři soudů schopni snáze odhalit problémy. "Mohli by si
vytvořit statistiky o celkovém počtu případů a analyzovat je tak, aby
příslušným pracovníkům poskytli argumenty pro zvýšení počtu soudců," popisuje
Basto.
Je však pravděpodobné, že pokoušet se zavést jediný nástroj pro reporting,
dotazování a analýzu v jakékoliv heterogenní, geograficky rozptýlené organizaci
bude obtížné. Není proto příliš velkým překvapením, že jediný BI systém má v
současnosti jen málo podniků. Jednou ze stinných stránek přechodu z
jednotlivých nástrojů na konsolidované BI je, že ne všichni uživatelé chtějí
používat novou aplikaci.
"Obecně vzato je standardizace na jedinou BI platformu dobrou myšlenkou," říká
Kurt Schlegel, analytik společnosti Gartner. "Nicméně jen málo organizací to
zatím skutečně udělalo. Většina je spoutána politickými okolnostmi ohledně
nahrazení nástroje nasazeného v existujících projektech ve jménu standardizace
jiným."
Podle průzkumů prováděných společností Forrester Research disponuje většina
velkých organizací mezi 5 a 15 nástroji pro reporting a analýzu. "Konsolidace
tedy znamená odejmout technologie, o nichž jsou uživatelé přesvědčeni, že jsou
pro jejich úlohy nejvhodnější," vysvětluje Keith Gile, analytik Forresteru.

Kombinování funkcí
Konsolidované produkty kombinují takové funkcionality, jako jsou OLAP (Online
Analytical Processing), data mining, standardizované reporty, generování
zákaznických reportů, dotazování koncových uživatelů, vizuální analytické
nástroje, dashboardy či přehledy výsledků (scorecards) pro vedení všechny tyto
funkce jsou využívány pro sledování klíčových výkonnostních metrik. BI může
také obsahovat nástroje pro extrakci nebo transformaci dat, sloužící k
přesouvání dat do datových skladů. K dispozici jsou i integrační adaptéry
určené pro přímé připojení ke konkrétní aplikaci či databázi. Obecně však BI
systémy spadají do jedné ze dvou typických kategorií: data mining/analýza a
business reporting.
"Každá z těchto kategorií slouží velmi odlišným skupinám uživatelů," říká Gile.
"Jestliže však obě spojíte do jedné platformy, mohlo by vaše reportingové
řešení potenciálně využít některých metadat nebo možností integrace, jež jsou
zahrnuty v analytických nástrojích."
Dalším důvodem pro zavedení jednotného BI systému jsou dlouhodobé úspory
nákladů. "S jedinou platformou můžete také využít výhody cachování či
clusteringu a rovněž blade technologie," říká Gile. "Při správě jednoho BI
prostředí lze skutečně dosáhnout významných úspor z rozsahu."
Konsolidace BI může firemním uživatelům poskytnout i přístup k
sofistikovanějším schopnostem reportingu a dotazování, a vedení společnosti tak
dá lepší pohled na aktuální provozní data prostřednictvím uživatelsky
přívětivých dashboardů.
"Organizace se chtějí dívat na své zákazníky, zaměstnance a procesy z
jakéhokoliv úhlu a obvykle musejí pohled získávat z více databází," říká Eric
Rogge, viceprezident a ředitel výzkumu společnosti Ventana Research,
konzultační firmy zaměřené na oblast správy podnikové výkonnosti.
Přede dvěma lety vedení společnosti Mueller, výrobce prefabrikovaných ocelových
staveb, chtělo namísto standardních měsíčních reportů generovaných
reportingovým systémem firmy získat flexibilnější možnosti reportingu pro
klíčové finanční metriky. Rovněž by uvítali větší konzistenci dat vycházejících
ze tří back-office systémů.
V témže roce Mueller implementoval sadu Cognos Performance Applications pro
finanční plánování a analýzu. Systém extrahoval data z back-endové databáze J.
D. Edwards pomocí (předem připraveného) integračního softwaru Cognos. IT
personál Muelleru provedl určitou činnost týkající se integrace, aby jejich
zaměstnanci mohli extrahovat data ze dvou dalších zákaznických aplikací
používaných pro reporting a analýzu. Výsledkem integrace byl unifikovaný
reportingový systém, který byl schopen identifikovat trendy a poskytovat
historická data stejně jako data získávaná metodou Balanced Scorecard to vše za
účelem srovnání výsledků Muelleru s jeho cíli a nejlepšími praktikami odvětví.
"Předtím jsme museli provádět spoustu dvojitých kontrol, abychom se ujistili,
že informace v jednom reportu odpovídala údajům v jiném. Nyní jsou všechny na
jednom místě," popisuje Mark Lack, manažer plánování a finanční analýzy v
Muelleru. "Dostáváme tak jenom jednu verzi informací. Plánovaná migrace na
novou sadu Cognos 8 poskytne také dodatečné možnosti reportingu pro výrobní
procesy," dodává.
Když zaměstnanci, nebo dokonce zákazníci potřebují lepší informace, než
dostávají ze stávajících nástrojů, mohou přechod k integrovanému BI spíše
popohnat než brzdit. Pracovníci ve společnosti The Hillman Group, výrobce a
distributora ryteckého vybavení s obratem 380 milionů dolarů, byli přímo
"hladoví po informacích", než pro ně mateřská firma zavedla BI nástroje, jak
říká její CIO Jim Honerkamp. "Firma se dramaticky rozrostla tak, že její
velikost převýšila schopnosti IT podávat relevantní informace," vysvětluje.
Firma Hillman Group koupila podnikový BI produkt WebFocus společnosti
Information Builders a napojila jej na back-endový systém J. D. Edwards a dvě
zákaznické aplikace. Firma produkt využívá k tomu, aby analyzovala finanční
data, jako jsou objednávky zákazníků a náklady, a plánuje jej využít i pro
geografickou analýzu, aby tak optimalizovala distribuční proces. "Nyní jsme
schopni dělat lepší rozhodnutí o kritických problémech, jako jsou náklady na
dopravu a prodej," říká Honerkamp. Dokonce i prezident společnosti zapřisáhlý
zastánce klasických tabulek se stal obhájcem BI poté, co se přesvědčil, že
software je na použití jednoduchý a produkuje přesné výsledky.

Tlak zákazníků
Pro společnost Stuart Maue Mitchell & James, auditorskou firmu, to byl tlak ze
strany několika jejích největších zákazníků předních právních firem, co ji
motivovalo k tomu, aby v roce 2004 koupila produkt Oracle Business Intelligence
10g a Oracle Portal a vybudovala datový sklad fakturačních dat zákazníků.
"Byla to opravdu otázka udržení klientů," říká Bradley Maue, viceprezident IT a
vývoje systémů. "Několik našich velkých zákazníků vědělo, co tento druh
nástrojů dokáže, a začalo po nás vyžadovat, abychom je rovněž implementovali."
Nyní mohou klienti přistupovat k záznamům o poplatcích a k dalším účetním datům
uloženým v datovém skladu od Oraclu a analyzovat je. BI nástroje od Oraclu
mohou využívat přes portál nebo importovat data do svých vlastních excelovských
tabulek.
Zaměstnanci firmy Stuart Maue nyní uvedené nástroje používají také k tomu, aby
jim poskytly lepší analýzu a audit pro zákazníky. "Je to pro nás velký krok
kupředu oproti starým časům," říká Maue. "V období, než jsme měli k dispozici
BI, jsme statistickou analýzu prováděli minimálně a převážně pomocí tabulkových
procesorů. A databáze byla schopná produkovat jenom reporty založené na kódech."
"Ve floridském Broward County School District, šestém největším školním okrsku
v USA, je cílem zajistit učitelům a administrátorům, aby měli na dosah přístup
k datům, jež jim umožní lepší rozhodování," říká Phyllis Chasser, analytik
zodpovědný za datový sklad tohoto okrsku. Pokud jde o minulý rok, tento cíl byl
z velké části splněn díky webovému BI portálu, který zaměstnancům škol a
rodičům poskytuje přístup k informacím o provozu škol a o výsledcích studentů.
Učitelé mohou například procházet záznamy o prezenci jednotlivých studentů a
jejich známky, zatímco rodiče mohou sledovat prospěch svých dětí.
Myšlenka zavedení systému, který je založen na Business Intelligence Platform
společnosti Hyperion Solutions, se poprvé objevila v roce 1996, když si
administrátoři uvědomili, že okrsek má spousty cenných dat uložených na
stovkách systémů AS/400 roztroušených v různých lokalitách, ale nedisponuje
žádným dostatečně rychlým způsobem, jak nad nimi vytvářet reporty. "Museli jste
podat žádost a čekat, až někdo napíše program nebo vytvoří report," popisuje
Chasser. "O týden později jste informaci možná dostali, byla však už napůl
zastaralá."
Díky grantu IBM Reinventing Education Grant přesunula Broward County svá data
ze systémů AS/400 umístěných ve školách do centralizované databáze na serveru
IBM iSeries a přístup k informacím získala pomocí webového portálu Hyperion.
Broward si Hyperion vybral, jak vysvětluje Chasser, především pro jednoduchost
použití, obzvláště pro netechnické nebo technicky jen částečně vzdělané
uživatele. Zatímco většina lidí používá pro vyhledávání informací webové
rozhraní, sofistikovanější dotazování a analýza je prováděna přes rozhraní
plnohodnotného klienta.
Také v organizaci Blue Cross and Blue Shield bylo cílem zajistit, aby byla data
pohotově dostupná zaměstnancům. Tato zdravotní pojišťovna implementovala systém
Business Objects XI, který disponuje funkcí "Intelligent Question"
(inteligentní dotaz), jež uživatelům dovoluje vytvářet dotazy prostřednictvím
navigace a voleb v sérii rozbalovacích menu.
"Jde o řízené kladení otázek," vysvětluje Erik Brokaw, architekt podnikových
systémů instituce. "Například když chce viceprezident vědět, které skupiny
zaměstnanců patří mezi prvních deset podle příjmů za poslední čtvrtletí roku
2005, může použít menu. S tím, jak provádí volby, se současně mění i otázka."

Webové služby a BI
Jakmile se BI stane v segmentu velkých organizací obecně přijatelným, některé z
firem by mohly zjistit, že využívají více konkurenčních produktů. To je
obzvláště pravděpodobné u těch, které jsou zapojené do fúzí a spojování firem.
Proto jsou za klíč k zajištění dlouhodobé kompatibility BI považovány otevřené
standardy a webové služby.
Desmond Lownds, softwarový inženýr skupiny zabývající se architekturou v
instituci CHG Healthcare Services (ta se zabývá personálním obsazováním ve
zdravotnictví), se vyhnul proprietárním BI produktům ze strachu, že nebude mít
k dispozici dostatečnou podporu otevřených standardů. Namísto toho CHG používá
pro reporting open source javové nástroje od společnosti JasperSoft a také
zákaznickou webovou aplikaci, jež zobrazuje indikátory vytažené z transakčního
systému AS/400 a z datového skladu. Lownds také očekává, že pro dodatečnou
reportingovou a OLAP funkcionalitu budou implementovat open source systém
Pentaho Business Platform. "Naše infrastruktura musí být adaptabilní," říká
Lownds. Za poslední čtyři roky jsme realizovali čtyři fúze a očekáváme, že
dojde k dalším."
"Výrobci BI berou tento zájem na vědomí a přistoupili k tomu, že do svých
systémů přidávají podporu pro webové služby," říká Gile z Forresteru a dodává,
že mezi poskytovateli BI, kteří se vydali tímto směrem, patří třeba Cognos,
Hyperion, Information Builders a Actuate.
Takto by sady BI mohly být dostatečně otevřené pro kombinované nákupy firem,
které chtějí dát různým uživatelským skupinám ty nejlepší nástroje svého druhu
pro úlohy, jež provádějí. "Tím, že výrobci otevřou více funkcí prostřednictvím
webových služeb, zjednodušují začlenění svých produktů mezi aplikace firem SAP,
Oracle či IBM," říká Gile. "Jednotlivé části BI tak můžete získat, odkud
chcete. Jde o fundamentální změnu oproti stavu, jaký zde byl před třemi nebo
čtyřmi lety." Rogge z Ventany souhlasí. "Budeme se setkávat s větší mírou
integrace dat, poskytované přímo v rámci produktů, než dříve a jednou z možných
cest jsou právě webové služby."


Open source a business intelligenceSnad jakýkoliv typ aplikace má v dnešní době
svého zástupce také v komunitě open source a ani BI není žádnou výjimkou.
Open source BI produkty nabízejí takové společnosti jako Pentaho, JasperSoft
nebo BizGres Project sponzorovaný firmou Greenplum. Také Eclipse Foundation
vyvinula sadu nástrojů Business Intelligence and Reporting Tools, neboli BIRT,
což představuje systém pro webové aplikace.
Nicméně analytici neočekávají, že se organizace na open source BI ihned vrhnou.
Zčásti proto, že organizace s adopcí BI obecně příliš nespěchají. "Ty, které
používají open source BI, mají tendence vyvíjet aplikace vlastními silami,"
říká Eric Rogge, ředitel výzkumu ve společnosti Ventana Research.
Přesto však sleduje, že se open source BI konečně prosazuje. "Nadále se bude
objevovat stále více příležitostí k tomu, aby organizace zvážily open source
jako alternativu ke komerčnímu BI," říká Rogge.
Bernard Golden, CEO konzultační firmy Navica, souhlasí. "Faktem je," říká, "že
BI je velmi drahé. Může vás to stát půl milionu dolarů, než dostanete první
bajt dat," vysvětluje a dodává. "To je právě skvělé na open source. Poskytuje
větší flexibilitu a je nákladově efektivnější."

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.