Orientace ve světě IT

Nakladatelství Management Press zabrousilo svoji publikací Orientace ve světě informatiky do světa informačních technol...


Nakladatelství Management Press zabrousilo svoji publikací Orientace ve světě
informatiky do světa informačních technologií, respektive informačních systémů.
Kniha přitom zpočátku vypadá jako zajímavá směs trendových úvah a poněkud
suchých popisů architektur IS. U některých pojmů je zmíněno více definic
současně, je patrná snaha obsah maximálně precizovat a dosáhnout definic a
popisů, které svojí přesností a úplností nebudou příliš zaostávat za
matematickými větami. Takový byl můj první dojem z celého díla.
Celkem na nás čeká 6 hlavních kapitol (Informace, technologie, systémy; Jak
připravit a uchovávat data; Programové prostředky a jejich využití; Co bychom
měli vědět o technických prostředcích; Možnosti komunikace a komunikační
služby; Rozvoj informačních systémů), jejichž rozsah i charakter se poněkud
liší (psali je ostatně i různí autoři).
Na počátku se krátce zastavíme u významu IT pro vývoj moderního světa (zaměřeno
na ekonomické trendy). Dozvíme se, že od určitého okamžiku přestaly křivky
růstu HDP kopírovat výrobu energie či oceli a hospodářský
rozvoj země se začal primárně projevovat jiným způsobem. Tomu odpovídá i změna
dynamiky jednotlivých segmentů světa IT. Na několika stránkách se zamyslíme nad
platností a relevancí pronášených prognóz (zajímavý výklad několika druhů cyklů
působících dnes v tržních ekonomikách). Tato část je z celé knihy pravděpodobně
nejzajímavější a na rozdíl od zbytku publikace může dát cenné informace
prakticky komukoliv (k upotřebitelnosti dalších částí se ještě dostanu).
Následující část je věnována architektuře informačních systémů. Čeká nás řada
schémat a zkratek (EIS, CAD, CAM, EDI), v této fázi knihy vysvětlených vždy jen
velmi stručně. Sympatický styl, kdy jsou vedle sebe stavěny např. vzájemně se
vylučující informace a několik různých definic, zde postupně mizí.
Máme informační systém, ale zapomínat bychom neměli ani na jeho uživatele.
Takže se podíváme na jednotlivé skupiny uživatelů, včetně požadavků na jejich
kvalifikaci.
Celý druhý (až dosud probrané kapitoly spadaly do oddílu prvního) oddíl knihy
se týká dat, informací a znalostí. Co data jsou a co data nejsou? Co je
kódování, jak se data ukládají a v jaké podobě se prezentují? A protože je řeč
o strukturovaných i nestrukturovaných datech, je pochopitelné, že dříve či
později se dostaneme i k pojmu databáze a projdeme si i její jednotlivé typy.
Vždycky zůstaneme spíše u obecných principů, nebudeme se zabývat konkrétními
produkty a řešeními jednotlivých firem (v jiných kapitolách, např. o softwaru a
hardwaru tomu bude jinak). Velký prostor je věnován navrhování datové základny
a uspořádání velkých datových základen.
Třetí oddíl se zase zaměřuje na software. Budeme postupovat od operačních
systémů, od těch pro osobní počítače až po síťové OS, zastavíme se tedy na
chvíli u architektury klient/server. Čeká nás popis programovacích jazyků,
komunikačních služeb, middlewaru, utilit. Vyjma části o OS je vše až neúměrně
stručné (zejména v porovnání s předcházejícím rozsáhlým oddílem o datech). U
především kancelářského softwaru projdeme přes textové editory a tabulkové
procesory, databáze, programy pro práci s grafikou. Krátce bude řeč o
multimediálních systémech a DTP. Dalšími oddíly jsou Aplikační software,
Možnosti získávání programového vybavení a Vlastní vývoj programových
prostředků.
Potom přijde na řadu hardware a komunikace, na závěr se zase vrátíme k
informačnímu systému a jeho rozvíjení.
Orientace ve světě informatiky není rozhodně publikace lehčího charakteru.
Upřímně řečeno si myslím, že kniha je dobrá spíše jako skripta nebo jako
odpověď na otázku po přesné definici nějakého pojmu, jehož obsah již intuitivně
dávno tušíme. Tedy spíše slovník než zajímavé a poutavé čtení (začátek sliboval
něco trochu jiného).
Nezdá se mi, že by se pomocí publikace mohl někdo něco naučit, spíše si
"sesumírovat" věci už známé. Dokonce mi trochu připomíná příručky, za jejichž
pomoci se skládají zkoušky z předmětů, na které pak člověk po zbytek života
raději nechce moc vzpomínat.
Některé kapitoly jsou zhuštěné natolik, že jsou prakticky nesrozumitelné, jinde
mi text připomínal snahy o precizaci "ať to stojí, co to stojí", což působí
trochu násilně. Některé části (např. ta o WWW) trochu zbytečně znovu opakují
věty, které jsou čtenáři už stejně huštěny do hlavy ze všech stran. To by se
jistě dalo vytknout i řadě dalších kapitol.
Každopádně pod pojmem Orientace ve světě IT bych si představoval něco poněkud
jiného, lehčího a psaného s větším nadhledem. Toto je spíše "stromový" slovník,
který je, uznávám, samozřejmě k orientaci také potřeba.
Poněkud postrádám cílovou skupinu pro publikaci tohoto charakteru. V katalogu
nakladatelství Management Press se píše, že kniha je určena především
"manažerům i dalším praktikům, studentům vysokých škol..." O tom prvním
pochybuji, publikace podle mě spíše míří k lidem, kteří se informačními systémy
zabývají z hlediska akademického. Tedy nikoliv uštvaným manažerům, ale
teoretikům, kteří promýšlejí stále brilantnější definice, studentům VŠ a
různých postgraduálů.
Tím nechci říci, že by zde nebyla celá řada zajímavých informací (ostatně dosti
ojedinělá šíře záběru hovoří za vše), ale uživatelský manuál to není a
vizionářské dílo také ne. Publikaci bych doporučil spíše k nahlédnutí v případě
potřeby než ke kontinuálnímu čtení.
Jen pochválit lze jazyk, přinejmenším ve smyslu absence překlepů a pravopisných
chyb. Totéž se pak týká grafického zpracování a vlastně sazby vůbec.
(Norbert Žid, Helena Benáčanová, Renata Kunstová, Jiří Svoboda: Orientace ve
světě informatiky, vydal Management Press r. 1998, 391 stran, 290 Kč)
8 0411 / pah

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.