Oskarovy hříchy

První článek, který jsme o síti Českého Mobilu v této rubrice takřka před půl rokem otiskli, se zaměřil předevš...


První článek, který jsme o síti Českého Mobilu v této rubrice takřka před půl
rokem otiskli, se zaměřil především na pozitivní stránku této nové sítě.
Článek, který vám přinášíme dnes, vzniká s dostatečným odstupem a bude do jisté
míry protipólem podívali jsme se hlavně na to, co v Oskarově síti skřípe.
Zarážející je, že Oskar stále nedokázal vyrobit mapu pokrytí, která by
odpovídala realitě. Vesměs se zbytečně poškozuje, neboť stále popírá pokrytí v
oblastech, kde je již od ledna. Kuriózní případ je ovšem část trasy Plzeň-
Rozvadov, která na prvních mapách z března byla označena jako pokrytá, avšak na
mapách z května pokrytí chybí. Nejlepším zdrojem informací o pokrytí jsou
nepochybně nezávislé seznamy základnových stanic, které lze najít volně na
Internetu.
Podobně jako jiní operátoři v Česku, byl i Oskar překvapen velkým zájmem o
služby SMS. A proto se občas během špiček stává, že doručení SMS zprávy trvá i
několik desítek minut.
Poněkud chudá je zatím nabídka telefonů v tuto chvíli jich Oskar nabízí 12 a v
nabídce mu chybí mnoho nových modelů. Pro srovnání ve stejný okamžik nabízel
RadioMobil telefonů 32 (jeho nabídka se mění den ode dne).
Problematická je cenová politika. Je paradoxní, že síť Oskara se docela vyplatí
hodně volajícím zákazníkům. U příležitostných zákazníků nejsou úspory již tak
veliké a pro některé předplacené zákazníky může být síť Oskar vyloženě
nevýhodná (například díky první minutě, která je účtovaná vcelku).
Překvapivé je, že Oskar svou cenovou politikou neodbourává některé nešvary
stávajících operátorů. Konkrétně například poplatek za to, že Oskar nebude
poskytovat moje číslo třetím osobám na své informační lince (400 Kč), poplatek
za převod SIM karty (1 000 Kč) nebo přechod z vyššího paušálu na nižší (1 000
Kč). V případě posledních dvou případů se tyto částky vymykají zdravému rozumu,
neboť zákazníkovi nic nebrání požádat o ukončení smlouvy a okamžitě si nechat
zdarma aktivovat novou kartu s nižším paušálem nebo na jiného zákazníka.
Který ze zmíněných případů vyjde Oskara dráž, je zřejmé na první pohled. V
novém ceníku se dokonce objevila položka za "Zvláštní služby oddělení péče o
zákazníky, které jsou jinak přístupné zdarma přes automatický hlasový
systém" (10 Kč).
Zálohy a infoservis
Je také zarážející, že Oskar požaduje zálohu na obyčejné mezinárodní hovory
(nikoliv roaming!) ve výši 5 000 Kč. Význam této zálohy je také pochybný, neboť
zákazník při aktivaci již skládá jednu zálohu na hovorné (minimálně 1 000 Kč).
Proč tedy neumožňuje Oskar každému volat do zahraničí do výše této zálohy?
Udivující byly až dosud také ceny za nabízené mobilní telefony. Jestliže oba
starší operátoři nabízeli nejlevnější předplacenou sadu za 4 000 Kč, u Oskara
vyšla až do minulého týdne na 5 000 Kč s telefonem Ericsson A1018s. Jako
prozření se tedy ukázalo zlevnění tohoto telefonu na 2 999 Kč.
Poměrně palčivým problémem je také péče o zákazníky. Linka OskarKontakt, která
slouží jako prodejní linka produktů Oskara novým zákazníkům, je v provozu
nepřetržitě, ale podpora pro stávající zákazníky tzv. OskarLinka je zatím v
provozu jen v pracovních dnech od 8 do 20 hodin. Těžko říci, proč je tomu právě
takto. Podnikatelé z jiných odvětví většinou říkají, že udržení stávajícího
zákazníka je mnohem obtížnější, než získání zákazníka nového. Problematická je
také doba čekání na operátora, která je typicky okolo deseti minut.
V počátcích byly v síti Oskar poměrně velké problémy s fakturací. Některým
zákazníkům byly chybně vyúčtovány volné minuty, jindy zase chodily faktury na
několikakorunové částky. Zaznamenány byly dokonce faktury na záporné částky.
Tyto problémy se naštěstí podařilo poměrně rychle urovnat.
Pozadu zůstává Oskar s nabídkou datových přenosů. Jako první je sice nabídl
zdarma, ale následoval ho i RadioMobil a EuroTel alespoň výrazně zlevnil.
Zatímco v síti Oskar můžete používat jen přenosovou rychlost 9,6 Kb/s, oba
operátoři se předhánějí v informacích o GPRS a EuroTel se navíc honosí datovými
přenosy technologií HSCSD rychlostí 43,2 Kb/s. Zoufalá je nabídka vlastních
datových služeb. Oskar dodnes neumožňuje ani obyčejné připojení na Internet z
mobilního telefonu!
Je také s podivem, že v síti Oskar nejsou doposud nabízeny žádné služby s
přidanou hodnotou. Mám na mysli různé informační služby textové i hlasové.
Nenechte se ale zbytečně znechutit. I na starších operátorech lze najít mnoho
nedostatků (se kterými vás průběžně seznamujeme) a síť Oskara nabízí mnoho
unikátních služeb, o kterých jsme také již vesměs informovali. Tímto výčtem
jsme se pokusili pouze upozornit, co nepříjemného může nové zákazníky v
Oskarově síti potkat.
0 1685 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.