Oskarovy narozeniny

Ačkoliv je třetí mobilní síť "v éteru" pouze rok, dosáhl její provozovatel, Český Mobil, několika úspěchů. Obav...


Ačkoliv je třetí mobilní síť "v éteru" pouze rok, dosáhl její provozovatel,
Český Mobil, několika úspěchů. Obavy pesimistů o nemožnosti naplnění nabídky,
se kterou tato společnost zvítězila ve výběrovém řízení, se nepotvrdily. Při
příležitosti ročního působení na trhu jsme se sešli s technickým
viceprezidentem firmy Jonem Eddym, který ochotně odpověděl na naše dotazy,
které se týkaly rozvoje sítě. Získané informace vám přinášíme v tomto textu.
Síť se podařilo spustit v termínu a její budování probíhalo závratným tempem.
Na konci roku Český Mobil pokrýval 98 % obyvatelstva. To je poměrně hodně
(dokonce více, než kolik bylo původně slibováno), takže se v této souvislosti
objevilo hodně spekulací. Proto nás zajímalo, jak se k tomuto číslu došlo. Pro
technicky orientované uvádím, že za pokryté se považuje místo, kde je s
pravděpodobností 95 % úroveň signálu vyšší než -92 dBm (s anténou 0 dBi). Pro
laiky uvádím, že takto charakterizovaná síla signálu je dostatečná pro hovory
"mimo budovy" i v budovách s tenčími stěnami by mělo být možné se dovolat.
Prohlášení o procentním pokrytí populace je často zákazníky vnímáno skepticky,
protože je na vlastní kůži těžko ověřitelné. Doplnění procentního pokrytí také
údaji o kvantifikaci definované síly signálu na pokrytém území dodává ale
takovému prohlášení jistou váhu. Ostatně Český Mobil nemusí lhát podle
licenčních podmínek měl do konce roku pokrýt pouze 95 % populace signálem o
úrovní -97 dBm (tedy menší silou signálu).
Zajímal nás také počet spuštěných základnových stanic, které síť Oskar používá.
V posledních dnech roku 2000 jich bylo v provozu 1 740. Pro porovnání EuroTel
udává v současné době 2 500 základnových stanic a u RadioMobilu se odhaduje
přibližně o 150 méně. U starších operátorů velkou část základnových stanic (cca
300-400) tvoří kapacitní mikrocelly, které slouží "pouze" ke zvyšování kapacity
sítě, ale nevytvářejí žádné nové pokrytí. Takovéto mikrocelly Český Mobil
prakticky nebuduje, protože má kapacity zatím dostatek. Po odečtení těchto
mikrocell je již patrné, že náskok v pokrytí je oproti stávajícím operátorům
pouze o cca 400-500 základnových stanic. To není mnoho a v zásadě to odpovídá
údajům o procentním pokrytí populace. Pokud by výstavba sítě pokračovala
stejným tempem, může být zmíněný náskok dotažen během prvního popoletí tohoto
roku.

Pásmo 900 MHz
Oskarova síť měla problémy v pásmu 900 MHz, kde v okolí Prahy interferovala
jeho síť s bezdrátovou sítí Českého Telecomu Hughes. Jelikož Hughes vysílal na
stejné frekvenci výrazně vyšším výkonem, byla síť Českého Mobilu rušena ve
vyšších polohách i velmi daleko od Prahy. Českému Mobilu se ale podařilo něco
neuvěřitelného přesvědčit Telecom, aby svou síť přeladil níže mimo GSM pásmo a
aby tudíž v pásmu 900 MHz nemohla být síť Českého Mobilu rušena. Na tomto
přeladění vydělají také zbylí dva operátoři (zejména RadioMobil), neboť i
jejich sítě s Hughesem v Praze interferovaly.
Český Mobil v současnosti přebírá některé části sítě, které v jeho prospěch
zatím provozoval Siemens a Ericsson. Po jejich převzetí (v únoru) lze očekávat
razantnější rekonfiguraci sítě, která se projeví zacelením některých "děr" v
pokrytí, snížením padání hovorů apod. V únoru tohoto roku by také měla být
spuštěna třetí ústředna GSM sítě, která je stavěna společně s monitorovacím
centrem, jež doposud síti citelně chybělo. To by mělo opět zvýšit kvalitu sítě,
neboť problémy bude možné detekovat a odstraňovat výrazně snadněji než doposud.
Síť Oskar se také horečně připravuje na GPRS. V podstatě je prý již celá
(všechna BSC) připravena a byla úspěšně testována s řadou GPRS telefonů
(Motorola, Sagem, Trium a další). Spuštění GPRS čeká v tuto chvíli především na
dodávku použitelných GPRS telefonů, které bude možné prodávat za rozumnou cenu.
V čem bohužel zatím třetí síť poněkud pokulhává, jsou služby s přidanou
hodnotou například různé informační služby a přístup k Internetu. Rok 2001 by
měl v těchto službách přinést velký nárůst.
1 0208 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.