Oskarových 83 %

Od začátku července se Český Mobil, provozovatel mobilní sítě Oskar, chlubí, že dosáhl pokrytí 83 % populace a 99 ...


Od začátku července se Český Mobil, provozovatel mobilní sítě Oskar, chlubí, že
dosáhl pokrytí 83 % populace a 99 % dálnic. Podívejme se nyní, jak to skutečně
vypadá s pokrytím této sítě a jestli je již dostatečné.
Nejprve se vraťme na konec loňského léta. Český Mobil ve své nabídce Českému
telekomunikačnímu úřadu sliboval, že síť spustí do 3 měsíců, kdy dosáhne 37%
pokrytí populace a do devíti měsíců pokrytí 80 procent. Mnoho odborníků o
těchto smělých plánech pochybovalo.
Ukázalo se ale, že Český Mobil nasadil při výstavbě sítě neuvěřitelné tempo,
které bylo doposud v České republice nevídané. Co trvalo RadioMobilu a EuroTelu
několik let, postavil Český Mobil během několika měsíců. Pohádky o tom, že
"RadioMobil staví síť nejrychleji, jak je možné", kterými nás tento operátor
několik let zahrnoval, mohou být s konečnou platností zavrženy jako nepravdivé.
Radost z rychlé výstavby sítě ale trochu kalí, že několik základnových stanic
Českého Mobilu bylo postaveno bez řádného stavebního povolení. Několik
podobných excesů však měli také oba starší operátoři. Upřímně řečeno, uznání za
rychlou výstavbu by nemělo být adresováno pouze Českému Mobilu, ale rovněž (a
možná spíše) firmám Siemens a Ericsson, které tuto výstavbu řídí a organizují.
Pokrytí Prahy, Brna a dalších velkých měst se již dnes jeví jako naprosto
bezproblémové. V Praze Oskar v současné době dokrývá poslední úseky, kde ještě
vnitřní pokrytí budov není tak dobré, jak standardy doporučují. Venkovní
pokrytí je zde vyhovující. Hustota sítě Českého Mobilu, která determinuje
dostupnost signálu a kapacitu sítě, je ve městech srovnatelná s hustotou sítí
starších operátorů. Jedinou výjimkou je mikrocelulární pokrytí nejvíce
exponovaných lokalit, které ale zatím Český Mobil nepotřebuje.
Mimo města
Pokud jde o pokrytí dálnic, jejich velká část je také dobře pokryta. Bohužel, v
některých místech jsou zatím "díry", které trochu kazí dojem. Doufejme, že brzy
dojde k jejich odstranění.
Pokud jde o pokrytí v otevřené krajině, EuroTel s RadioMobilem si stále drží
svůj několikaletý náskok. Zde je právě vidět onen 16% rozdíl v pokrytí
populace. Kdybychom porovnávali velikost pokrytého území, byl by tento rozdíl
logicky ještě vyšší. Ale ani zde není postavení Českého Mobilu zcela
bezvýznamné. Na Internetu lze nalézt příběhy uživatelů, kteří píší, že Oskar je
první sítí, která se dostala až do jejich domovů. Vzhledem k vysokým výkonům
venkovských základnových stanic lze podobným příběhům věřit.
Pokud jde o oblast budování sítě, čekají na Český Mobil ještě dvě úskalí
zvládnout zahušťování sítě a zvládnout nárůst kapacity.
V blízké budoucnosti je očekáváno zahušťování sítě Oskar ve venkovských
oblastech. Zde jsou doposud jednotlivé základnové stanice puštěny na nejvyšší
(únosný) výkon. Se zahušťováním sítě ale bude muset docházet k jeho snižování,
aby nedocházelo k interferencím. Tím by ale v mnohých oblastech mohlo již
existující pokrytí zmizet anebo se zhoršit, což je pochopitelně pro stávající
uživatele velmi nepříjemné.
Druhým problémem, jehož řešení Český Mobil čeká, je nárůst kapacity. Většina
buněk sítě Oskar v oblasti venkova, kde se používá frekvence 900 MHz, zatím
využívá pouze jeden jediný přenosový kanál. V nejlepším případě lze přes
takovou buňku přenést sedm hovorů, což je málo. Na závěr poznamenejme, že ostré
tempo výstavby sítě pokračuje. Pokud bude trvat i nadále, může Oskar starší
operátory dohnat v horizontu 12 měsíců.
0 2286 / pen

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.