Osmý div světa

Kdysi někdo řekl, že účetnictví je po sedmi divech světa tím posledním, tedy osmým. Může vám to připadat přehna...


Kdysi někdo řekl, že účetnictví je po sedmi divech světa tím posledním, tedy
osmým. Může vám to připadat přehnané či dokonce nesmyslné, ovšem nejeden
podnikatel nebo živnostník by vám potvrdil, že bez pečlivých záznamů zanesených
do kolonek Má dáti/Dal by jenom stěží věděl, jak si na tom jeho firma stojí.
Navíc v období, kdy začíná nejkrásnější část roku jaro, musí splnit každý
podnikatelský subjekt "neradostnou" povinnost ke státu, tedy zaplatit daně. Bez
pečlivě vedeného účetnictví by se ovšem málokdo dobral správného výsledku. V
době internetu a všudypřítomných mobilních sítí by však účetní záznamy
"šmudlal" na papíře pouze opravdový zpátečník. Proto vám právě v této době
přinášíme přehled účetního softwaru na našem trhu.
A hned na začátku vám musíme prozradit, že je z čeho vybírat. A to dokonce i v
případě, že nechcete utratit ani korunu. Ovšem čistému vše čisté a pouze naivka
bude očekávat od free softwaru zázraky. Na druhou stranu živnostník s jedním
zaměstnancem, za kterým se často navíc skrývá jeho vlastní žena, by nejspíše
musel propadnout záchvatu zhýralosti, aby si pořídil například poslední
variantu systému Money S3 Business v hodnotě 7 900 Kč.
Pokud má ovšem vaše firma více zaměstnanců, vysoké obraty či stovky druhů zboží
na skladě, pak několik tisícovek bude pro vás jistě výhodnou investicí, která
se vám určitě v podobě klidného spaní nejednou vrátí.
Jak tedy vlastně vybrat ten správný a ideální účetní program pro svojí firmu?
Většina malých a středních podniků si bude kupovat už existující ekonomický
software a ten pak následně přizpůsobovat podle vlastních potřeb. Z finančních
důvodů si jenom stěží tyto subjekty pořídí software přímo na zakázku. Proto je
výběr sám o sobě náročný a většinou není vůbec jednoduchý.
Ekonomické a účetní programy pro malé a střední firmy můžeme rozdělit na
software "z krabice", kdy si uživatel kupuje pouze program, a další služby
dodavatele programu jsou minimální, a na komplexnější programy, u kterých si
uživatel kupuje nejenom vlastní software, ale i další služby, analýzu
podnikových procesů, úpravu programu podle potřeb podniku, implementaci,
konzultace, školení či dodávku hardwaru.
My se budeme věnovat první variantě tedy takzvané krabicové, kterou využívá
většina podniků a společností u nás, a je proto nejzajímavějším a
nejdynamičtějším segmentem na trhu účetních a ekonomických systémů. Vybírat
totiž můžete mezi desítkami softwarů různých kvalit, jako jsou například
programy Ekonom, Varia, Pussa, HomeEko, Kalkul, Duna či Cézar a další. My jsme
se v našem přehledu podívali blíže na triumvirát účetních programů Abra One
Money S3 Pohoda 2002, které patří bezpochyby do absolutní špičky ve svém oboru.
Všechny testované programy pracovaly pod Windows, a tak jsme se vyhnuli dnes
již klasickým "dosovým" verzím účetních programů, protože jsme přesvědčeni, že
příjemné uživatelské prostředí si zaslouží i ta poslední zapomenutá účetní.
Výhodou dosového softwaru ovšem zůstává, že bývá buď velmi levný, nebo zcela
zdarma.
Většina současných ekonomických systémů má tzv. modulární uspořádání. Podstata
tohoto řešení spočívá v rozdělení agendy podniku na určité samostatné části a
vytvoření jednotlivých modulů pro tyto dílčí agendy. Proto je dalším důležitým
kritériem při výběru softwaru zjistit, co skutečně potřebujete z účetního
hlediska. Pokud nemáte zaměstnance, nebudete si přece pořizovat agendu Mzdy.
Pokud máte dva počítače, nebudete si pochopitelně kupovat dražší síťovou verzi.
Jednotlivé moduly účetních programů nejsou samozřejmě zcela samostatné. Všechny
musejí být integrovány v jeden celek a propojeny potřebnými vazbami. Integrace
je jednou z nejdůležitějších vlastností každého programu. V dobře fungujícím
programu musí platit pravidlo, že uživatel vkládá každý údaj pouze jednou a ten
se promítne do všech potřebných evidencí a sestav. Všechny moduly by měly mít
pochopitelně podobné ovládání, aby uživatel, který se naučí pracovat s jedním
modulem, se nemusel pracně učit ovládat další.
Mezi základní agendy ekonomických systémů obvykle patří pokladna, banka,
fakturace, evidence zásob a investiční majetek a mzdy a personalistika.
Podle čeho ovšem posuzovat kvalitu účetního programu, když vám na první pohled
může připadat, že v jakémkoliv z nabízených systémů nakonec zvládnete vyplnit
fakturu a bez větších problémů ji vytisknout?
Naše hodnocení tedy záviselo především na ovládání programu, jestli je
srozumitelné, zda jsou dodržovány standardy ovládání, jak snadno nebo obtížně
lze údaje v programu opravovat a podle toho jak jsou přehledné a graficky
vyvedené výstupy. V neposlední řadě záleží i na nápovědě programu (jestli je
kontextová a dostatečně podrobná) a celkovém designu uživatelského prostředí
(pokud nebudeme počítat dosové programy).
A protože účetnictví je především práce s daty a důležitými informacemi, tak
jsme velký důraz kladli také na zabezpečení a ochranu celé databáze.

Abra One, G3
Od společnosti Aktis jsme nejprve vyzkoušeli ekonomický systém Abra One, jenž
je určen pro instalaci na jeden počítač tedy pro správu malých firem. Vychází z
oblíbeného produktu Abra Gold a vzhledem ke své ceně (6 990 Kč) patří k těm
nejlevnějším produktům v této kategorii na našem trhu.
Abra One nabízí ovšem i takové agendy, jako je vedení podvojného účetnictví.
Součástí programu jsou také agendy Fakturace a pokladna, Sklad a odbyt a
Adresář. Pokud si chcete nejdříve vyzkoušet, jak "jednička" funguje, můžete si
pořídit zdarma verzi Abra One Free, která umožňuje 1 000 zápisů v deníku a 200
dokladů každého druhu.
Společnost Aktis připravila pro své zákazníky zajímavý způsob licencování:
jednoduše rozbalíte zakoupenou krabici se softwarem, připojíte se na internet,
poté zadáte distribuční číslo a automat vám vrátí vaše uživatelské kódy. Údaje
o uživateli budou vzápětí rovnou zapsány do firemní evidence.
S programem samotným se nám pracovalo velice pohodlně, jednotlivé dokumenty
můžete vyplňovat nejenom pomocí myši, ale vše zvládnete klidně několika
rychlými hmaty na klávesnici v případě, že využijete klávesové zkratky. Uvidíte
sami, že někdy je skutečně vhodnější zmáčknout Ctrl + Tab, než hledat na stole
zatoulanou myš. Můžete pracovat s několika agendami otevřenými zároveň a díky
sloupečku na levé straně, kde jsou umístěné ikonky jednotlivých agend, na které
lze jednoduše překliknout, máte přehled, ve kterém okně se právě pohybujete a
co jste už zaúčtovali. Pokud se přesto ztratíte v moři účtů, můžete využít
rozsáhlou interaktivní nápovědu, kterou přivoláte na pomoc klávesou F1.
Uživatelské prostředí "jedničky" ctí zvyklosti systému Windows. Ihned poznáte,
že designem připomíná Microsoft Outlook. Agendy, kterých může být otevřeno
současně několik, jsou koncipovány tak, aby měly podobné ovládání a vzhled.
Jestliže potřebujete používat ekonomický systém na více počítačích, pak můžete
využít další produkt společnosti Aktis, a to program Abra G3. Uživateli nabízí
"gétrojka" velice moderní technologii a využívá nejnovější poznatky ze světa
IT. Jedná se o třívrstvou klient/server aplikaci, která svěřuje svá data správě
serveru InterBase 6.0 (Open Source) firmy Inprise, přičemž počítá s využitím
Microsoft SQL Serveru. Proto vám může tento ekonomický systém nabízet lepší
ochranu dat, rychlejší přístup, možnost zpracovávat velké objemy dat a
současnou práci většího počtu uživatelů. Mezi hlavní přednosti systému Abra G3
patří ošetření bezpečnosti, univerzální systém vazeb a třívrstvá architektura.
Systém mimo jiné řeší zajímavým způsobem koncepci knih dokladů, zvládá až 99
prodejních cen, rozšířený systém účetních předkontací, automatizované párování
dokladů, jednotný systém rezervací a obsahuje nový systém exportů mezi navzájem
nepropojenými místy pomocí přenosu transakcí. DPH evidence je vytvářena přímo
nad daňovými doklady. Automatizace zaúčtování dovoluje propracované účetní
předkontace.
Je možné také definovat makrokarty pro zboží skládající se z více komponent
vedených na samostatných kartách. Většina tiskových výstupů je uživatelsky plně
graficky definovatelná, zobrazená data je možné exportovat do různých formátů a
jsou využívány součásti balíku MS Office.
Abra G3 dál umožňuje vedení střediskového i zakázkového účetnictví, veškeré
doklady opravovat, mazat i kopírovat či přizpůsobení agend a tisků konkrétnímu
uživateli programu. Navíc je možné jej ovládat nejenom uživatelsky, ale také
programově jedná se o otevřený systém, který má jednotná uživatelská rozhraní,
všechny tiskové výstupy jsou plně uživatelsky definovatelné, protože v programu
je obsažen vlastní editor reportů. Jakoukoliv tiskovou zprávu můžete exportovat
například do formátů HTML, XLS nebo RTF. U systému nechybí ani tzv.
"inteligentní předvyplňování údajů", což vám znatelně urychlí pořizování
jednotlivých dokladů.
Ovšem možná tou nejzajímavější věcí, kterou nabízí Abra G3, je opravdová
možnost volby. Volby, pod jakým operačním systémem budete účetní program
používat. Máte raději Linux, nemáte rádi Okna pana Gatese? Jak je libo. Ovšem
pochopitelně nejde o pouhý rozmar, ale opět jsou peníze až na prvním místě.
Operační systém Linux je totiž zcela zdarma. Datový a aplikační server Abra G3
lze totiž provozovat jak v síťovém prostředí Windows (Windows NT/2000), tak
Linuxu (Red Hat, Mandrake, SuSE, Debian).
Dalším velice zajímavým projektem, který nabízí společnost Aktis, je tzv.
"virtualizace poboček". Týká se uživatelů provozujících Abru v distribuovaném
režimu. Znamená to, že v centrále a na pobočkách mají samostatné instalace Abry
a data si mezi sebou předávají dávkově. V podstatě jde o připojení poboček k
centrále tak, aby všichni pracovali na jediné centrální instalaci vše je
realizováno s pomocí Citrixu.
Ať už si tedy pořídíte jedničku, nebo G3, vždy získáte moderní softwarový
produkt, který vám umožní vést účetnictví nejenom rychle a jednoduše, ale také
bezpečně. G3 si mohou vybrat jako svůj účetní program jak uživatelé operačního
systému Windows, tak Linuxu.

Money S3 Premium
Ekonomický systém Money S3 Premium je vývojově dokonalejším nástupcem mezi
podnikateli úspěšného a oblíbeného programu Money 2000 SE. S čím novým
"estrojka" přichází, tedy spíše její tvůrci, společnost Cígler Software?
První, čeho si všimnete, je nová tvář, která vůbec nepřipomíná běžně nevýrazný
a šedivý vzhled klasického účetního programu. A tak si asi budete připadat jako
příslovečná Alenka v Říši divů, až si přepnete standardní skin například na
zářivé a jásavé Letní jitro či na decentně chladný Titan. Zajímavá a praktická
je i integrace Money Dnes internetového prohlížeče přímo do pracovní plochy a
určitě nepřehlédnete ani vylepšení ovládacích prvků.
To jsou argumenty pro lásku na první pohled, ovšem důvod, proč si estrojku vzít
rovnou za svou, spočívá ve zvýšení spolehlivosti a bezpečnosti jádra každého
účetního programu tedy databázového základu. V účetnictví jsou až na prvním
místě přece jenom data a informace.
Nová Money S3 totiž podporuje ukládání dat na Microsoft SQL 2000 Serverech a v
každé krabici s tímto ekonomickým systémem je dokonce přibalen zdarma MSDE 2000
server, který podporuje současný přístup až pěti uživatelů! Využití technologie
SQL serveru ocení všichni uživatelé s většími objemy dat a požadavky na
spolehlivý provoz v sítích.
Další nezanedbatelnou novinkou, která jistě najde časem své uplatnění, je
možnost přistupovat k datům Money S3 zvenku v podobě importu či exportu díky
XML výměně dat. Pokud se tedy například rozhodnete určitá data využít pro
prezentaci na vlastních webových stránkách, budete mít přístup značně
zjednodušený.
Pokud se podíváme ještě více pod povrch, tak nalezneme celou řadu menších
vylepšení, které ovšem kolikrát překvapivě urychlí vaši práci. Například
skladové inventury umožňují inventarizovat sklad pomocí inventárních dokladů, a
to tím způsobem, aby inventura mohla probíhat na více místech zároveň a
nezávisle. Zabudovaný aparát automaticky generuje skladové doklady
dorovnávající manko nebo přebytek. Skladové karty jsou rozšířené o další
políčka pro popis a poznámku, což můžete využít i pro popis daného zboží
například v angličtině nebo němčině. Modul vedení zakázek nabízí možnost vedení
obchodních zakázek s informacemi o druhu, stavu zakázky, jejím zahájení, osobě
zodpovědné za její realizaci, hodnocení zakázky včetně vedení historie k
zakázce, ať už automatické (z dokladů) nebo uživatelské (poznámky pro události
či hovory). Pokud chcete získat informaci o vlastnostech konkrétního účtu a
jeho souvztažnostech, jednoduše se přímo ze seznamu účtů v Money napojíte na
Účetního a daňového poradce Delfín.
Estrojka si pochopitelně ponechala ty nejsilnější zbraně svých populárních
předchůdců. Mezi ně určitě můžeme počítat technologii tzv. aktivní pracovní
plochy (APP), která zabezpečuje velice snadnou komunikaci uživatele s programem
a umožňuje vám nastavit pracovní plochu programu podle nejčastěji prováděných
činností konkrétního uživatele. Ty pak lze aktivovat pouhým kliknutím myši na
ikonku zastupující určitou činnost. Pracovní plochu se prostě nakonfiguruje
podle toho, jestli s programem pracuje Manager, Účetní, Prodejce nebo Skladník.
Výhodou APP je i možnost současné práce s více moduly. Můžete tedy pracovat s
více okny najednou, což v řadě případů může urychlit práci. Další
nezanedbatelnou výhodou bude pro většinu uživatelů těsné propojení Money s
běžně užívanými kancelářskými programy Microsoft Office 2000. V praxi to
znamená, že textové, tabulkové a další programy s tímto ekonomickým systémem
spolupracují a je možné provádět snadnou výměnu dat, což jistě nejednou
využijete. Office 2000 disponují novou technologií tzv. Small Business Customer
Manager (SBCM ), což je "Správce informací o zákaznících malé firmy". Ten
dokáže zpřístupnit data z ekonomického systému všem programům Office. Proto
můžete v aplikaci Outlook přímo používat adresy, které jste předtím zadali do
Money. V Excelu můžete vytvořit grafy provázané do S3, aniž byste data museli
opisovat, kopírovat nebo jinak přenášet.
Okamžitý přehled o chodu firmy získáte, pokud použijete přednastavený Digital
Dashboard "Money Dnes", který ihned zobrazí klíčová ekonomická data o vaší
firmě. V případě, že by vám takto získané informace přeci jenom nestačily a
chtěli byste se pustit hlouběji do analýzy stavu svého podniku, je možné
zakoupit program Analyst S3 (12 900 Kč), který vám v prostředí Excelu poskytne
nové analytické pohledy na jednotlivé činnosti, detailní rozbor obchodních dat
včetně reportů v grafické úpravě například pro výroční zprávy.
Money S3 si můžete pořídit v několika verzích, které jsou buď omezené množstvím
dat (Start, Lite), anebo jsou bez kapacitních omezení (Standard, Business,
Office, Professional a Premium). Jednotlivé verze se pochopitelně liší počtem
agend, které obsahují. Nejdražší Premium a zároveň verze Start (ovšem s
omezením) se skládá z těchto modulů: Jednoduché účetnictví, Podvojné
účetnictví, Majetek, Adresář, Sklad (A i B), Objednávky a Mzdy (do i nad 25
zaměstnanců).
Zajímavý modul je také tzv. iMoney, který umožňuje obsluhu internetové prodejny
přímo z prostředí ekonomického systému Money S3. Pokud máte jakékoliv připojení
k internetu, můžete si otevřít vlastní virtuální obchod, a to bez dalších
finančních nákladů. Standardní modul iMoney podporuje dnes nejrozšířenější
internetové obchodní domy jako například InShop společnosti Zoner Software a
MůjObchod. Pokud tedy chcete mít své účetnictví v pořádku a v bezpečí, pořiďte
si tuto poslední verzi Money nazvanou S3. Navíc vás pohled na otevřenou
pracovní plochu dozajista nebude deprimovat, ba dokonce pokud si nastavíte
správný "skin", budete se u někdy zdlouhavě nudného účtování zlehka usmívat.

Pohoda 2002 Komplet
Jihlavská společnost Stormware nazvala svůj ekonomický systém vcelku adekvátně
Pohoda. Zaúčtování jednotlivých případů nám nedělalo žádné problémy a jsem
přesvědčen, že ho zvládne i laik naprosto v pohodě. My jsme měli možnost
posoudit kvalitu poslední verze, nazvané Pohoda 2002. Tento program je možné
zakoupit v několika možných sestaveních, která se liší především rozsahem agend
a také tím, jestli se jedná o jednoduché (Standard, Lite) či podvojné
účetnictví (Profi, Premium).
Pořídit si můžete pochopitelně i síťovou verzi programu pro řádově deset
počítačů. My jsme prozkoumali verzi Komplet (11 980 Kč), která obsahuje obě
verze účetnictví, peněžní deník, pokladnu, banku objednávky, fakturaci, příkazy
k úhradě, majetek, knihu jízd, adresář, skladové hospodářství, personalistiku,
mzdy, podporu pokladního hardwaru, čárových kódů a mobilní fakturace,
internetové obchody a navíc i samostatný program Návrhář sestav.
Po jednoduché instalaci programu z jednoho CD si můžete vyzkoušet i demoverze
dalších produktů společnosti Stormware (off-line prodejní terminál Pohoda Kasa
či právní systém Winlex). Winlex obsahuje téměř 740 zákonů, vyhlášek a dalších
předpisů z oblasti daňového, obchodního a pracovního práva. Dalším programem,
který stojí za pozornost, je také účetní a daňový průvodce Delfín, který nabízí
podrobné účetní a daňové komentáře ke všem účtům účtové osnovy pro podnikatele.
Ve verzi Komplet vyberete typ účetnictví (jednoduché nebo podvojné) a založíte
novou firmu zanesením základních údajů. Poté je možné nastavit jak globální,
tak uživatelské prostředí. Podle mého názoru je uživatelské prostředí Pohody
2002 velice povedené a i začátečník se při zakládání jednotlivých dat neztratí.
Velkým pomocníkem pro vás bude především panel v pravé části obrazovky, který
umožňuje rychle přepínat mezi jednotlivými rozpracovanými agendami, přičemž
ikonky vás upozorní, ve které agendě se právě pohybujete. Proto si bez obav
můžete otevřít i řadu agend najednou, přesto neztratíte přehled o všech
zanesených položkách, což se o každém účetním programu říci nedá.
Základem účetnictví je Účetní deník, kde se automaticky vytvářejí chronologické
záznamy o jednotlivých operacích z dokladů uložených v jiných agendách. Tyto
doklady lze zaúčtovat různými způsoby. Nejběžnější bude účtování dle
předkontace, zajímavou volbou je možnost Nevím, s jejíž pomocí lze příslušné
účty doplnit později. Předkontaci nazvanou Bez zase použijete u dokladů, o
nichž se do účetního deníku neúčtuje (vystavená proforma faktura). Pokud budete
chtít zaúčtovat složitější účetní případ (například rozúčtování na odlišné
souvztažné účty), použijete předkontaci Ručně.
Agenda Sklady slouží k vedení skladového hospodářství. Každá jednotka může vést
neomezený počet skladů. Následně je potřeba definovat strukturu jednotlivých
skladů a přiřadit jim zásoby. V agendě Mzdy, která je omezena na počet 25
zaměstnanců, se zadávají osobní údaje zaměstnanců, druh a výše mzdy, prémie,
dovolená, srážky a další, a program provádí výpočet mzdových plateb automaticky.
Všimli jsme si, že ve verzi 2002 se oproti předchůdcům zlepšilo uspořádání
faktur, kdy jsou přijaté i vydané faktury umístěné již v jedné agendě Faktury
(dříve byly vydané faktury "ukryté" trochu neprakticky v agendě Odbyt). Dalším
zajímavým doplňkem ekonomického systému Pohoda je podpora homebankingu. Každý
účetní jistě ze zkušenosti ví, že zaúčtovat denně někdy až stovky položek
bankovních výpisů zabere i nejrychlejšímu účetnímu i v ideálním programu
spoustu času. Ovšem pokud bankovní výpis obdržíte ze své banky na disketě nebo
rovnou elektronickou poštou, stačí v agendě Banka zvolit funkci Homebanking, a
Pohoda vykoná tuto úmornou práci v pohodě za vás. Během chvilky provede import
souboru, spárování plateb s pohledávkami a závazky, likvidaci a zaúčtování
všech pohybů na účtu. Mezi podporované formáty patří například KB či eBanka.
Nesmíme zapomenout ani na užitečnou pomůcku Návrhář sestav, kterou si ovšem,
pokud o ni budete mít zájem, musíte zakoupit (2 000 Kč). V něm je možné
samostatně si upravovat tiskové sestavy. Změnit můžete design i výpočty sestav
a dokonce je možné zadávat i vlastní uživatelské sestavy.
Pohoda 2002 Komplet je velmi intuitivní a přehledný účetní program, který se
naučíte ovládat bez problémů velice brzy. Pokud byste se přece jenom v
labyrintu účtů ztratili, stačí vždy zmáčknout kouzelné tlačítko F1, a objeví se
základní popis právě otevřené agendy, navíc při vyplňování některého z dokladů
(například faktury) vám poradí kontextová nápověda po stisku kláves Ctrl + F1.


Computerworld excellent

Money S3 Premium

Ze všech testovaných ekonomických systémů se nám nejlépe pracovalo s programem
Money S3 Premium. Přestože S3 Premium je dražší než rozsahem modulů
odpovídající verze Abry i Pohody, zabodovala u nás "estrojka" především díky
jednoduchému a přehlednému ovládání a designu, který vás u účetního softwaru
nejspíše překvapí.Technologie tzv. aktivní pracovní plochy (APP) se zabudovaným
oknem internetového prohlížeče ve spojení s nabídkou přitažlivých skinů dala
Money S3 skutečně osobitou tvář.Ocenili jsme také to, že nová S3 již podporuje
ukládání dat na Microsoft SQL 2000 Serverech a v každé krabici s tímto
ekonomickým systémem je dokonce přibalen zdarma MSDE 2000 server. V neposlední
řadě nás zaujala také funkce nazvaná Digital Dashboard "Money Dnes", která
ihned zobrazí klíčová ekonomická data o dané firmě. Z těchto důvodů se stal
program Money S3 favoritem našeho testu a získal ocenění Computerworld
Excellent.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.