Osobnosti českého IT světa nám přejí

Ke správným narozeninám patří neodmyslitelně gratulace. Známé ruské úsloví praví, že bez přípitku jsou oslavy p...


Ke správným narozeninám patří neodmyslitelně gratulace. Známé ruské úsloví
praví, že bez přípitku jsou oslavy pustým opilstvím, s přípitkem pak kulturně-
osvětovou činností. Aby se naše jubileum nezvrhlo výše uvedeným způsobem,
požádali jsme o několik ,,vřelých lidských slov" ty, bez nichž by desetiletá
pouť našeho časopisu vodami českých IT uvízla na mělčině - významné odborníky v
oboru IT a představitele nejvýznamnějších počítačových firem, jejichž aktivity,
produkty a služby poskytovaly našim redaktorům materiál pro články, úvahy a
komentáře, které tak rádi čtete. Co tedy přejete Computerworldu do dalších
deseti let?

Jan Mühlfeit,
generální ředitel společnosti Microsoft ČR
"Computerworld patřil vůbec k prvním médiím, která u nás začala po revoluci
vycházet a popularizovat IT. Chtěl bych poděkovat všem, kdo se na jeho tvorbě
během minulého desetiletí podíleli. Udělali poctivý kus práce k pozvednutí IT a
počítačové vzdělanosti v naší zemi vůbec. Chci současně popřát všem současným
Computerworlďákům hodně štěstí a zdaru do dalších let."

Gabriel Berdár,
generální ředitel společnost Dell Computer
"Rád bych popřál Computerworldu, aby si u své čtenářské obce uchoval respekt,
který si dokázal za posledních deset let získat, a aby se podařilo do dalších
deseti let nahradit tištěnou podobu interaktivní internetovou prezentací,
kterou si díky wireless technology budeme schopni nosit s sebou na místa, kde
obvykle s oblibou čteme noviny."

Jiří Voříšek, prezident České společnosti pro systémovou integraci
"Na začátku 3. tisíciletí se informační technologie, informace a znalosti staly
hlavním zdrojem rozvoje vyspělé společnosti. Přeji Computerworldu, aby stejně
jako v uplynulém desetiletí byl i v dalších letech pro českou odbornou
veřejnost jedním z hlavních zdrojů aktuálních informací o novinkách IT a jejich
aplikacích."

Ondřej Felix, ředitel projektů pro státní správu v regionu střední a východní
Evropy u společnosti Oracle
"Příští desetiletí bude ve znamení daleko větších změn v IT než desetiletí
minulé. Computerworldu přeji, aby zůstal i v období překotných změn způsobených
nástupem informačních technologií do života nás všech seriózním a vyhledávaným
informačním zdrojem, ať už bude vycházet na papíře, či elektronicky."

Jaroslav Pokorný, vedoucí katedry softwarového inženýrství MFF UK
"K týdeníku Computerworld mám více než přátelský vztah. Autorsky s ním
spolupracuji již mnoho let a patřím i k jeho čtenářům. O ty jistě nemá nouzi.
Vždyť rychlost, s jakou jim sděluje novinky z IS/IT, lze jen obdivovat."
Alexander Winkler,
generální ředitel společnosti EuroTel
"Computerworld byl jedním z prvních titulů, který začal po roce 1990 zásobovat
tehdy ještě československé občany velmi objektivními informacemi o nejnovějších
trendech na světovém kolbišti IT technologií. Computerworld zajišťoval v té
době velmi potřebnou osvětu a díky nadnárodní struktuře přinášel informace,
které pomáhaly kultivovat velmi nenasycený a do určité míry i poněkud naivní
trh. Osobně považuji Computerworld za velmi zdařilé seskupení portfolia
periodik, která nabízejí informace pro různé úrovně čtenářů od odborníků až po
průřezové všeobecné informace z oblasti "business". Věřím, že deset let
Computerworldu v Čechách v roce 2000 je symbolické výročí, kvalifikující
Computerworld pro další úspěšný růst v nadcházejícím miléniu, ke kterému mu
osobně jako pravidelný čtenář přeji hodně úspěchů."
Tereza Kakosová, Corporate Communication společnosti RadioMobil
"Přeji do další desítky celé redakci Computerworldu hodně úspěchů a
pochopitelně i notné dávky štěstí, která se nikdy neztratí. A jelikož se
časopis zabývá obory z nejdynamičtějších a nejkonkurenčnějších, nezbývá než
popřát i hodně dobrých nápadů, jak uspět v dalším desetiletí v konkurenci těch
ostatních."
Zdeněk Přibyl, generální ředitel IBM ČR
"Když jsem se zamýšlel nad přáním Computerworldu k jeho kulatým narozeninám,
uvědomil jsem si tu zvláštní paralelu mezi časopisem a člověkem. Časopis s
přibývajícím věkem také tloustne, kulatí se, je moudřejší, zkušenější... A já
bych rád popřál Computerworldu a jeho redakčnímu týmu jen samé dobré stránky
podle lidských vlastností. Ať se nikdy nemusí potýkat s těmi špatnými a
především, ať je na rozdíl od lidí nesmrtelně úspěšný. Ať se vám daří i nadále
ukazovat všem vašim čtenářům, že informační technologie jsou dnes jediným
možným akcelerátorem rozvoje naší ekonomiky a že e-business je jednou z mála
šancí nás všech, jak by i naše ekonomika mohla zesílit, být moudřejší a
zkušenější."
Pavel Kalášek, generální ředitel české pobočky společnosti Hewlett-Packard
"Computerworldu přeji, aby byl stále profesionálním partnerem profesionálů a
přátelským pomocníkem všech, kteří se profesionály stanou, byť možná ne v
e-světě informačních a komunikačních technologií."
Tomáš Kala, ředitel pro strategii a rozvoj Expandia Banky
"Chtěl bych touto cestou popřát Computerworldu a hlavně jeho lidem vše nejlepší
k narozeninám. Deset let života časopisu o technologiích a jejich využití, to
už je pořádná doba. Přeji vám všem, abyste se za dalších 10, 20, 30... let
mohli všichni společně ohlédnout a být alespoň stejně spokojeni, jako jste
dnes. Jen nevím, co bude v té době znamenat slovo "ohlédnout". Ona se nám ta
slova v poslední době nějak mění. Tuším, že kdysi dávno mělo slovo "surfing"
cosi společného s příbojem..."
Michal Klimeš, generální ředitel české
pobočky společnosti Silicon Graphics
"Přeji Computerworldu, aby napomáhal komunikaci odborné a případně i lidské v
době, kdy lidé v komunikaci právě příliš nevynikají. Přeji Computerworldu, aby
byl realistickým médiem v době, kdy média realističností příliš nevynikají. A
pak už jen ať se daří."
Jiří Krátký, generální ředitel české pobočky společnosti Sun Microsystems
"Blahopřeji Computerworldu k úspěšnému završení prvního desetiletí na našem
trhu a jménem české pobočky firmy Sun Microsystems mu děkuji za výbornou
spolupráci, jejímž příkladem může být úspěšná součinnost při realizaci
golfového turnaje Sun Open, jehož je Computerworld již tradičně mediálním
partnerem.
Redakci přeji, aby se jí i nadále dařilo naplánovat očekávání svých čtenářů v
oblasti bouřlivě se rozvíjejících informačních technologií.
Vážení kolegové, těším se na další spolupráci a do dalšího desetiletí přeji jen
to nejlepší. Hezké narozeniny."

Jana Žižková, marketingová ředitelka společnosti SAS Institute pro oblast
střední a východní Evropy
"Gratuluji Computerworldu k 10. narozeninám a přeji mu do dalších let
dospívání, aby si nadále udržel svou významnou pozici na poli IT publikací a
přinášel právě ty zprávy, o které se jeho nároční čtenáři zajímají."

Vladimír Šimek, generální ředitel české pobočky společnosti CA Computers
"Málokdo si troufne předvídat, co přinese další desetiletí lidstvu. Jisté je
především to, že to bude období plné změn, informační technologie nevyjímaje.
Přál bych Computerworldu, aby i nadále dokázal elegantně reagovat na měnící se
svět IT, a nepřál bych si, aby Computerworld přestal hrát svou nezastupitelnou
roli mezi odbornými periodiky. Mimochodem, Computerworld již svým názvem
vstoupil do nového tisíciletí před deseti lety a tak přeji časopisu i jeho
pracovníkům, aby si tento pomyslný náskok uchovali i nadále."
Rudy Kozak, generální ředitel české
pobočky společnosti Compaq
Computer
"Osobně čtu Computerworld od samého počátku svého působení v České republice,
tj. od roku 1992. Vyhovuje mi týdenní frekvence vydávání. Přeji všem, kteří se
podílejí na přípravě Computerworldu, hodně dobrých nápadů a mnoho čtenářů do
dalších deseti let."

Miroslav Rut, generální ředitel společnosti Cisco Systems pro Českou republiku
a Slovensko
"Deset let je dostatečně dlouhá doba, aby se prověřila kvalita časopisu.
Skutečnost, že Computerworld i v silné konkurenci zdravě přežil, svědčí o tom,
že má stále čtenářům co říci. Je samozřejmě nutné dívat se, co se děje za
hranicemi, ale důležité je také sledovat dění na domácí scéně. Co tedy vašemu
časopisu popřát lepšího, než aby měl stále co sdělovat a přežil ve zdraví i
roky následující, ať už v klasické papírové, nebo elektronické podobě."

Jan Dohnal, vedoucí katedry informačních technologií Fakulty informatiky a
statistiky Vysoké školy ekonomické
"Po velkých změnách v roce 1989 jsme se všichni na trhu IS/IT hledali, jistě
jednotlivě, ale i vzájemně. Způsob našeho života se zásadně změnil a velkou a
nezastupitelnou roli v tom sehrál i náš obor. Do dalších let bych proto
Computerworldu přál, aby byl i nadále místem setkávání a sdílení nových nápadů,
ale také svědkem toho, jak informatika přestává být pouze disciplínou "těch
zasvěcených" a stává se také samozřejmým nástrojem posilování
konkurenceschopnosti středních a malých českých podniků. Přál bych mu, aby více
a více mohl uvádět příběhy úspěšných podnikatelských projektů, jejichž
přirozenou a nezbytnou součástí jsou aplikace IS/IT. Tak hodně štěstí
Computerworldu i nám všem v IS/IT do dalších deseti let..."
Petr Bříza, ředitel společnosti Comfor
"Computerworldu přeji, aby pokračoval v dosavadním vývoji a nadále se mu dařilo
stejně úspěšně informovat o novinkách a trendech v oblasti informačních
technologií. Lidem, kteří jej tvoří přeji, aby i nadále mohli realizovat své
myšlenky a nápady vedoucí ke zlepšení úrovně a čtenosti CW."(jaf)
0 1212 / jafn

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.