Ostře sledovaná infrastruktura

Zajištění vysoké dostupnosti, optimalizace infrastruktury nebo řízení kvality nic z toho se neobejde bez důsledného m...


Zajištění vysoké dostupnosti, optimalizace infrastruktury nebo řízení kvality
nic z toho se neobejde bez důsledného monitoringu firemního IT.

Systém SyDesk společnosti StringData představuje kompletní, nákladově efektivní
řešení, které má ambice uspokojit většinu požadavků běžných organizací a nabízí
i několik zajímavých možností.
Instalace a konfigurace systému je standardně prováděna za asistence pracovníků
StringData. Nejde o nijak komplikovaný proces a po základním zaškolení ji budou
schopni například na nových systémech provádět i pracovníci firmy, která jej
využívá. Složitost je ale samozřejmě dána především komplexností infrastruktury
firmy, kde je třeba rozmístit veškeré monitory pro sledované entity a systém
náležitě vyladit, aby poskytoval odpovídající výsledky či odezvu.
Podstatná je ale zejména skutečnost, že celý proces nasazení a odladění systému
obvykle trvá řádově několik týdnů, což představuje u tohoto typu produktů dobu
více než příznivou. Administrátor systému může přiřadit různá oprávnění různým
skupinám uživatelů tak, aby členové týmu správy IT a případně i obchodní
manažeři mohli sledovat ty parametry a systémy, které přísluší jejich roli.

Monitoring ze všech úhlů
Se SyDeskem lze sledovat kompletní IT infrastrukturu na všech úrovních a
běžných operačních platformách. Disponuje monitorovacími nástroji pro jakékoliv
typy entit, které je ve firmě obvykle potřeba sledovat. Nabízí funkce pro
sledování systémových, síťových a dalších parametrů na platformách Windows,
Linux, Unix či OS400. K dispozici jsou ale i specializovanější funkce, jako
například vykonání SQL příkazu s měřením návratových hodnot či testování
dostupnosti a volání metod komponent, testování existence nebo obsahu souborů a
adresářů atd. Kromě toho SyDesk obsahuje i aplikační monitory pro servery BEA
WebLogic, IBM WebSphere a Microsoft Exchange Server.
Ucelenost sady monitorů je výhodou, která může převážit i fakt, že SyDesk
nedisponuje některými specializovanými funkcemi či monitory, jež nabízejí
rozsáhlá a komplexní řešení velkých hráčů (HP OpenView, IBM Tivoli atd).
Koneckonců dokáže takřka jakákoliv data velmi snadno naimportovat, ať už z
databáze (pomocí SQL dotazu, voláním uložených procedur atd.), prostřednictvím
textového souboru, JavaBeans, přímé TCP/IP komunikace či dalších variant.
Podporuje i import standardních monitorů systému SAP přes rozhraní CCMS.
Podstatnou částí monitorování je také možnost simulace sledování funkčnosti
aplikací z pohledu cílového uživatele. Jestliže nás na SyDesku něco příjemně
překvapilo, pak to byla právě funkce simulačních robotů pro testování aplikací.
Tímto se nám nabízí, zjednodušeně řečeno, možnost nakonfigurovat pravidelné
kontroly aplikace v podobě definované sekvence akcí. Jestliže dojde při
provádění transakce k jakékoliv chybě nebo ke zpoždění nad definovanou mez,
správce je ihned varován a může začít pátrat po příčině dříve, než to zjistí
sami uživatelé. V rámci testovací implementace jsme si vyzkoušeli, jak lze
efektivně testovat provoz aplikace pro internetové bankovnictví od přihlášení
"virtuálního" uživatele do systému přes provedení typických operací až po jeho
odhlášení. Jiným příkladem využití v běžné firmě může být třeba testování CRM
systémů, webových obchodů apod., jejichž dostupnost je pro chod společnosti
kritická. Podporovány jsou Windows GUI, webové, terminálové a javové aplikace.

Pohled do sítě
SyDesk disponuje propracovaným webovým rozhraním: celá firemní infrastruktura
je uspořádána do tzv. variantních stromů, jejichž listy tvoří jednotlivé
monitorované entity a ty se slučují do uzlů. Základní informaci o stavu či
dostupnosti jednotlivých subsystémů v nasazené implementaci tak lze získat
velmi snadno již na vstupní obrazovce. K dispozici je však množství různých
dalších pohledů základní denní přehled o stavu infrastruktury, denní detaily
nebo historie. Pro grafické zobrazení lze využít různé typy grafů, v nich jsme
například kombinovali zobrazení dat z více zdrojů, zobrazovali jsme prahové
hodnoty či intervaly, kdy se systém nacházel v určitém stavu (například ve
stavu plánovaného výpadku) atd. Samozřejmostí je nastavení notifikací na e-mail
či SMS, automaticky generované reporty pak pravidelně v definovaných
intervalech podávají přehled o stavu systémů.
Vedle webového rozhraní máte k dispozici ještě javovou aplikaci Notifier, jež
nabízí obdobné funkcionality jako tenký klient. Nese s sebou nicméně řadu
dalších výhod vyplývající z toho, že jde o samostatnou aplikaci. Jde třeba o
možnosti lokálních nastavení definovaných akcí vázaných na vybrané události,
například spouštění definovaných skriptů, restarty služeb a podobně.
Co bychom u řešení typu SyDesk uvítali, je možnost provádět ad hoc měření
systému, u nějž došlo k poruše. Dojde-li například k výpadku serveru, na který
SyDesk upozorní, a jeden z týmu administrátorů provede restart, nelze provést
ověření běhu systému na vyžádání. Nicméně tato zdánlivě triviální funkce není
samozřejmostí ani u většiny jiných produktů tohoto typu.
Veškerá naměřená data lze exportovat do variantních formátů pro další
zpracování či data mining. Za zmínku stojí fakt, že SyDesk podporuje metodiku
Six Sigma, takže je možné jej využít také v oblasti řízení kvality.
Za výhodu dále musíme označit přímočarý licenční model. Odpadají totiž
jakékoliv složité kalkulace ohledně počtu uživatelů, počtu procesorů atd.
Nejvyšší verze Enterprise obsahuje kompletní balík monitorů a plug-inů, lze
samozřejmě koupit i nižší licenci pro využívání pouze omezeného počtu měření.
Ucelená sada monitorovacích služeb, užitečné funkce (zejména pak simulační
roboti), propracované uživatelské rozhraní nebo způsob licencování, to vše jsou
vlastnosti, které u SyDesku oceníte. Konfigurace si sice vyžádá svoji
pozornost, u tohoto typu řešení se však nic "ošidit" nedá, má-li poskytovat
adekvátní informace. V některých směrech se nevyrovná komplexním řešením
velkých značek, ale to nemusí být nutně nevýhoda.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.