Ostře sledované parametry

Světelný výkon: Jednotkou, ve které jsou uváděny hodnoty světelného výkonu (toku), je ANSI lumen, který vypovídá...


Světelný výkon: Jednotkou, ve které jsou uváděny hodnoty světelného výkonu
(toku), je ANSI lumen, který vypovídá o světelném výkonu rozloženém na celou
plochu, se zvýšením této plochy tedy dochází k poklesu jejího osvětlení, a to
kvadraticky. Nároky na světelný výkon jsou však závislé také na světelných
podmínkách, v nichž projekce probíhá.
Kontrast: Tímto termínem rozumíme poměr jasu nejsvětlejšího a nejtmavšího
místa obrazu. Tento parametr je důležitý zejména pro zobrazení digitálního
videa, pro domácí kina apod.
Rovnoměrnost jasu: Tato veličina popisuje rozložení světelného toku
dopadajícího na projekční plochu. Definována bývá jako poměr jasu
nejsvětlejšího a nejtmavšího místa obrazu při reprodukci bílé plochy. LCD
projektory dosahují už velmi slušné 85-90% rovnoměrnosti, což už lidské oko
prakticky ani nedokáže zaregistrovat.
Běžné funkce
Funkce pro korekci lichoběžníkového zkreslení by u moderního přístroje neměla
chybět, často totiž může dojít k situaci, kdy osa projektoru není kolmá k
projekční ploše, tj. projektor není umístěn ve stejné výšce jako projekční
plocha. Pomocí lichoběžníkové korekce lze srovnat takto vzniklé zkreslení
běžně až o 15 stupňů. Často se dále setkáte s funkcemi pro zmrazení obrazu
(freeze), kdy se obraz na projekční ploše zastaví bez toho, aby byl zastaven
také zdroj signálu, nebo mute pro dočasné přerušení obrazu i zvuku.
Pozornost je vhodné věnovat možnostem připojení různých zdrojů signálu: U
menších modelů využívaných na obchodních cestách se často spokojíte např.
pouze s připojením k notebooku, zatímco u pevné instalace výkonnějšího
přístroje ve školicím středisku či prezentační místnosti pro větší počet
účastníků budete chtít využít i alternativní zdroje signálu (počítač, video,
DVD player). Kvalitní přístroje bývají často vybaveny i digitálním DVI
vstupem, který umožňuje připojení k DVI výstupu z grafické karty počítače
(pokud jím tato disponuje), čímž je eliminován D/A a A/D převod, při němž
dochází ke zbytečným kvalitativním ztrátám. Navíc dojde k výraznému
zjednodušení nastavení projektoru.o

Datové projektory:
Obraz ve velkém
V posledních několika letech prošly datové projektory poměrně bouřlivým
vývojem. S tím, jak se postupně snížily jejich rozměry a váha, se současně
rozšířily možnosti jejich využití ve spojení s přenosnými počítači přinesly
zcela novou dimenzi do možností firemních prezentací, zároveň však představují
zajímavou alternativu i v oblasti digitální zábavy.
Roman Kodým
Je třeba říci, že nikoliv odedávna na sebe oblast velkoplošné projekční
techniky upoutávala pozornost počítačové veřejnosti. Tomu se ostatně nelze
divit, neboť se jednalo o objemná, těžká a finančně nákladná zařízení, která
si ne každý mohl dovolit a ne každý pro ně mohl nalézt smysluplné uplatnění. V
posledních letech se však situace změnila zcela zásadním způsobem. Důvod je
přitom velmi prozaický: Technologický posun se odehrává ve všech oblastech
digitálního světa, proto nikoho nemůže překvapit, že pozadu nezůstala ani
oblast datových projektorů. Tato zařízení lze využít pro zpracování obrazového
signálu z nejrůznějších zdrojů jak z počítače, tak např. z videorekordéru a
DVD přehrávače. Na trhu dnes najdete přístroje, které díky svým rozměrům,
technickým parametrům a široké funkčnosti nebo naopak jednoduchosti použití
mohou pokrýt mnohem širší škálu aplikací, nemluvě o tom, že současně s
technologickým vývojem dochází k pohybu cenové hladiny směrem dolů, čímž se
rozšiřují řady potenciálních zákazníků, kteří si mohou pořízení tohoto typu
přístroje dovolit.
Malé ultralehké a osobní datové projektory sice doposud nejsou levné v tom
"pravém" smyslu slova (řádově začínají zhruba kolem 100 000 Kč), nicméně v
situaci, kdy potřebujete přenést obraz na větší zobrazovací plochu (tam, kde
si už nevystačíte ani s monitorem či velkoplošnou obrazovkou) jsou ideálním
řešením. Může se jednat jak o obchodní jednání, školení či prezentaci, tak
např. o domácí kino přitom ještě před několika málo lety by si málokdo dokázal
představit, že si datový projektor a projekční plochu nainstaluje doma v
obývacím pokoji. Manipulace s nimi je přitom velmi jednoduchá, můžete je s
sebou vzít prakticky kamkoliv. A co víc srovnáte-li možnost použití malého
projektoru např. oproti efektním plazmovým displejům, zjistíte, že cena
projektorů se dnes pohybuje na podstatně nižších cenových hladinách. Pokud
bychom pak měli mluvit o mobilitě, není prakticky co řešit, neboť v případě
takového plazmového displeje se o ní vlastně dá mluvit jenom stěží. Tam, kde
mají být obrazová data na úrovni prezentována většímu počtu zúčastněných, už
lze o velkoplošném zobrazení, potažmo o projektorech, v podstatě hovořit jako
o nezbytnosti. Není navíc tajemstvím, že chcete-li vzbudit zájem zákazníků,
musíte na ně zapůsobit a předvést se v tom nejlepším světle. Využití osobního
počítače či notebooku poskytuje prezentujícímu silné nástroje a široké
možnosti, přičemž datový projektor, popřípadě velkoplošná obrazovka
představují ideální nástroj k vizualizaci takové prezentace.
Technologie projektorů
V současné době se z hlediska použité zobrazovací technologie můžete setkat
především se třemi základními typy datových projektorů patří mezi ně CRT
projektory, LCD, DLP a Light Valve projektory. Nyní se blíže podíváme na
jejich základní vlastnosti. Principiálně lze hovořit o technologiích
transmisních (LCD, CRT), nebo reflexních (DLP, Light Valve), v závislosti na
tom, zda dochází k průchodu, nebo odrazu světla od zobrazovacího panelu/čipu.
LCD projektory
Technologie LCD prošla výrazným vývojem (došlo např. k výraznému zmenšení
zobrazovačů), proto ji lze označit za velmi vyspělou. Z hlediska prodejnosti
má tato kategorie v současnosti (dalo by se možná podotknout "zatím")
největší podíl na trhu, a nutno dodat, že totéž platí i pro počet dostupných
modelů v různých kategoriích. Dnes je využívána jak v lehkých přenosných
přístrojích, tak ve větších zařízeních disponujících velkým světelným výkonem
a množstvím funkcí, které u těch menších, jednodušších a lehčích projektorů
nenajdete.
V této technologické větvi se lze setkat s několika variantami provedení,
které bývají běžně rozlišovány podle počtu použitých zobrazovacích panelů.
Projektory využívají 1 TFT displej (z amorfního křemíku) nebo 3 zobrazovací
TFT panely (buďto amorfní, nebo polysilikonové displeje). Analogicky jako u
LCD monitorů i v oblasti LCD projektorů figuruje jen několik výrobců vlastních
panelů a zobrazovacích jednotek, které pak využívají samotní výrobci
projektorů. Výhodou použití LCD technologie je dosažení vysokého jasu,
velikost přístrojů či jednoduchost nastavení, nevýhodou pak může být především
omezené rozlišení (SXGA) a s tím související riziko "pixelizace" obrazu,
která je způsobována malou propustnou plochou jednotlivých obrazových bodů LCD
panelu cca 70 %. V novějších přístrojích však bylo dosaženo takové
propustnosti obrazových bodů, že se není třeba tohoto problému příliš obávat.
Jednopanelové LCD projektory: V této kategorii najdete přístroje
charakteristické (oproti vyspělejším verzím se 3 displeji) nižším výkonem, ale
také nižší cenou, současné modely však dosahují slušného rozlišení SXGA (1 280
x 1 024 bodů). V případě projektorů s jedním zobrazovačem prochází světlo,
jehož zdrojem je obvykle metalhalogenidová lampa, přes průhledný LCD panel a
poté optickou soustavou (objektivem).
Třípanelové LCD projektory: Kategorii LCD projektorů se třemi zobrazovači
můžeme dále rozdělit na přístroje využívající amorfní nebo polysilikonové
panely. Modernějším a dnes nejčastěji využívaným je druhý jmenovaný typ
důvodem je dosažení menších rozměrů a hmotnosti projektoru (nejmenší panely už
mají úhlopříčku pouze 0,7 "). Horní hranicí rozlišení je opět SXGA.
Princip těchto zařízení lze popsat takto: Bílé světlo výbojky je optickou
soustavou rozděleno na základní složky (červená, zelená a modrá RGB), ty dále
procházejí třemi LCD panely a poté jsou skládány v soustavě optických
spektrálně propustných hranolů. Moderní přístroje navíc obsahují matice s
mikročočkami ty jsou umístěny před LCD panely, kde zajišťují nasměrování
světelného paprsku do míst propouštějících světlo (to se pak neztrácí na
rozhraní mezi obrazovými body panelu).
DLP projektory
Technologie DLP (digital light processing) je relativně mladá, používá se
přibližně od roku 1997, kdy byla představena společností Texas Instruments.
Jejím hlavním přínosem byla eliminace bodové struktury obrazu (tedy jednoho z
nejvíce kritizovaných nedostatků LCD projektorů). Je založena na reflexním
principu, přičemž světlo se odráží od více než 90 % plochy řízených
mikroskopických zrcátek. Dnes se setkáte převážně se 2 typy DLP projektorů,
které využívají 1 nebo 3 čipy označované jako DMD (digital micromirror
device). Není přitom těžké uhodnout, že jednočipové systémy jsou používány v
levnějších a především menších přístrojích, je však třeba zdůraznit, že
technologie DLP s jedním čipem umožňuje konstruovat nejmenší projektory, které
jsou na trhu dostupné. Pochopitelně mají své nevýhody, jimiž může být zejména
nerovnoměrné zobrazení (přesněji řečeno nižší kvalita obrazu na okrajích) a
nižší životnost světelného zdroje (metalhalogenidové lampy).
Systémy se třemi DMD čipy bývají využívány především ve vyšších váhových
kategoriích. Na tomto principu jsou postaveny jak přenosné přístroje, tak
nejvýkonnější projektory na současném trhu se světelným tokem až 10 000 ANSI
lumenů. Stále se však jedná o zařízení s diskrétním rozlišením
Jednočipové DLP projektory: K zobrazení využívají systému barevných filtrů
rotujícího s frekvencí 60 Hz a vytvářejícího na projekční ploše výsledný obraz
složený opět ze základních složek RGB.
Tříčipové DLP projektory: Analogicky jako u LCD projektorů obsahují samostatný
čip pro každou z uvedených barevných složek. Bílé světlo vycházející ze zdroje
je opět rozštěpeno na tyto tři barvy, každá z nich je poté nasměrována na
vlastní reflexní plochu a po odrazu jsou jednotlivé barvy složeny optickým
hranolem. Jako světelný zdroj bývá používána xenonová výbojka.
CRT projektory
S technologií využívající klasické katodové obrazovky se dnes nesetkáte nijak
výjimečně, avšak pro většinu běžných aplikací už může být plně nahrazena výše
popsanými alternativami LCD či DLP. K jejím výhodám náleží zejména vysoká
spolehlivost, životnost (jsou vhodné pro dlouhodobý, resp. trvalý provoz), a
kromě vysokého kontrastu a kvalitního barevného podání navíc umožňují
zobrazovat ve vysokých rozlišeních (až 2 500 x 2 000 bodů). K nevýhodám patří
především nízký světelný tok a jas (obecně do 300 ANSI lumenů). Využití CRT
projektorů je omezeno pouze na trvalé instalace, což je dáno nejen jejich
většími rozměry a váhou, ale i složitějším nastavováním to souvisí s použitím
samostatné optiky pro každou barevnou složku.
CRT projektory používají pro zobrazení 3 katodové trubice (obrazovky),
přičemž každá je vybavena barevným filtrem R (red), G (green), B (blue) a
vlastní optikou. Ke skládání barev dochází až na projekční ploše.
Light Valve
Pro úplnost si stručně uvedeme ještě technologii Liquid Crystal Light Valve.
Ta bývá využívána především v oblastech, kde je třeba dosáhnout vysokého
světelného výkonu (10 000 ANSI lumenů) a kontrastu při vysokém rozlišení jsou
vhodné pro použití ve velkých (osvětlených) sálech nebo v exteriérech. Jedná
se však o poměrně drahá zařízení větších rozměrů, určená pro pevnou instalaci.
Váha hraje roli
Jedním z důležitých kritérií, podle nichž bývají datové projektory často
rozdělovány, je hmotnost (a rozměry) směrodatným faktorem je přitom míra
mobility, kterou tyto přístroje nabízejí. Samozřejmé pak je, že čím je dané
zařízení objemnější a těžší, tím lze očekávat nejen vyšší výkon a kvalitu
obrazu, ale také mnohem širší možnosti (např. vybavení různými vstupy) i
funkčnost.
Ultralehké projektory
Přehled začínáme kategorií, která je paradoxně nejmladší, neboť teprve
technologický pokrok prakticky v posledních několika měsících umožnil zmenšit
hmotnost i rozměry projektorů natolik, aby si vysloužily atribut obsahující
kouzelné slovíčko "ultra". Tyto přístroje se svými rozměry mohou často
srovnávat s formátem A5 a jejich váha se pohybuje kolem 1,5 kg (bývají sem ale
mnohdy řazeny i přístroje do hmotnosti přibližně 2,5 kg). Nedisponují sice
nejlepšími parametry (např. světelného výkonu) či rozsahem funkcí, avšak pro
prezentaci v menších prostorách, resp. pro menší počet zúčastněných (nebo
např. pro domácí kino) jsou ideální. To ocení zejména uživatel, který hodlá
takové zařízení využít na svých obchodních cestách apod., neboť funkční
jednoduchost ultralehkých projektorů současně znamená jednoduchost a rychlost
instalace a nastavení mimo vaše domovské působiště.
Novější typy při váze pod 1,5 kg dosahují např. světelného výkonu přes 1 000
ANSI lumenů, rozlišení XGA (tj. 1 024 x x 768 obrazových bodů) a kontrastního
poměru až 400 : 1 nebo dokonce 500 : 1.
Osobní projektory
Opět jsou určeny spíše pro menší počet posluchačů a při váhovém rozsahu
přibližně 2,5-5 kg nabízejí vysokou mobilitu, dobrou funkčnost při zachování
jednoduchosti instalace a použití (s automatickým nastavením množství
parametrů) i velmi slušné parametry. Výjimkou není např. světelný výkon 1 500
nebo i 2 000 ANSI lumenů a základní rozlišení XGA (1 024 x x 768 pixelů) už
lze považovat v této kategorii za standard (i s možností konverze na UXGA 1
600 x 1 200 bodů). Nabízejí rovněž solidní hodnoty kontrastu a kromě
standardních funkcí, jako optický či digitální zoom nebo korekce
lichoběžníkového zkreslení nabízejí např. tzv. obraz v obraze.
Mobilní projektory
Zde se dostáváme do kategorie, kam lze zařadit přístroje o hmotnosti
přibližně mezi 5 a 8 kg už tento údaj napovídá, že můžete počítat s velmi
dobrými parametry. Především světelný výkon se pohybuje mezi poměrně vysokými
hodnotami 2 000 až 3 000 ANSI lumenů. Mobilní projektory běžně disponují
rozlišením 1 024 x 768 obrazových bodů (konverze až na 1 600 x x 1 200
pixelů), optickým (manuálním nebo motorovým) i digitálním zoomem, širokými
možnostmi konektivity apod. Hodí se pro firemní prezentace, ale dostatečný
výkon už nabízí využití např. i na veletrzích a výstavách atd.
Konferenční projektory
Zařízení označovaná jako konferenční se od předchozích kategorií odlišují
nejen opět o něco lepšími parametry, ale také jednou zásadní vlastností:
Naznačené rozdělení projektorů do uvedených 4 skupin lze zobecnit tím, že
předchozí 3 označíme jako přenosné, zatímco konferenční projektory už bývají
charakterizovány jako nepřenosné. Jinými slovy jsou určeny převážně pro pevné
instalace do konferenčních sálů, školicích středisek, hodí se však i pro
multimediální show nebo na veletrh. Jsou uzpůsobeny pro připojení mnoha
různých druhů vstupních zařízení a nabízejí velký výkon i kvalitu zobrazení.
Konferenční LCD projektory např. nabízejí při váze od 8 kg výše běžně
rozlišení XGA nebo SXGA, světelný výkon nad 3 000 ANSI lumenů, motorové
ostření a další funkční možnosti.
Zadní instalace
Jestliže mluvíme o trvalé instalaci datového projektoru, nebude od věci
zmínit, že kromě umístění např. ke stropu lze instalovat přístroj zezadu "za"
projekční plochu, jíž pak světlo prochází. Takové řešení pochopitelně zabere o
něco více místa, neboť je třeba počítat s větším prostorem za plochou pro
minimalizaci nároků na prostor se však používá soustava povrchových zrcadel,
díky nimž tento problém není kritický. Lze mluvit spíše o výhodách takového
uspořádání tou hlavní je podstatná redukce vlivu okolního osvětlení na
viditelnost projekce, vyšší kontrast a usměrnění světelného toku k
pozorovatelům. Eliminován je také hluk projektoru, prezentující ani zákazníci
navíc nejsou omezeni v pohybu před plochou.
Dalším rozšířením možností je pak sestavení několika takových modulů se zadní
instalací projektoru do jediné souvislé grafické projekční plochy, čímž je
kromě zmíněných výhod dosaženo i vysokého rozlišení, které lze přizpůsobit
podle potřeb daných konkrétními aplikacemi.
Jen si vybrat
Problematika velkoplošné prezentace může být samozřejmě tématem na mnohem
širší diskusi, zde se nám však alespoň "v kostce" podařilo naznačilo naznačit,
co současný trh nabízí, respektive jakým směrem můžete orientovat svůj zájem v
případě, že by podobná zařízení mohla najít uplatnění ve vaší firmě nebo i
domácnosti. Nabídka dostupných přístrojů dokáže pokrýt širokou škálu aplikací
a může dát nový rozměr jak vaší firemní prezentaci, tak vašemu systému pro
domácí digitální zábavu. Trend technologického vývoje a poklesu cenové
hladiny, který dále zvýší dostupnost datových projektorů, navíc předznamenává,
že mají šanci si v budoucnu získat ještě větší pozornost.
1 1872 / wep

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.