Otevřená kancelář

Dostupnost kvalitních open source kancelářských balíků bývá uváděna jako jeden z důležitých faktorů pro přijet


Dostupnost kvalitních open source kancelářských balíků bývá uváděna jako jeden
z důležitých faktorů pro přijetí Linuxu v podnikovém sektoru. V poslední době
se zde dávají věci do pohybu. OpenOffice, který je postaven na kódu balíku
StarOffice společnosti Sun Microsystems, se nezadržitelně blíží k uvedení verze
1.0. Společnost CodeWeavers oznámila, že její CrossOver Office umožňuje
provozovat na linuxových systémech kancelářské aplikace Microsoftu a Lotus
Notes. Uživatelé se obejdou bez samotného operačního systému Windows i bez jeho
emulátoru. Firma Lindows.com, se soustředí na vývoj operačního systému Lindows
OS, na němž lze provozovat jak většinu aplikací pro Windows, tak linuxové
programy.
Nejeden uživatel si v první řadě logicky klade otázku, zda některý z takových
produktů dokáže nahradit dominantní Microsoft Office. Jinou otázku představuje
řešení běhu MS Office na Linuxu. Avšak primární otázkou je, zda open source
komunita bude ochotna a schopna věnovat čas a své zdroje sledování uvedených
směrů.
V komerčním světě bývá běžné, že má-li firma možnost volby několika směrů k
dosažení svého cíle, zvolí obvykle jeden. Naproti tomu open source komunita
obvykle vyvíjí své aktivity simultánně v několika různých směrech, což může
mnohdy vzbudit pocit nejistoty a iracionality u těch, kdo uvažují typickým
způsobem byznysmena. Obecně zde neexistuje nutnost orientace na ziskovost
výsledkem ovšem je, že odpadá potřeba eliminovat ta řešení, která jsou sice
užitečná či zajímavá, ale z hlediska ziskovosti neefektivní nebo se v budoucnu
stanou slepou uličkou.
Dalším faktorem je potřeba vzniku či existence určitého řešení: Jestliže ona
potřeba vznikne a najdou se programátoři, kteří ji vyřeší, lze počítat s tím,
že se v dohledné době příslušné řešení objeví. Open source komunita je
početnější než programátorský tým kterékoliv firmy na této planetě a neustále
roste. Takto je možné a pochopitelné, že stejný problém bývá řešen různými
cestami. Na uživateli však je, aby si zvolil správný směr.

Komentáře
K tomuto článku není připojena žádná diskuze, nebo byla zakázána.